Rada: 2018 » 2018-11-06 RM 19 » Dle bodůStáhnout najednou

001 Zahájení.pdf Velikost: 341.93 KB
002 Pořízení policejního vozu s hybridním pohonem pro městskou policii .pdf Velikost: 368.4 KB
003 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 5.15 MB
004 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 549.33 KB
005 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM - zadání monitoringu podkroví objektu Masarykova 723.pdf Velikost: 407.57 KB
006 Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu - energetické úspory objektu ZŠ Barvířská v Liberci.pdf Velikost: 1.37 MB
007 Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu - energetické úspory objektu ZŠ Ještědská v Liberci.pdf Velikost: 1.38 MB
008 Schválení dodatku ke smlouvě MŠ Kamarád rekonstrukce kuchyně - vybavení.pdf Velikost: 8.98 MB
009 Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci dvou výtahů v domech s pečovatelskou službou Borový vrch.pdf Velikost: 1004.08 KB
010 Schválení výsledku výběrového řízení na projekt modernizace administrativního pavilonu MŠ Stromovka.pdf Velikost: 1.01 MB
011 Schválení interpretačních pravidel týkajících se výkladu smluvní dokumentace uzavřené ohledně přenechání sportovního areálu na Ještědu do užívání .pdf Velikost: 1.69 MB
012 Jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele-ředitelky Základní školy- Liberec- Orlí 140-7- příspěvkové orga.pdf Velikost: 361.8 KB
013 Zpráva o výsledku veřejnosprávních kontrol za III. čtvrtletí.pdf Velikost: 2.55 MB
015 Podání žádosti projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň .pdf Velikost: 390.44 KB
016 Podání žádosti projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň .pdf Velikost: 393.2 KB
017 Vyhodnocení zadávacího řízení na stavbu projektu IPRÚ -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň-.pdf Velikost: 371.08 KB
018 Vyhodnocení zadávacího řízení na stavbu projektu IPRÚ -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň-.pdf Velikost: 373.68 KB
018-01 Vyhodnocení ZŘ na stavební práce - Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F.pdf Velikost: 372.78 KB
018-02 Schválení dodatku č. 1 k SoD na stavbu - projekt Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F.pdf Velikost: 647.18 KB
018-04 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení provizorního zastřešení budovy A objektu ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 370.27 KB
018-05 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení provizorního zastřešení budovy B objektu ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 364.17 KB
018-06 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavebních prací v rámci rekonstrukce ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 377.59 KB
019 Rozšíření nádobového sběru nepotřebného textilu.pdf Velikost: 3.22 MB
020 Navýšení smlouvy o zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec č. S09I300063- ve znění dodatků- uzavřené s F.pdf Velikost: 3.96 MB
021 Rozšíření rozsahu služeb nakládání s odpady u Městského obvodu Vratislavice nad Nisou.pdf Velikost: 846.3 KB
022 Hromadný podnět na zřízení chodníků v Karlově pod Ještědem.pdf Velikost: 2.47 MB
023 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 614.68 KB
024 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci dešťové kanalizace - ul. Dr. M. Horákové.pdf Velikost: 669.31 KB
025 Oprava I. a II. části komunikace - ul. Preslova .pdf Velikost: 1.1 MB
026 Žádost o výjimku i interního předpisu pro zřizování služebností pro Krajskou nemocnici Liberec- a. s. (Husova).pdf Velikost: 949.3 KB
027 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro ČEZ Distribuce- a. s. (Preslova).pdf Velikost: 1.21 MB
027-01 Žádost o svolání valné hromady společnosti DPMLJ.pdf Velikost: 807.07 KB
028 TJ Sokol Doubí - změna nájemce v restauraci KIKI Bar.pdf Velikost: 6.7 MB
028-01 Darovací smlouva Stillking Films- spol. s r. o..pdf Velikost: 556.69 KB
029 Ukončení projektu -Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intell.pdf Velikost: 879.56 KB
030 Výroční zpráva společnosti Komunitní práce Liberec- o. p. s. za rok 2017.pdf Velikost: 5.8 MB
031 Podání odvolání k Ministerstvu životního prostředí- KÚLK a podání podnětu na ČIŽP k prošetření podmínek povolení provozu stacionárního zdroje.pdf Velikost: 11.37 MB
032 Různé.pdf Velikost: 342.13 KB
201 Informace k ukončenému projektu -Revitalizace městských lázní na galerijní objekt-.pdf Velikost: 3.79 MB