Zastupitelstvo: 2018 » 2018-11-20 ZM 0 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Zřízení volební a návrhové komise a zvolení jejích členů a předsedy.pdf Velikost: 688.41 KB
004 Stanovení počtu členů Rady města Liberec.pdf Velikost: 343.21 KB
005 Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Liberec.pdf Velikost: 353.56 KB
006 Volba primátora města Liberec.pdf Velikost: 346.08 KB
007 Určení funkcí náměstků primátora.pdf Velikost: 341.79 KB
008 Volba náměstků primátora.pdf Velikost: 346.91 KB
009 Určení statutárního náměstka primátora- který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti.pdf Velikost: 347.7 KB
010 Volba členů Rady města Liberec.pdf Velikost: 350.43 KB
011 Zřízení výborů Zastupitelstva města Liberec.pdf Velikost: 339.85 KB
012 Návrh na stanovení výše měsíčních odměn.pdf Velikost: 764.6 KB