Rada: 2019 » 2019-01-08 RM 1 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti.pdf Velikost: 4,03 MB
002-01 Aktualizační dodatky k pojištění majetku a odpovědnosti.pdf Velikost: 2,76 MB
003 Schválení uzavření vzájemné dohody o dodatečném opatření projektu EPC.pdf Velikost: 28,36 MB
004 Schválení výsledku výběrového řízení na správu domů Krejčího.pdf Velikost: 1,13 MB
005 Změna člena hodnotící komise u veřejných zakázek vypisovaných odborem MS.pdf Velikost: 298,89 KB
006 Schválení dalšího postupu ve věci obnovy bazénu při ZŠ Švermova v Liberci.pdf Velikost: 383,82 KB
006-01 Ukončení realizace dosud neprovedeného plnění dle čl. 3.5. písm. d) smlouvy o dílo č. DS 201701202 mezi statutárním městem Liberec a společnost.pdf Velikost: 804,14 KB
007 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 353,32 KB
008 Přidělení bytů v rámci projektu Housing first .pdf Velikost: 353,51 KB
008-01 Rezignace a jmenování člena školské rady ZŠ Česká za zřizovatele.pdf Velikost: 350,88 KB
009 Návrh plánu kontrol na rok 2019.pdf Velikost: 563,09 KB
010 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele vybavení v rámci projektu Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi .pdf Velikost: 386,18 KB
010-01 Schválení výjimky ze směrnice rady města na zpracování projektové dokumentace v rámci projektu Cyklotrasa Odra - Nisa v úseku Košická - teplárn.pdf Velikost: 1,44 MB
011 Schválení dodatku č. 1 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň.pdf Velikost: 1,33 MB
012 Schválení dodatku č. 1 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň.pdf Velikost: 1,24 MB
012-01 Kompletní informace o stavu nového územního plánu Liberec.pdf Velikost: 4,86 MB
013 Zajištění náhradní autobusové dopravy pro ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 777,66 KB
014 Jmenování členů dozorčích rad příspěvkových organizací SML jako komisí RM.pdf Velikost: 651,79 KB
014-01 Personální obsazení Komise pro veřejné zakázky a Komise pro místní agendu 21.pdf Velikost: 377,49 KB
015 Bezúplatný převod majetku České republiky - Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje na statutární město Liberec.pdf Velikost: 559,22 KB
016 Vyřazení movitého majetku - mobilního telefonu - formou odprodeje.pdf Velikost: 353,68 KB
017 Přidělení služebního vozidla ve vlastnictví SML do užívání pro služební i soukromé účely.pdf Velikost: 348,2 KB
018 Uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě.pdf Velikost: 356,73 KB
019 Hodnocení 10. ZM - 29. 11. 2018.pdf Velikost: 952,05 KB
020 Hodnocení 11. ZM - 13. 12. 2018.pdf Velikost: 997,92 KB
201 Informace o písemnosti České komory architektů adresované zastupitelům města Liberec.pdf Velikost: 741,14 KB