Rada: 2018 » 2018-10-16 RM 18 » Dle bodůStáhnout najednou

001-01 Informace o rezignaci MVDr. Martina Kolafy na mandát člena ZM Liberec.pdf Velikost: 634.53 KB
002 Návrh rozpočtového opatření č. 9A) dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1.22 MB
003 Majetkoprávní operace - ukončení nájemní smlouvy dohodou.pdf Velikost: 606.9 KB
004 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 911.68 KB
005 Majetkoprávní operace - změny usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 1.33 MB
006 Schválení alokace finančních prostředků pro vypsání veřejné zakázky.pdf Velikost: 373.33 KB
007 Schválení výsledku výběrového řízení na správu domu Krajní a Seniorů.pdf Velikost: 1.23 MB
008 Návrh odpovědi pro radu města jako reakci na dopis vedený pod CJ MML 200235-18 ze dne 12. 9. 2018.pdf Velikost: 361.59 KB
009 Schválení dodatku ke smlouvě na projektovou přípravu energetických úspor ZŠ Orlí.pdf Velikost: 6.19 MB
010 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele-ředitelky Základní školy- Liberec- Orlí 140-7- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 503.47 KB
011 Jmenování ředitele Základní školy- Liberec- Ještědská 354-88- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 359.6 KB
012 Schválení Domovního řádu statutárního města Liberec.pdf Velikost: 588.96 KB
013 Přidělení bytu v rámci projektu Housing first.pdf Velikost: 368.56 KB
014 Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu -Sociální byty Liberec-.pdf Velikost: 469.93 KB
015 Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu -Sociální byty Zadní 92-6 Liberec-.pdf Velikost: 505.06 KB
016 Poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole -Kytička-- Liberec- Burianova 972-2- příspěvková organizace- na předfinancování schváleného p.pdf Velikost: 2.48 MB
017 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s Vodní a potápěčskou záchrannou službou- z. s..pdf Velikost: 915.14 KB
017-01 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1.39 MB
017-02 Schválení dodatku č. 2 ke kupní smlouvě na dodávku vybavení kuchyně MŠ Beruška .pdf Velikost: 1004.03 KB
017-03 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek v rámci rekonstrukce ZŠ nám. Míru - II. etapa - projektová činnost.pdf Velikost: 382.34 KB
017-04 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce v rámci projektů ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 376.66 KB
017-05 Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zajištění služby „Digitalizace dat z 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci pr.pdf Velikost: 861.13 KB
018 Vyhodnocení ZŘ na stavební práce ZŠ Broumovská v rámci dvou projektů OPŽP.pdf Velikost: 374.62 KB
019 Vyloučení účastníka ZŘ na stavební práce v rámci projektu -Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F-.pdf Velikost: 380.63 KB
020 Vypsání výběrového řízení na vybavení v rámci projektu IPRÚ Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi .pdf Velikost: 380.78 KB
020-01 Výjimka ze stavení uzávěry - penzion se zázemím Horní Růžodol.pdf Velikost: 12.1 MB
021 Schválení výsledku výběrového řízení na zakázku malého rozsahu -Rekonstrukce dětského hřiště - Kmochova část I. - asanace a arboristika-.pdf Velikost: 3.99 MB
021-01 Oprava dešťové kanalizace včetně propojení přípojek- ul. Volgogradská.pdf Velikost: 1.66 MB
022 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 522.69 KB
023 Schválení výpůjčky pozemku v majetku SML na libereckém letišti.pdf Velikost: 576.22 KB
024 Schválení zrušení usnesení na zajištění náhradní AD na komunikaci Dr. M. Horákové.pdf Velikost: 630.96 KB
024-01 Přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje.pdf Velikost: 4.77 MB
025 Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML na projekt -Dokumentace ponorky U-206 Reichenberg-.pdf Velikost: 5.2 MB
025-01 Rozdělení služeb sportovním klubům ve sportovním areálu Ještěd v sezóně 2018-2019.pdf Velikost: 3.79 MB
025-02 Schválení projektového záměru k projektu -Rozšíření varovných- hlásných- předpovědních a výstražných systémů statutárního města Liberec“ .pdf Velikost: 2.64 MB
025-03 Organizační opatření pro předání funkcí.pdf Velikost: 625.93 KB
026 Uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce a užití uměleckého díla.pdf Velikost: 1.54 MB
027 Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2018.pdf Velikost: 1.24 MB
028 Hodnocení 8. ZM - 27. 9. 2018.pdf Velikost: 1.02 MB
201 Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí roku 2018.pdf Velikost: 890.01 KB