Rada: 2018 » 2018-11-21 RM 4M » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - přidělení služebních bytů.pdf Velikost: 362.93 KB
003 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 370.58 KB
004 Prodloužení nájmu a přidělení bytů v rámci projektu Housing first .pdf Velikost: 376.11 KB
005 Prodloužení nájmu bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 353.44 KB
006 Návrh na poskytnutí peněžitých darů.pdf Velikost: 368.34 KB
007 Návrh odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Liberec.pdf Velikost: 366.13 KB
008 Řešení mezinárodní cyklotrasy Odra - Nisa v úseku Košická - Čechova v návaznosti na projekt GreenNet .pdf Velikost: 3.32 MB
009 Schválení dodatku č. 7 ke smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec.pdf Velikost: 1.05 MB
010 Dodatek č. 46 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby .pdf Velikost: 2.47 MB
011 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o financování projektu -Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie-.pdf Velikost: 2.97 MB
011-01 Aktualizace návrhu znění pozvánky na valnou hromadu spol. DPMLJ.pdf Velikost: 2.87 MB
012 Návrh správní rady Fondu kultury a cestovního ruchu na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML žadatelům 2.pdf Velikost: 3.94 MB
013 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML žadatelům 3. kola 2018.pdf Velikost: 3.14 MB
014 Smlouva o spolupráci se společností TMR Ještěd- a. s..pdf Velikost: 797.15 KB
016 Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2018.pdf Velikost: 1.03 MB
017 Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města- zastupitelstva města a valných hromad společností na rok 2019.pdf Velikost: 1.65 MB
017-01 Jmenování vedoucího odboru Kancelář primátora Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 365.26 KB
018 Organizační zajištění 10. ZM - 29. 11. 2018.pdf Velikost: 363.33 KB