Rada: 2018 » 2018-06-19 RM 12 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Prodej služebního vozidla městské policie Škoda Octavia- RZ 3L82720.pdf Velikost: 240,87 KB
003 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti .pdf Velikost: 2,21 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení - služebnost.pdf Velikost: 1,24 MB
005 Provozní úvěr - kontokorent pro rozpočtové zajištění předfinancování akcí ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR.pdf Velikost: 2,62 MB
006 Návrh rozpočtového opatření č. 6A) dotace a přesuny SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 906,61 KB
006-01 Návrh rozpočtového opatření č. 6B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,13 MB
007 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až květen 2018.pdf Velikost: 462,26 KB
008 Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu SML na rok 2019.pdf Velikost: 634,42 KB
009 Majetkoprávní operace - změny usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 606,52 KB
010 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 1,01 MB
011 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku.pdf Velikost: 610,44 KB
012 Záměr pronájmu nebytového objektu CASINO.pdf Velikost: 888,97 KB
013 Schválení výsledku zadávacího řízení pro výběr dodavatele vybavení na rekonstrukci kuchyně ZŠ Švermova.pdf Velikost: 708,22 KB
014 Schválení zajištění demontáže a likvidace novinového stánku na ulici Ruprechtická- zastávka Rychtářská.pdf Velikost: 740,69 KB
015 Schválení výsledku zadávacího řízení na projektovou přípravu - energetické úspory objektů Malého divadla v Liberci.pdf Velikost: 776,18 KB
016 Schválení výsledku zadávacího řízení na projektovou přípravu energetických úspor ZŠ Orlí.pdf Velikost: 772,08 KB
016-01 Schválení výsledku zadávacího řízení na projektovou přípravu energetických úspor ZŠ Švermova.pdf Velikost: 620,48 KB
017 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací.pdf Velikost: 22,49 MB
018 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření.pdf Velikost: 574,74 KB
019 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací.pdf Velikost: 5,74 MB
020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby s Centrem zdravotní a sociální péče Liberec- příspěv.pdf Velikost: 452,3 KB
021 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,59 MB
022 Souhlas s účastí Základní školy- Liberec- Kaplického 384- p. o. v projektu -Škola také potřebuje pečovat o zaměstnance jako kterákoliv jiná firma-.pdf Velikost: 1,41 MB
023 Souhlas s účastí Základní školy s rozšířenou výukou jazyků- Liberec- Husova 142-44- příspěvková organizace v projektu -Dětský klub Husova-.pdf Velikost: 371,77 KB
024 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 251,29 KB
025 Přidělení bytů v rámci projektu Housing first .pdf Velikost: 242,66 KB
026 Nájem městského bytu č. 9 ve Valdštejnské ulici č. p. 259 v Liberci.pdf Velikost: 237,53 KB
027 Návrh na vyřazení uchazečky z konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky mateřské školy.pdf Velikost: 238,07 KB
028 Stanovení platu nově jmenovaným ředitelkám ZŠ Sokolovská- MŠ Klíček a MŠ Sluníčko.pdf Velikost: 257,43 KB
029 Návrh platu ředitele Základní umělecké školy- Liberec- Frýdlantská 1359-19- p. o. .pdf Velikost: 250,59 KB
030 Návrh na poskytnutí odměn ředitelům neškolských příspěvkových organizací města.pdf Velikost: 1,47 MB
031 Poskytnutí daru Lince bezpečí- z. s..pdf Velikost: 580,39 KB
031-01 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,76 MB
031-02 Návrh kompenzací soukromému Doctrina - Podještědskému gymnáziu- s. r. o. za uvolnění budovy školy ve školním roce 2018-2019 a záměr úpravy smlu.pdf Velikost: 3,07 MB
032 Čtvrtletní zpráva o výsledku veřejnosprávních kontrol za I. čtvrtletí 2018.pdf Velikost: 1,61 MB
035 Zrušení ZŘ na dodavatele automobilu s pohonem CNG.pdf Velikost: 249,67 KB
036 Nové vypsání ZŘ na dodavatele automobilu s pohonem CNG .pdf Velikost: 249,54 KB
037 Vypsání ZŘ na stavební práce ZŠ Broumovská v rámci dvou projektů OPŽP.pdf Velikost: 249,97 KB
038 Vypsání zadávacího řízení na stavbu projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň .pdf Velikost: 259,77 KB
039 Vypsání zadávacího řízení na stavbu projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň .pdf Velikost: 259,15 KB
040 Podání žádosti o dotační podporu na projekt -Zahradní kompostéry pro občany - 2. etapa-.pdf Velikost: 1,17 MB
041 Vyhodnocení ZŘ na dodavatele elektromobilů .pdf Velikost: 246,13 KB
042 Schválení postupu zadavatele ve věci zadání veřejné zakázky v rámci projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 244,68 KB
043 Využití pozemku v ul. Na Žižkově- Liberec 6- p. č. 911-1- 912- 908- k. ú. Rochlice.pdf Velikost: 1,47 MB
044 Podání žádosti projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberce Bytový dům A.pdf Velikost: 404,57 KB
045 Podání žádosti projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberce Bytový dům D.pdf Velikost: 395,87 KB
047 Schválení dodatku č. 3 k SoD na stavbu projekt MŠ Beruška.pdf Velikost: 6,11 MB
048 Schválení dodatku č. 2 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ - Cyklostezka za ČOV.pdf Velikost: 1,2 MB
049 Podání aktualizované žádosti o podporu projektu IPRÚ - Cyklostezka za ČOV.pdf Velikost: 409,54 KB
050 Vypsání ZŘ na stavební práce k projektu IPRÚ Azylový dům.pdf Velikost: 280,24 KB
051 Majetkoprávní operace - směna pozemků .pdf Velikost: 10,43 MB
052 Výjimka ze stavební uzávěry - Centrum pro zdravotně postižené.pdf Velikost: 5,54 MB
053 Výjimka ze stavební uzávěry - rodinný dům se 2 bytovými jednotkami a sezónním ubytováním.pdf Velikost: 7,1 MB
054 Výjimka ze stavební uzávěry - ubytovna osob LUKOV Plast .pdf Velikost: 7,69 MB
054-01 Smlouva o pronájmu prostor na akci - veřejné projednání územního plánu Liberec.pdf Velikost: 534,71 KB
055 Žádost příspěvkové organizace Městské lesy Liberec o příspěvek 1 000 000 Kč na provoz pro rok 2018 z důvodu pozastavení úmyslných těžeb.pdf Velikost: 573,55 KB
056 Řešení opěrné zídky v ul. Riegrova - Alšova.pdf Velikost: 3,46 MB
057 Smlouva o nájmu pozemku a SBSVB - Volgogradská (Povodí Labe).pdf Velikost: 617,19 KB
058 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu hřbitovní zdi ve Vesci.pdf Velikost: 672,83 KB
059 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu hřbitovní zdi v Ruprechticích .pdf Velikost: 829,5 KB
060 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu opěrné zdi v ul. Plzeňská.pdf Velikost: 669,57 KB
061 Novostavba 5 RD- včetně komunikace a inženýrských sítí v k. ú. Karlinky.pdf Velikost: 3,04 MB
062 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na servisní údržbu kremačních pecí v krematoriu Liberec.pdf Velikost: 531,87 KB
063 Vypsání ZŘ - Oprava ul. Husitské a 2. části ul. Volgogradské.pdf Velikost: 896,89 KB
064 Hromadný podnět na řešení dopravní situace - Rudolfovská ul..pdf Velikost: 1,42 MB
065 Zrušení ZŘ -Oprava povrchu místní komunikace - ul. Husitská- Liberec-.pdf Velikost: 388,57 KB
066 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu ul. U Křížového kostela.pdf Velikost: 977,48 KB
067 Návrh odpovědi na dopis LK ve věci dopravní obslužnosti lokality Kunratice II.pdf Velikost: 574,3 KB
068 Schválení zrušení ZŘ -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Husova - Hrubínova - Svobody-.pdf Velikost: 1001,65 KB
069 Vypsání ZŘ -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Husova - Hrubínova - Svobody-.pdf Velikost: 992,38 KB
070 Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na rekonstrukci dešťové kanalizace v ul. Dr. M. Horákové.pdf Velikost: 853,69 KB
071 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 344,42 KB
072 Žádost agentury Sportkids- z. s. o pronájem pozemku v RASAV.pdf Velikost: 1,1 MB
073 Smlouva o nájmu části nemovitosti - Pohřební služba Marcela Bartoňová- s. r. o..pdf Velikost: 1,13 MB
074 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na úpravy zpevněných ploch Barvířská- Orlí.pdf Velikost: 983,6 KB
075 Úhrada PZi za rok 2016 a zák. úroku z prodlení za úhradu PZi za rok 2015 spol. BusLine ze strany DPMLJ.pdf Velikost: 1,54 MB
076 Oprava havarijního stavu mostu Cidlinská LB - 34.pdf Velikost: 2,53 MB
077 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na sanaci vnitřních prostor krematoria.pdf Velikost: 1,87 MB
078 Provozování krematoria a veřejných pohřebišť ve vlastnictví města Liberce.pdf Velikost: 385,75 KB
079 Pohřebiště Urnový háj u krematoria ve vlastnictví města Liberce.pdf Velikost: 6,17 MB
080 Provozní řád krematoria města Liberce- provozní řád pohřební služby města Liberce .pdf Velikost: 369,32 KB
081 Provozování krematoria a pohřební služby městem Liberec .pdf Velikost: 485,43 KB
081-01 Odkup stávajícího mrazícího zařízení od společnosti LIKREM- s. r. o..pdf Velikost: 1,73 MB
081-02 Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - 7 lokalit (ul. Průmyslová).pdf Velikost: 1,24 MB
082 Návrh smlouvy o využívání ochranné známky.pdf Velikost: 643,33 KB
083 Schválení návrhu licenční smlouvy pro nákup fotografií.pdf Velikost: 458,95 KB
084 Nastavení provozních podmínek pro Malou výstavní síň.pdf Velikost: 235,09 KB
085 Navýšení již poskytnuté finanční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu (akvizi.pdf Velikost: 3,26 MB
086 Schválení výsledku výběrového řízení na restaurování kamenného sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty u kostela sv. Kříže v Liberci.pdf Velikost: 2,42 MB
087 Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek SML na kulturní akci -LÉTO NA NÁMĚSTÍ 2018- a uzavření smlouvy o spolupráci .pdf Velikost: 391,84 KB
088 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu tematických vzdělávacích modulů pro ZŠ .pdf Velikost: 2,9 MB
089 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu akce Den letiště .pdf Velikost: 5,77 MB
090 Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu dramaturgie a provozní výdaje Spolku -Zachraňme Kino Varšava-.pdf Velikost: 2,33 MB
091 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám- klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec na období červenec až prosinec 2018 .pdf Velikost: 526,01 KB
092 Vyhlášení programu 5.2 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 2. kolo 2018.pdf Velikost: 2,91 MB
092-01 Vyhlášení programu 6.2. Sportovního fondu.pdf Velikost: 5,78 MB
092-02 Návrh správní rady na přidělení a nepřidělení dotací z programů 6.1 a 6.2 dílčího dotačního fondu SML- Sportovního fondu 2018.pdf Velikost: 2,75 MB
092-04 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.pdf Velikost: 25,32 MB
092-05 Změna parametrů účasti SML v projektu Via Sacra .pdf Velikost: 583,62 KB
093 Schválení zadávací dokumentace- vypsání a realizace zadávacího řízení na služby pro realizaci projektu -Rozvoj a modernizace informačních a řídicí.pdf Velikost: 5,58 MB
093-01 Záměr zveřejnění pronájmu pozemku včetně příslušenství (staveb) autobusového nádraží v Liberci .pdf Velikost: 450,33 KB
094 Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec- a. s..pdf Velikost: 2,14 MB
094-01 Investice do Krajské nemocnice Liberec- a. s. - smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál.pdf Velikost: 668,02 KB
095 Žádost o dotace v rámci programu -Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2019-.pdf Velikost: 3,35 MB
096 Uzavření smlouvy s Českou poštou- s. p. o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby -Zásilky s obsahem hlasovacích lístků- pro v.pdf Velikost: 237,87 KB
097 Vypsání veřejné zakázky -Dodávka terénního vozu pro statutární město Liberec-.pdf Velikost: 241,94 KB
098 Vypsání veřejné zakázky -Dodávka automobilů pro statutární město Liberec-.pdf Velikost: 240,72 KB
100 Plnění usnesení rady města za měsíc květen roku 2018.pdf Velikost: 769,73 KB
101 Hodnocení 5. ZM - 31. 5. 2018.pdf Velikost: 727,84 KB
102 Organizační zajištění 6. ZM - 28. 6. 2018.pdf Velikost: 242,34 KB
103 Různé.pdf Velikost: 224,44 KB
201 Zápis z provedené kontroly KV č. 5-2017 -Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10-2016 - Fond rozvojové spolupráce-.pdf Velikost: 1,19 MB
202 Informace o obdržení Sdělení Krajského úřadu Libereckého kraje o zastavení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí o změně stavby před jejím dokonče.pdf Velikost: 6,83 MB
203 Návrh dalšího fungování organizace Městské lesy Liberec- p. o..pdf Velikost: 789,49 KB
204 Pilotní projekt nádobového sběru kovových obalů.pdf Velikost: 191,06 KB
204-01 Doplnění programu jednání řádné valné hromady společnosti Teplárna Liberec- a. s. na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře.pdf Velikost: 303,63 KB