Zastupitelstvo: 2018 » 2018-09-06 ZM 7 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Schválení účelové dotace ze státního rozpočtu na projekt Programu prevence kriminality 2018 .pdf Velikost: 357.12 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou - výkup p. p. č. 208_2.pdf Velikost: 1.01 MB
005 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 2.58 MB
006 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 211-7- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 4.54 MB
007 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 242-3- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 4.1 MB
008 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 1.55 MB
009 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 5.35 MB
010 Majetkoprávní operace - záměr nabytí části pozemku formou daru - k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 687.01 KB
011 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků v k. ú. Liberec.pdf Velikost: 948.04 KB
012 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků v k. ú. Starý Harcov.pdf Velikost: 1.04 MB
013 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků v k. ú. Machnín.pdf Velikost: 819.76 KB
014 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku p. č. 15-12- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 690.52 KB
015 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku p. č. 15-14- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 723.34 KB
016 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - k. ú. Františkov.pdf Velikost: 1.3 MB
017 Majetkoprávní operace - změna usnesení - budoucí prodej pozemku- k. ú. Nové Pavlovice.pdf Velikost: 1.02 MB
018 Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemku p. č. 529-3- k. ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 581.51 KB
019 Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd- a. s. .pdf Velikost: 12.95 MB
020 Zápis z kontroly KV č. 1-2018 -Kontrola plnění usnesení města Liberec za rok 2017-.pdf Velikost: 982.8 KB
021 Vydání 89. změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 2.48 MB
022 Hromadný podnět občanů -Nesouhlas s návrhem nového územního plánu Liberce na katastrální území Ruprechtice parcelní číslo 2118-7- 2118-8-.pdf Velikost: 1.47 MB
023 Návrh rozpočtového opatření 7B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1 MB
024 Podání žádosti o dotaci na akci -Regenerace sídliště Gagarinova III. Etapa-.pdf Velikost: 913.46 KB
025 Majetkoprávní operace - záměr výkupu části pozemků ul. Preslova- k. ú. Františkov u Liberce .pdf Velikost: 582.94 KB
026 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v hromadné městské autobusové a tramvajové dopravě.pdf Velikost: 14.17 MB
027 Poskytnutí dotací dle dotačního programu SML pro stravování žáků plnících povinnou školní docházku .pdf Velikost: 1.48 MB
028 Poskytnutí dotace pro Domovy seniorů poskytovaných na území města Liberec ve výši 300 000 Kč na rok 2018.pdf Velikost: 18.68 MB
029 Poskytnutí dotace pro organizaci Člověk v tísni- o. p. s. na sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve výši 150 000 Kč na rok 201.pdf Velikost: 1.39 MB
030 Poskytnutí dotace Oblastní charitě Liberec v celkové výši 600 000 Kč na rok 2018.pdf Velikost: 2.1 MB
031 Poskytnutí dotace organizaci Ruprechtický farní spolek na službu Denní stacionář pro seniory U Antonína Liberec- Ruprechtice ve výši 60 000 Kč na .pdf Velikost: 1.03 MB
032 Plán rozvoje sportu v Liberci 2018 - 2020.pdf Velikost: 1.67 MB
033 Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019.pdf Velikost: 2.13 MB
034 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.pdf Velikost: 940.06 KB
035 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML - ŠIMMI AG- a. s..pdf Velikost: 2.21 MB
036 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec subjektu Kruh přátel Severáčku- z. s..pdf Velikost: 3.79 MB
037 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML- LIVINGSTONE- s. r. o. .pdf Velikost: 14.52 MB
038 Záměr výkupu nemovitostí - areálu bývalé Textilany.pdf Velikost: 28.87 MB
039 Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí roku 2018.pdf Velikost: 727.54 KB
040 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání zastupitelstva města - 28. 6. 2018.pdf Velikost: 17.31 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 7A) dotace a přesuny SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 718.38 KB
202 Návrh rozpočtového opatření dodatek k č. 7A) dotace a přesuny SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 677.2 KB
203 Rozhodnutí o zamítnutí daně.pdf Velikost: 5.74 MB
204 Vyjádření ŘSD k zatížitelnosti Libereckého tunelu pod AN a stanovisko k opravě tunelu.pdf Velikost: 1.39 MB
205 Schválení příspěvku na úhradu nákladů DPMLJ.pdf Velikost: 995.93 KB
206 Schválení nového Nařízení SML na změnu tarifu městské dopravy v Liberci.pdf Velikost: 2.6 MB
207 Informování rady města o výzvě spol. BusLine k uhrazení zálohových plateb za CDV.pdf Velikost: 1006.71 KB
208 Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za 1. pololetí roku 2018.pdf Velikost: 292.59 KB
209 Informace o přijatém návrhu na konání místního referenda.pdf Velikost: 285.15 KB
210 Plnění usnesení rady města za měsíce červen a červenec roku 2018.pdf Velikost: 871.56 KB