Rada: 2018 » 2018-12-13 RM 6M » Dle bodůStáhnout najednou

002 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavebních prací v rámci rekonstrukce ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 369,59 KB
003 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na poskytování služeb TDS a BOZP .pdf Velikost: 383,45 KB
004 Rozhodnutí o dalším postupu v projektové žádosti na akci -Revitalizace vybraných porostů městských lesů Liberec-.pdf Velikost: 1004,13 KB
005 Stav projektu Interreg Europe DEMO-EC.pdf Velikost: 1,53 MB