Rada: 2019 » 2019-01-22 RM 2 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti .pdf Velikost: 5,29 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení - služebnost.pdf Velikost: 1,63 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 2773.pdf Velikost: 654,98 KB
005 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 3598_3.pdf Velikost: 476,94 KB
006 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 121.pdf Velikost: 521,29 KB
007 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 2698_1- 2703_1- 2723.pdf Velikost: 533,35 KB
008 Návrh rozpočtového opatření č. 12A) - zapojení dotací statutárního města Liberec v roce 2018.pdf Velikost: 1,06 MB
009 Žádost o vyjádření souhlasu s refinancováním hypotečního úvěru na bytové domy č. p. 575 - 577 v ulici Jeronýmova ve správě A+G Stadion .pdf Velikost: 1,78 MB
010 Majetkoprávní operace - prodej pozemků.pdf Velikost: 1,81 MB
011 Majetkoprávní operace - změna usnesení - oprava kupní ceny.pdf Velikost: 1,11 MB
012 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 1,19 MB
013 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku p. č. 1283-41- k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 1,24 MB
014 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 3,7 MB
015 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 3,56 MB
016 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 1,1 MB
017 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Žitavská.pdf Velikost: 847,65 KB
018 Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu - k. ú. Kateřinky u Liberce.pdf Velikost: 974,92 KB
019 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1,07 MB
020 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Karlinky.pdf Velikost: 944,78 KB
021 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku p. č. 517 - k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 729,29 KB
022 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků - ul. Na Rozhraní- k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 668,75 KB
023 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků - ul. Novinská- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 1,22 MB
024 Majetkoprávní operace - změna usnesení - oprava parcelního čísla.pdf Velikost: 1,03 MB
025 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků - část 1.pdf Velikost: 1,63 MB
026 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků - část 2.pdf Velikost: 1,64 MB
027 Majetkoprávní operace - zemědělský pacht pozemku.pdf Velikost: 554,77 KB
028 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemků .pdf Velikost: 1,44 MB
029 Majetkoprávní operace - změna nájemní smlouvy - Vavřincův vrch- s. r. o..pdf Velikost: 1,15 MB
030 Majetkoprávní operace - ukončení nájemní smlouvy dohodou.pdf Velikost: 918,45 KB
031 Majetkoprávní operace - změna rozsahu nájemní smlouvy - Taneční klub Čermák- z. s. .pdf Velikost: 812,52 KB
032 Majetkoprávní operace - služebnosti .pdf Velikost: 7,14 MB
033 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 3,21 MB
034 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zad.VZ - zajištění koncepční studie řešení -Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Libe.pdf Velikost: 733,65 KB
035 Schválení podmínek zadávacího řízení na výběr administrátora VŘ zhotovitele PD na akci -Projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace.pdf Velikost: 532,78 KB
036 Poskytnutí daru Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska- z. s..pdf Velikost: 1,77 MB
037 Rezignace a jmenování manažera pracovní skupiny a člena Řídicí pracovní skupiny pro Komunitní plánování služeb v sociální oblasti v regionu Libere.pdf Velikost: 365,01 KB
038 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,41 MB
040 Stav projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města Liberec.pdf Velikost: 1023,19 KB
041 Porušení rozpočtové kázně v rámci pořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009.pdf Velikost: 29,55 MB
042 Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace k ukončenému projektu -ZŠ Sokolovská - rekonstrukce-.pdf Velikost: 4,14 MB
042-01 Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavebních prací v rámci rekonstrukce ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 579,09 KB
042-02 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek v rámci rekonstrukce ZŠ náměstí Míru - II. etapa.pdf Velikost: 363,52 KB
043 Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 1,59 MB
044 Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2019.pdf Velikost: 4,12 MB
045 Darovací smlouva osvětlení tunelu.pdf Velikost: 6,3 MB
046 Hromadný podnět obyvatel na opravu komunikace v ul. Kropáčkova.pdf Velikost: 1,39 MB
047 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 715,88 KB
048 Hromadný podnět na zřízení chodníků v Karlově pod Ještědem.pdf Velikost: 2,47 MB
049 Schválení ručitelského závazku pro zajištění financování DPMLJ.pdf Velikost: 1,27 MB
050 Činnost komise dopravní ve druhé polovině roku 2018 .pdf Velikost: 367,18 KB
051 Hromadný podnět na opravu místní komunikace Wintrova.pdf Velikost: 1,89 MB
052 Výpůjčka pozemku pro parkování PČR.pdf Velikost: 809,14 KB
053 Správa a provoz dětského dopravního hřiště za období 2014 - 2018.pdf Velikost: 1,48 MB
054 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro ČEZ Distribuce- a. s. (SOKOLOVSKÁ).pdf Velikost: 878,13 KB
055 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VBř - Autobusový terminál Sever- CETIN.pdf Velikost: 2,03 MB
056 Změna jízdních řádů MHD s účinností od 26. 1. 2019.pdf Velikost: 387,33 KB
056-01 Schválení Memoranda o vzájemné spolupráci mezi SML a společností DTZ.pdf Velikost: 15,86 MB
057 Schválení spolupráce při výstavbě dobíjecích stanic pro elektromobily mezi SML a ČEZ.pdf Velikost: 6,37 MB
057-01 Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací ze Sportovního fondu a vyhlášení programů 6.1 - 6.2 Sportovního fondu.pdf Velikost: 4,12 MB
057-02 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu Jizerské magistrály.pdf Velikost: 1,89 MB
057-03 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu akce -Pohár Primátora- v rámci závodu Jizerská 50.pdf Velikost: 4,22 MB
057-04 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka v roce 2019.pdf Velikost: 1,34 MB
057-05 Poskytnutí daru spolku Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z. s..pdf Velikost: 1,49 MB
057-06 Záměr podpořit Nelegál - kriminální série Viktora Tauše a Matěje Chlupáčka.pdf Velikost: 2,81 MB
058 Záměr postupného vykoupení domů v sociálně vyloučených lokalitách.pdf Velikost: 2,34 MB
059 Odvolání členů správní a dozorčí rady KPL- o. p. s. a jmenování nových členů.pdf Velikost: 708,06 KB
060 Přehrada Harcov - revitalizace pláže a okolí přehrady v souvislosti se stavební obnovou přehrady Harcov ze strany Povodí Labe- s. p..pdf Velikost: 343,24 KB
060-01 Personální obsazení Komise pro veřejné zakázky a úprava znění Statutu komise pro veřejné zakázky.pdf Velikost: 619,47 KB
060-02 Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční období 2019 - 2023.pdf Velikost: 627,92 KB
060-03 Poskytnutí peněžitého daru .pdf Velikost: 753,64 KB
061 Jmenování vedoucího odboru ekonomiky Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 366,37 KB
062 Plnění usnesení rady města za měsíce listopad a prosinec roku 2018.pdf Velikost: 1,44 MB
063 Organizační zajištění 1. ZM - 31. 1. 2019.pdf Velikost: 288,66 KB
201 Předložení návrhů rozpočtů -velkých příspěvkových organizací-.pdf Velikost: 26,85 MB
202 Přehled poskytnutých peněžitých darů za r. 2018.pdf Velikost: 433,64 KB
203 Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí roku 2018.pdf Velikost: 883,31 KB