Zastupitelstvo: 2018 » 2018-12-13 ZM 11 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou - prodej vodovodu a kanalizace.pdf Velikost: 4.71 MB
004 Majetkoprávní operace - prodej pozemků.pdf Velikost: 1.26 MB
005 Majetkoprávní operace - prodej pozemků - k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 1.04 MB
006 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 15-12- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 4.89 MB
007 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 15-14- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 5.05 MB
008 Majetkoprávní operace - směna pozemků - k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 1.58 MB
009 Majetkoprávní operace - směna pozemků - k. ú. Liberec .pdf Velikost: 2.31 MB
010 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Radčice u Krásné Studánky.pdf Velikost: 852.69 KB
011 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku vč. stavby garáže.pdf Velikost: 1.27 MB
012 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - Státní pozemkový úřad - přístup ke kostelu sv. Vojtěcha.pdf Velikost: 986.86 KB
013 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 1.19 MB
014 Majetkoprávní operace - záměr úplatného převodu od ČR - ÚZSVM - k. ú. Dolní Hanychov.pdf Velikost: 1.29 MB
015 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků.pdf Velikost: 5.36 MB
015-01 Odvolání a jmenování předsedy- místopředsedy a členů Řídicího výboru IPRÚ.pdf Velikost: 349.21 KB
016 Schválení směrnice Zastupitelstva města Liberec k odměňování s účinností od 1. 1. 2019.pdf Velikost: 563.38 KB
017 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti KNL- a. s..pdf Velikost: 2.03 MB
018 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. DPMLJ- a. s..pdf Velikost: 24.84 MB
019 Delegace zástupce obce na XLVI. mimořádnou valnou hromadu společnosti FCC Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 887.26 KB
020 Změna stanov TSML- a. s. .pdf Velikost: 644.89 KB
020-01 Návrh aktualizace stanov Liberecké IS- a. s..pdf Velikost: 594.14 KB
021 Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 8-14-0069 - U Opatrovny.pdf Velikost: 2.92 MB
022 Návrh rozpočtového opatření č. 11B) změny rozpočtu SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1.39 MB
023 Pravidla rozpočtového provizoria.pdf Velikost: 362.71 KB
024 Aktualizace Statutu Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 855.36 KB
025 Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 1.09 MB
026 Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 793.87 KB
027 Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2019.pdf Velikost: 2.66 MB
028 Vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok 2019.pdf Velikost: 2.04 MB
029 Poskytnutí dotace organizaci Návrat- o.p.s. v celkové výši 200 000 Kč na rok 2018 .pdf Velikost: 1.05 MB
030 Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu a vyhlášení programů 5.1 - 5.4 pro 1. kolo 2019 Fondu kultury a.pdf Velikost: 4.48 MB
031 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu za rok 2017.pdf Velikost: 723.81 KB
032 Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze Sportovního fondu za rok 2017.pdf Velikost: 935.63 KB
034 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z ustavujícího zasedání zastupitelstva města - 20. 11. 2018.pdf Velikost: 1.56 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 11A) dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 719.04 KB
202 Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti - leden až listopad 2018.pdf Velikost: 305.11 KB
203 O provedených změnách v rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2018 schválených vedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 273.61 KB
204 Schválení nového Nařízení SML na změnu tarifu městské dopravy v Liberci.pdf Velikost: 600.61 KB