Rada: 2018 » 2018-06-05 RM 11 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - změny usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 4,38 MB
003 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec- kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2-2016 o místním poplatku.pdf Velikost: 1,53 MB
004 Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2017 a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2017.pdf Velikost: 8,96 MB
005 Schválení účetních závěrek za rok 2017 - příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Liberec - mateřské školy.pdf Velikost: 23,1 MB
006 Schválení účetních závěrek za rok 2017 - příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Liberec - základní školy a DDM Větrník.pdf Velikost: 38,37 MB
007 Schválení účetních závěrek za rok 2017 - příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Liberec - kulturní- zdravotní- sociální a Městské lesy .pdf Velikost: 17,85 MB
007-01 Pojištění majetku- odpovědnosti za škody a havarijní pojištění motorových vozidel statutárního města Liberce - vyhlášení zadávacího řízení .pdf Velikost: 11,36 MB
007-02 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poradenské činnosti BDO Advisory- s. r. o. .pdf Velikost: 2,08 MB
008 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 1,47 MB
010 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku p. č. 2721-8- k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1,12 MB
011 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku.pdf Velikost: 5,38 MB
012 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 1014,69 KB
013 Majetkoprávní operace - pacht a výpůjčka pozemků .pdf Velikost: 875,91 KB
014 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemků.pdf Velikost: 430,61 KB
015 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 1,73 MB
016 Majetkoprávní operace - změny usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 1,58 MB
017 Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci výměníku ZŠ Broumovská.pdf Velikost: 554,97 KB
017-01 Zrušení zadávacího řízení na zakázku -ZŠ Vrchlického- Liberec - modernizace výměníku-.pdf Velikost: 368,87 KB
017-02 Vypsání zadávacího řízení na modernizaci výměníku ZŠ Vrchlického.pdf Velikost: 1003,74 KB
017-03 Schválení dodatku ke smlouvě na projektovou činnost ZŠ Kaplického - energetické úspory.pdf Velikost: 391,44 KB
018 Souhlas s účastí Mateřské školy -Kytička-- Liberec- Burianova 972-2- p. o. v projektu.pdf Velikost: 2,47 MB
019 Poskytnutí daru Asociaci romských představitelů Libereckého kraje- z. s..pdf Velikost: 716,31 KB
020 Poskytnutí daru IQLANDIA- o. p. s. na pořádání odborné konference.pdf Velikost: 1,99 MB
021 Dohoda o úpravě vztahů k městskému bytu mezi statutárním městem Liberec a Bytovým družstvem STARÝ HARCOV.pdf Velikost: 477,35 KB
024 Schválení přípravy žádosti o dotaci pro tvorbu strategického dokumentu – jednotného akčního plánu implementace sektorových strategií SML a dopraco.pdf Velikost: 620,23 KB
025 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací projektu IPRÚ - Cyklostezka za ČOV.pdf Velikost: 742,1 KB
026 Vyloučení účastníka ZŘ na dodavatele elektromobilů.pdf Velikost: 250,12 KB
027 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec - Lesní koupaliště - doplňky.pdf Velikost: 1,73 MB
027-01 Vyhodnocení výběrového řízení na TDS a BOZP projektu IPRÚ -Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C“.pdf Velikost: 244,24 KB
028 Výjimka ze stavební uzávěry - Renovace areálu TATRA Liberec.pdf Velikost: 13,8 MB
029 Výjimka ze stavební uzávěry - Hostel Ještědská.pdf Velikost: 11,46 MB
030 Výpůjčka kompostérů 2018.pdf Velikost: 374,69 KB
031 Rozbor činnosti Městských lesů Liberec- p. o. za rok 2017- včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizac.pdf Velikost: 1,45 MB
031-01 Schválení dodatku č. 1 k smlouvě o dílo ag. č. DS201800494.pdf Velikost: 5,89 MB
032 Darovací smlouva - obnova chodníku krytem z betonové dlažby v ulici B. Němcové.pdf Velikost: 5,58 MB
033 Odkanalizování lokality Krásná vyhlídka- Za Domovem- Pod Ještědem- V Lukách- k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 1,93 MB
034 Plánovací smlouva - Javorová ulice- Liberec.pdf Velikost: 1,13 MB
035 Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 1979-2- k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 358,21 KB
036 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 317,79 KB
037 Žádost o zvýšení parkovacích míst na místní komunikaci Jáchymovská.pdf Velikost: 4,35 MB
038 Smlouva o možnosti provést stavbu - chodník ul. Švermova (pan J. V.).pdf Velikost: 1,11 MB
039 Smlouva o poskytování služeb - sečení RASAV.pdf Velikost: 715,59 KB
040 Smlouva o možnosti provést stavbu - chodník ul. Švermova (rod. K).pdf Velikost: 813,32 KB
041 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dotační akci -ZBD - 7 lokalit (ul. Kubelíkova - Řepná a Uralská)-.pdf Velikost: 886,19 KB
041-01 Odkup souboru movitého majetku od společnosti LIKREM- s. r. o..pdf Velikost: 16,79 MB
042 Koncepce rozvoje veřejného osvětlení statutárního města Liberce.pdf Velikost: 728,25 KB
043 Koncepce rozvoje světelně signalizačních zařízení statutárního města Liberce.pdf Velikost: 735,43 KB
043-01 Financování dotačních akcí odboru strategického rozvoje a dotací.pdf Velikost: 493,71 KB
201 Stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období 2018 - 2022.pdf Velikost: 587,14 KB