Rada: 2018 » 2018-06-28 RM 2M » Dle bodůStáhnout najednou

001-01 Naplňování monitorovacích indikátorů projektu Sociální bydlení města Liberce.pdf Velikost: 524.77 KB
001-02 Vyhodnocení ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení „MŠ Beruška“ .pdf Velikost: 244.83 KB
001-03 Schválení dodatku č. 4 k SoD na stavbu projekt MŠ Beruška .pdf Velikost: 1.66 MB
001-04 Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně pro akci J14 pro přípravu konání MS 2009 v klasickém lyžování v Liberci.pdf Velikost: 1.67 MB
001-05 Platební výměr za porušení rozpočtové kázně k projektu -Terénní práce Liberec 2016-.pdf Velikost: 799.5 KB
002 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci projektů ZŠ náměstí Míru (Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru- 5.1a Snížení energetické náročnosti Z.pdf Velikost: 241.54 KB
002-01 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec stavební úpravy učebny v budově ZŠ Gollova.pdf Velikost: 3.57 MB
002-02 Schválení výsledku zadávacího řízení pro výběr dodavatele vybavení při rekonstrukci kuchyně MŠ Kamarád.pdf Velikost: 1.06 MB
002-03 Souhlas zřizovatele s uzavřením nájemní smlouvy.pdf Velikost: 2.93 MB