Zastupitelstvo: 2018 » 2018-11-29 ZM 10 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Pověření členů Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce statutárního města Liberec dle ust. § 11a- odst. 1- písm. c) zákona č. 301-2000 S.pdf Velikost: 514.34 KB
004 Pověření určeného zastupitele.pdf Velikost: 347.76 KB
005 Zřízení výborů Zastupitelstva města Liberec.pdf Velikost: 1.93 MB
006 Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města- zastupitelstva města a rady města v působnosti valné hromady obchodních společností na rok .pdf Velikost: 1.38 MB
006-02 Investice do Krajské nemocnice Liberec- a.s. - smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál.pdf Velikost: 766.42 KB
006-03 Návrh rozpočtového opatření č. 10B) změny rozpočtu SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 999.8 KB
007 Řešení mezinárodní cyklotrasy Odra – Nisa v úseku Košická – Čechova v návaznosti na projekt GreenNet.pdf Velikost: 2.16 MB
008 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s Vodní a potápěčskou záchrannou službou- z. s..pdf Velikost: 641.43 KB
009 Poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole „Kytička“- Liberec- Burianova 972-2- příspěvková organizace- na předfinancování schváleného p.pdf Velikost: 2.19 MB
010 Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML na projekt -Dokumentace ponorky U-206 Reichenberg-.pdf Velikost: 4.42 MB
011 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML žadatelům 2. kola 2018.pdf Velikost: 3.2 MB
012 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML žadatelům 3. kola 2018.pdf Velikost: 2.33 MB
013 Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí roku 2018.pdf Velikost: 673.28 KB
014 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města - 27. 9. 2018.pdf Velikost: 1.6 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 9A) dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 741.93 KB
202 Informace k ukončenému projektu -Revitalizace městských lázní na galerijní objekt-.pdf Velikost: 6.7 MB
203 Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2018.pdf Velikost: 817.97 KB
204 Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2018.pdf Velikost: 680.89 KB