Rada: 2018 » 2018-10-02 RM 17 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 2,95 MB
003 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 364,26 KB
004 Stav kroniky města Liberce za rok 2017.pdf Velikost: 364,4 KB
005 Souhlas s účastí Základní školy a Mateřské školy Barvířská- Liberec- příspěvková organizace v projektech v rámci programu Erasmus+ a OP VVV.pdf Velikost: 1,73 MB
006 Souhlas s účastí Mateřské školy -Kytička-- Liberec- Burianova 972-2- p. o. v projektu.pdf Velikost: 1,44 MB
007 Zápis nového místa poskytovaného vzdělávání (odloučené pracoviště) ZŠ Kaplického na ZŠ Česká a změny v kapacitách u těchto základních škol.pdf Velikost: 1,22 MB
008 Vyjádření statutárního města Liberec ke změnám v realizaci sociálních služeb poskytovaných organizacemi Člověk v tísni- o. p. s.- Most k naději- z.pdf Velikost: 379,63 KB
009 Vyjádření k zařazení nové sociální služby do Základní sítě LK poskytované organizací JIPRO-CASH- s. r. o.- Domov Potoky .pdf Velikost: 453,4 KB
009-01 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 376,86 KB
009-02 Přidělení bytu v rámci projektu Housing first.pdf Velikost: 366,91 KB
010 Technická novela směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec.pdf Velikost: 976,83 KB
011 Podání žádosti o podporu projektu -Navýšení kapacit MŠ Pastelka-.pdf Velikost: 373,51 KB
012 Podání žádosti o podporu projektu IPRÚ Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi.pdf Velikost: 543,37 KB
013 Schválení dodatku č. 2 ke kupní smlouvě na dodávku vnitřního vybavení MŠ Beruška .pdf Velikost: 1,43 MB
014 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec zpracování PD MŠ Malínek.pdf Velikost: 885,68 KB
014-01 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce v rámci projektů ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 370,06 KB
015 Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberci pro zimní období 2018 - 2019.pdf Velikost: 2,26 MB
016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 4-18-0182 - ul. Husitská.pdf Velikost: 1,35 MB
017 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4-18-0043.pdf Velikost: 871,19 KB
018 Schválení smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 1989- k. ú. Vesec u Liberce - RASAV.pdf Velikost: 697,34 KB
019 Žádost Svazu lyžařů ČR o pronájmu nebytových prostor v RASAV.pdf Velikost: 439,18 KB
019-01 Schválení výsledku ZŘ -Parkovací a navigační systém v Liberci-.pdf Velikost: 972,94 KB
020 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec .pdf Velikost: 4,66 MB
021 Poskytnutí daru Spolku za estetiku veřejného prostoru.pdf Velikost: 1,25 MB
022 Sankce za porušení rozpočtové kázně v rámci poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města Liberec .pdf Velikost: 970,17 KB
023 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky -Dodávka terénního vozu pro statutární město Liberec-.pdf Velikost: 368,17 KB
024 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě.pdf Velikost: 1,03 MB