Zastupitelstvo: 2018 » 2018-05-31 ZM 5 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 2,09 MB
004 Majetkoprávní operace - výkup pozemků - k. ú. Pilínkov.pdf Velikost: 5,46 MB
005 Majetkoprávní operace - výkup pozemku - k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 4,56 MB
006 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 6,63 MB
007 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 1,23 MB
008 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1,7 MB
009 Majetkoprávní operace - záměr prodeje budovy Na Žižkově 101- Liberec 6.pdf Velikost: 2,15 MB
010 Majetkoprávní operace - výkup stavby prodejního objektu- k. ú. Liberec.pdf Velikost: 676,29 KB
011 Majetkoprávní operace - převod pozemků formou souhlasného prohlášení - k. ú. Doubí u Liberce.pdf Velikost: 1,68 MB
012 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 967,77 KB
013 Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu pozemku - k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 735,48 KB
014 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků ul. Technikova - k. ú. Doubí u Liberce.pdf Velikost: 916,11 KB
015 Majetkoprávní operace - záměr prodeje budovy Jablonecká 124- Liberec 5.pdf Velikost: 460,29 KB
016 Delegace zástupce na valnou hromadu spol. SVS- a. s..pdf Velikost: 2,56 MB
017 Nové názvy ulic 5-2018.pdf Velikost: 852,04 KB
018 Vydání 89. změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 1,97 MB
019 Vyřízení hromadného podnětu občanů -Ne nové silnici do průmyslové zóny Jih-.pdf Velikost: 728,75 KB
020 Návrh rozpočtového opatření č. 5B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 764,19 KB
021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberec na roky 2019 - 2023.pdf Velikost: 1,64 MB
022 Ukončení projektu AirCzechia .pdf Velikost: 473,78 KB
023 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s. 26. 6. 2018 a návrh zástupců města do dozorčí rady a Výboru pro GreenNet .pdf Velikost: 572,93 KB
024 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků .pdf Velikost: 10,43 MB
025 Závěrečná zpráva o hospodaření dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML v roce 2017.pdf Velikost: 1,36 MB
026 Podání odvolání Ministerstvu životního prostředí.pdf Velikost: 6 MB
026-01 Úprava pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Liberec- vymezení parku v ulici Svojsíkova.pdf Velikost: 625,93 KB
027 Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018.pdf Velikost: 1,36 MB
028 Dohoda o úpravě vztahů k městským bytům mezi statutárním městem Liberec a Bytovým družstvem SPEKTRUM.pdf Velikost: 240,15 KB
029 Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků v období 2019 – 2022.pdf Velikost: 929,6 KB
030 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 1. kolo 2018.pdf Velikost: 2,8 MB
031 Podpora akce Bohemia JazzFest 2018.pdf Velikost: 2,12 MB
032 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Sluníčko v roce 2018.pdf Velikost: 2,37 MB
033 Poskytnutí finanční dotace ve výši 150 000 Kč na podporu doprovodného programu k Farmářským trhům v Kostelní.pdf Velikost: 817,2 KB
034 Poskytnutí finanční dotace ve výši 150 000 Kč na pořádání 28. ročníku festivalu Duhová bouře.pdf Velikost: 1,15 MB
035 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města - 26. 4. 2018.pdf Velikost: 8,46 MB
201 Informace o činnosti výboru pro rozvoj a územní plánování za období září 2017 - duben 2018.pdf Velikost: 306,4 KB
202 Návrh rozpočtového opatření č. 5A) dotace a přesuny SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 719,92 KB
203 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až duben 2018.pdf Velikost: 303,89 KB
204 Memorandum k zajištění dopravní obslužnosti na území SML od 1. 1. 2019.pdf Velikost: 725,58 KB
205 Záměr zavedení slev z jízdného MHD.pdf Velikost: 1,06 MB
206 Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2018.pdf Velikost: 713,23 KB