Rada: 2018 » 2018-08-28 RM 14 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Schválení účelové dotace ze státního rozpočtu na projekt Programu prevence kriminality 2018.pdf Velikost: 3.23 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 2197_1 a 2199_7.pdf Velikost: 1.67 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 1527.pdf Velikost: 379.18 KB
005 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 1525_1.pdf Velikost: 471.18 KB
006 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 2398_2.pdf Velikost: 462.17 KB
007 MO Vratislavice nad Nisou - záměr směny části p. p. č. 2918.pdf Velikost: 1.5 MB
008 MO Vratislavice nad Nisou - výkup p. p. č. 208_2.pdf Velikost: 1.07 MB
009 MO Vratislavice nad Nisou - přidělení služebního bytu.pdf Velikost: 234.8 KB
010 Návrh rozpočtového opatření dodatek k č. 7A) dotace a přesuny SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 729.73 KB
011 Návrh rozpočtového opatření č. 7B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1 MB
012 Vyhodnocení zadávacího řízení - -Pojištění majetku- pojištění odpovědnosti- havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újm.pdf Velikost: 244.49 KB
013 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 2.54 MB
014 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 211-7- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 4.47 MB
015 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 242-3- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 4.02 MB
016 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 1.49 MB
017 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 5.31 MB
018 Majetkoprávní operace - záměr nabytí části pozemku formou daru - k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 611.36 KB
019 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků v k. ú. Liberec.pdf Velikost: 871.6 KB
020 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků v k. ú. Starý Harcov.pdf Velikost: 977.54 KB
021 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků v k. ú. Machnín.pdf Velikost: 746.61 KB
022 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku p. č. 15-12- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 1004.07 KB
023 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku p. č. 15-14- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 1 MB
024 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - k. ú. Františkov.pdf Velikost: 1.22 MB
025 Majetkoprávní operace - změna usnesení - budoucí prodej pozemku- k. ú. Nové Pavlovice.pdf Velikost: 284.97 KB
026 Majetkoprávní operace - pacht pozemku .pdf Velikost: 420.9 KB
027 Majetkoprávní operace - zemědělský pacht pozemku.pdf Velikost: 414.18 KB
028 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 1003.88 KB
029 Majetkoprávní operace - změna nájemce pozemku.pdf Velikost: 557.08 KB
030 Majetkoprávní operace - výpůjčka- pacht a pronájem pozemků .pdf Velikost: 1.38 MB
031 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 4.91 MB
032 Majetkoprávní operace - změny usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 1.79 MB
033 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 266.6 KB
034 Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemku p. č. 529-3- k. ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 509.02 KB
035 Schválení převodu práv a povinností stavebníka .pdf Velikost: 379.5 KB
036 Vypsání zadávacího řízení -Nad Sokolovnou 616 - stavební úpravy koupelen - A-.pdf Velikost: 1.02 MB
037 Vypsání zadávacího řízení -Nad Sokolovnou 616 - stavební úpravy koupelen - B-.pdf Velikost: 1.02 MB
038 Vypsání zadávacího řízení -Nad Sokolovnou 616 - stavební úpravy společných prostor - F-.pdf Velikost: 1.02 MB
039 Vypsání zadávacího řízení -Česká 617 - stavební úpravy koupelen - C-.pdf Velikost: 1.02 MB
040 Vypsání zadávacího řízení -Česká 617 - stavební úpravy koupelen - D-.pdf Velikost: 1.02 MB
041 Vypsání zadávacího řízení -Česká 617 - stavební úpravy společných prostor - E-.pdf Velikost: 1.02 MB
042 Vypsání výběrového řízení na zakázku -Správa bytových domů v ulici Krajní č. p. 1575- 1576- 1577- 1578- 1579- 1580 a Seniorů č. p. 1208-.pdf Velikost: 938.41 KB
043 Vypsání výběrového řízení na zakázku -Projektová příprava na akci modernizace MŠ Stromovka v Liberci-.pdf Velikost: 1010.04 KB
044 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec- zajištění projektové dokumentace dohledového videosyst.pdf Velikost: 241.78 KB
046 Vypsání výběrového řízení na zakázku -Správa bytových domů v ulici Krejčího č. p. 1175- 1176- 1177 a 1178-.pdf Velikost: 935.49 KB
047 Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd- a. s. .pdf Velikost: 7.36 MB
047-01 Odvolání členů správní rady KPL- o. p. s. a jmenování nových členů.pdf Velikost: 613.56 KB
048 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místa ředitele-ředitelky Základní školy- Liberec- Ještědská 354-88- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 454.32 KB
049 Návrh platu ředitelky ZŠ Sokolovská- MŠ Klíček- MŠ Sluníčko .pdf Velikost: 254.27 KB
050 Souhlas s účastí Základní umělecké školy- Liberec- Frýdlantská 1359-19- p. o. v projektu.pdf Velikost: 1.49 MB
051 Souhlas se zapojením škol a školských zařízení do MAP II Liberecko- schválení realizátora MAP II za území ORP Liberec.pdf Velikost: 7.5 MB
052 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec- p. o..pdf Velikost: 1.36 MB
053 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1.24 MB
054 Souhlas s nabytím dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví příspěvkové organizace.pdf Velikost: 5.74 MB
055 Souhlas s pronájmem nebytových prostor v areálu Botanické zahrady Liberec- p. o..pdf Velikost: 3.67 MB
056 Úprava položkového rozpočtu Zoologické zahrady Liberec- p. o. na rok 2018.pdf Velikost: 3.17 MB
058 Smlouva o zpracování osobních údajů mezi statutárním městem Liberec a společností VIPA CZ- s. r. o..pdf Velikost: 412.51 KB
059 Poskytnutí peněžitých darů členům správních rad čtyř dílčích fondů Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 417.08 KB
060 Poskytnutí dotací dle dotačního programu SML pro stravování žáků plnících povinnou školní docházku .pdf Velikost: 1.4 MB
061 Poskytnutí dotace pro Dům seniorů Liberec - Františkov- p. o. ve výši 150 000 Kč a pro Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou- p. o. ve výši 150.pdf Velikost: 18.56 MB
062 Poskytnutí dotace organizaci Ruprechtický farní spolek na službu Denní stacionář pro seniory U Antonína Liberec- Ruprechtice ve výši 60 000 Kč na.pdf Velikost: 1.02 MB
063 Poskytnutí dotace organizaci POMOC V NOUZI LIBERECKO- Z.S. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 1.9 MB
064 Poskytnutí dotace pro organizaci Člověk v tísni- o. p. s. na sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve výši 150 000 Kč na rok 201.pdf Velikost: 1.39 MB
065 Poskytnutí dotace Oblastní charitě Liberec v celkové výši 600 000 Kč na rok 2018.pdf Velikost: 2.11 MB
066 Poskytnutí daru Mgr. Ivě Klímové na akci -Radost z miminka-.pdf Velikost: 669.86 KB
067 Poskytnutí daru panu Jiřímu Gajdošovi na projekt -Ulice v pohybu 2018-.pdf Velikost: 961.13 KB
068 Čtvrtletní zpráva o výsledku veřejnosprávních kontrol za II. čtvrtletí 2018.pdf Velikost: 3.76 MB
070 Smlouva o bezúplatném převodu doménového jména.pdf Velikost: 434.88 KB
071 Smlouva o partnerství IPRÚ MŠ Beruška.pdf Velikost: 670.82 KB
072 Schválení dodatku č. 2 k SoD na zpracování projektové dokumentace MŠ Beruška.pdf Velikost: 492.66 KB
073 Zrušení ZŘ na dodavatele automobilu s pohonem CNG II. .pdf Velikost: 244.05 KB
075 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek v rámci rekonstrukce ZŠ náměstí Míru - provizorní zastřešení budovy B.pdf Velikost: 249.23 KB
076 Schválení projektového záměru Navýšení kapacit mateřských škol.pdf Velikost: 2.8 MB
077 Využití objektu bývalé Soukromé hotelové školy Hergesell- Na Žižkově č. p. 120.pdf Velikost: 1.26 MB
080 Schválení projektového záměru Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. a II. stupeň.pdf Velikost: 448.89 KB
081 Projekt -Kolem kolem Jizerek- - úprava smlouvy s Lesy ČR.pdf Velikost: 250.69 KB
081-01 Vyhodnocení ZŘ na zhotovitele stavby Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi.pdf Velikost: 271.01 KB
082 Vyhodnocení ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení - ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 244.98 KB
083 Vydání 89. změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 2.77 MB
084 Schválení výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku -Pravidelné a nepravidelné úklidy komunálního odpadu na území města Liberec-.pdf Velikost: 1.78 MB
085 Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku - obratiště Kašparova.pdf Velikost: 1.05 MB
086 Vypracování dokumentace pro ohlášení stavby na kompletní opravu poškozených částí zakrytí a otevřených úseků koryta Jizerského potoka.pdf Velikost: 13.53 MB
087 Výpůjčka nádob na separovaný odpad od společnosti EKO-KOM- a. s..pdf Velikost: 3.85 MB
088 Obnova mobiliáře v prostoru Soukenného náměstí.pdf Velikost: 2.59 MB
089 Žádost Židovské obce v Liberci o souhlas s umístěním pamětních kamenů tzv. Stolpersteine.pdf Velikost: 1.34 MB
090 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. (Jiráskova +1).pdf Velikost: 776.8 KB
091 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. (Londýnská +3).pdf Velikost: 746.35 KB
092 Smlouva o zřízení věcného břemene - most přes Harcovský potok (Povodí Labe).pdf Velikost: 764.36 KB
093 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. (Klostermannova).pdf Velikost: 816.54 KB
094 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. (Tržní náměstí).pdf Velikost: 846.59 KB
095 Smlouva o nájmu pozemku - chodník podél ulice Švermovy (SŽDC).pdf Velikost: 2.73 MB
096 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 561.2 KB
097 Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby - Progres Liberec 2018.pdf Velikost: 630.99 KB
098 Žádost na úpravu dopravního značení na místní komunikaci K Bedřichovce.pdf Velikost: 802.46 KB
099 Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby - Gasservis Liberec- s. r. o. 2018.pdf Velikost: 624.05 KB
100 Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Husova - Hrubínova - Svobody.pdf Velikost: 1.22 MB
101 Sdružené opravy komunikací s vlastníky inženýrských sítí na rok 2019 .pdf Velikost: 1.3 MB
102 Smlouva o nájmu pozemku - SŽDC - křižovatka Švermova- Jungmannova- Žitavská.pdf Velikost: 3.69 MB
103 Rekonstrukce VO ulice Michelský vrch - udělení výjimky.pdf Velikost: 1.83 MB
104 Rekonstrukce VO ulice V Lukách - udělení výjimky .pdf Velikost: 1.48 MB
105 Žádost Asociace romských představitelů Libereckého kraje o souhlas s umístěním pamětního kamenu tzv. Stolpersteine.pdf Velikost: 1.34 MB
106 Smlouva o pronájmu pozemku včetně příslušenství (staveb) autobusového nádraží v Liberci.pdf Velikost: 5.93 MB
107 Změna jízdních řádů MHD s účinností od 1. 9. 2018.pdf Velikost: 1.03 MB
108 Zajištění náhradní autobusové dopravy pro žáky ZŠ Náměstí Míru.pdf Velikost: 1.11 MB
109 Zajištění náhradní autobusové dopravy v rámci akce -Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Dr. M. Horákové-.pdf Velikost: 1.24 MB
110 Majetkoprávní operace - záměr výkupu části pozemků ul. Preslova- k. ú. Františkov u Liberce.pdf Velikost: 848.17 KB
111 Podání žádosti o dotaci na akci -Regenerace sídliště Gagarinova III. etapa-.pdf Velikost: 1.16 MB
112 Informování rady města o výzvě spol. BusLine k uhrazení zálohových plateb za CDV.pdf Velikost: 1.25 MB
113 Problematika nočního provozu letecké záchranné služby a majetkoprávní operace s pozemkem na AN.pdf Velikost: 1.93 MB
114 Smlouva o poskytování služeb - seč pozemku p. č. 1979-2 - RASAV.pdf Velikost: 1.13 MB
115 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v hromadné městské autobusové a tramvajové dopravě.pdf Velikost: 13.98 MB
116 Smlouva o nájmu části pozemku p. č. 1982-2- k. ú. Vesec u Liberce - Sportkids.pdf Velikost: 838.79 KB
117 Smlouva o nájmu části pozemku p. č. 1982-2- k. ú. Vesec u Liberce - FitKids.pdf Velikost: 687.67 KB
117-01 Žaloba společnosti BusLine MHD- s. r. o. podaná na společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou- a. s. u Rozhodčího soudu při H.pdf Velikost: 5.54 MB
118 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.pdf Velikost: 1.84 MB
119 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML - ŠIMMI AG- a. s..pdf Velikost: 2.55 MB
120 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec subjektu Kruh přátel Severáčku- z. s..pdf Velikost: 4.14 MB
122 Zpráva o činnosti areálu Městského stadionu Liberec za 1. pololetí 2018.pdf Velikost: 7.03 MB
123 Plán rozvoje sportu v Liberci 2018 - 2020.pdf Velikost: 1.93 MB
123-01 Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019.pdf Velikost: 2.4 MB
123-02 Sportovní areál Svojsíkova.pdf Velikost: 808.56 KB
124 Zajištění shody spisové služby provozované statutárním městem Liberec a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.pdf Velikost: 1.59 MB
125 Dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce pro rok 2018- ÚZ 13015.pdf Velikost: 862.08 KB
126 Externí pronájem volebních místností.pdf Velikost: 5.65 MB
127 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky -Dodávka automobilů pro SML-.pdf Velikost: 359.48 KB
127-01 Smlouva o výpůjčce - Tichý svět- o. p. s..pdf Velikost: 522.79 KB
128 Plnění usnesení rady města za měsíce červen a červenec roku 2018.pdf Velikost: 1.06 MB
129 Hodnocení 6. ZM - 28. 6. 2018.pdf Velikost: 1.02 MB
130 Organizační zajištění 7. ZM - 6. 9. 2018.pdf Velikost: 363.4 KB
131 Různé.pdf Velikost: 335.31 KB
201 Zápis z kontroly KV č. 1-2018 -Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2017-.pdf Velikost: 1.15 MB
202 Informace o podání žádosti o výmaz zástavních práv v Katastru nemovitostí - bytové domy U Sila.pdf Velikost: 4.42 MB
203 Rozhodnutí o zamítnutí prominutí daně.pdf Velikost: 300.85 KB
204 Informace o přijatém návrhu na konání místního referenda.pdf Velikost: 284.73 KB
205 Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí roku 2018.pdf Velikost: 830.21 KB