Rada: 2018 » 2018-05-09 RM 9 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 1147_3 a 1149_1.pdf Velikost: 1.2 MB
002-01 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení.pdf Velikost: 6.57 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti .pdf Velikost: 9.05 MB
004 Vypsání poptávkového řízení na poskytnutí provozního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci minis.pdf Velikost: 493.13 KB
005 Majetkoprávní operace - umístění reklamních zařízení.pdf Velikost: 1.31 MB
006 Majetkoprávní operace - pronájem nebytových prostor v ul. U Tiskárny 81-1- Liberec 5.pdf Velikost: 755.7 KB
008 Majetkoprávní operace - změna nájemní smlouvy - OC Forum Liberec.pdf Velikost: 1.55 MB
009 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 3.06 MB
010 Majetkoprávní operace - změny usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 1.18 MB
011 Schválení výsledku výběrového řízení na modernizaci sportovní podlahy ZŠ Dobiášova.pdf Velikost: 1.02 MB
012 Schválení výsledku zadávacího řízení na projektovou činnost ZŠ Kaplického.pdf Velikost: 789.77 KB
013 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Naivního divadla Liberec- p. o..pdf Velikost: 1.55 MB
014 Poskytnutí daru zapsanému spolku -Liberecké fórum-.pdf Velikost: 710.33 KB
015 Jmenování ředitele Základní školy- Liberec- Křížanská 80- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 351.99 KB
016 Jmenování ředitele Základní školy- Liberec- Lesní 575-12- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 352.87 KB
017 Jmenování ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků- Liberec- Husova 142-44- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 353.23 KB
018 Jmenování ředitelky Základní školy- Liberec- Orlí 140-7- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 353.13 KB
019 Jmenování ředitelky Základní školy- Liberec- Na Výběžku 118- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 352.67 KB
020 Jmenování ředitelky Základní školy- Liberec- Švermova 403-40- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 352.93 KB
021 Jmenování ředitele-ředitelky Základní školy- Liberec- Sokolovská 328- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 354.49 KB
022 Jmenování ředitele-ředitelky Základní školy- Liberec- Aloisina výšina 642- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 353.52 KB
023 Jmenování ředitelky Mateřské školy -Klíček-- Liberec- Žitná 832-19- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 356.04 KB
024 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místa ředitele-ředitelky Základní školy- Liberec- Oblačná 101-15- příspěvkové organizace a Mateřs.pdf Velikost: 794.04 KB
025 Vypsání zadávacího řízení na stavbu projektu IPRÚ - Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům B .pdf Velikost: 377.36 KB
026 Vypsání zadávacího řízení na stavbu projektu IPRÚ - Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům C.pdf Velikost: 378.92 KB
027 Vyhodnocení ZŘ na hasičský dopravní automobil u projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 365.31 KB
027-01 Vyhodnocení ZŘ na hasičský velitelský automobil u projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 366.19 KB
028 Vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce v rámci projektů ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 382.91 KB
029 Vypsání zadávacího řízení na vnitřní vybavení v rámci projektu IPRÚ -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru-.pdf Velikost: 399.18 KB
029-02 Revokace usnesení rady města č. 480-2018 a schválení dodatku č. 2.pdf Velikost: 7.19 MB
031 Závěrečná zpráva o hospodaření dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML v roce 2017.pdf Velikost: 1.64 MB
032 Vybudování opěrné zdi po sesuvu svahu u ul. Kateřinská - smlouva o právu stavby.pdf Velikost: 11.79 MB
033 Restaurování tympanonu Liebiegovy hrobky.pdf Velikost: 7.38 MB
034 Vyrovnání ztráty za rok 2017 příspěvkové organizace Městské lesy Liberec z rozpočtu zřizovatele.pdf Velikost: 1.1 MB
035 Úprava komunikací ul. Křepelčí- U Valchy.pdf Velikost: 4.65 MB
036 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 417.75 KB
037 Výjimka ze směrnice rady města č. 3 RM na pořízení movitého majetku.pdf Velikost: 1.59 MB
038 Žádost o zvýšení parkovacích míst pro objekty Puškinova č. p. 81 - 93- 82 - 94- 83 - 95- 84 - 96.pdf Velikost: 3.47 MB
039 Souvislé opravy chodníků v Liberci v roce 2018.pdf Velikost: 865.68 KB
040 Umožnění přístupu do prostoru areálu amfiteátru v Lidových sadech.pdf Velikost: 898.19 KB
041 Výjimka ze směrnice č. 3 RM na prodloužení splaškové kanalizace v ul. Volgogradská.pdf Velikost: 1.51 MB
042 Smlouva o nakládání s odpady a přepravě odpadů v Krematorium Liberec - FCC Liberec.pdf Velikost: 964.15 KB
043 Vypsání ZŘ - Oprava povrchu místní komunikace - ul. Husitská- Liberec.pdf Velikost: 1.15 MB
044 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu havárie mostu v ul. Hrubínova.pdf Velikost: 1.35 MB
045 Výjimka ze směrnice č. 3 RM na opravu mostu v Preslově ulici- Liberec.pdf Velikost: 1012.44 KB
046 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu elektrických rozvodů areálu RASAV .pdf Velikost: 5.44 MB
047 Výjimka ze směrnice rady města č. 3 RM na pořízení mrazícího boxu v budově Krematoria.pdf Velikost: 3.44 MB
048 Výjimka ze směrnice rady města č. 3 RM na rekonstrukci chladícího zařízení v budově Krematoria.pdf Velikost: 1.99 MB
049 Výjimka ze směrnice rady města č. 3 RM na rekonstrukci elektroinstalace v budově Krematoria včetně venkovních prostorů.pdf Velikost: 6.57 MB
050 Návrh dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo s TSML- a. s. č. 33-06 .pdf Velikost: 1.8 MB
050-01 Problematika dopravní obslužnosti v lokalitě Kunratice.pdf Velikost: 670.82 KB
051 Přijetí daru- Mariánského sloupu.pdf Velikost: 1.52 MB
052 Restaurování kamenného sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty u kostela sv. Kříže v Liberci.pdf Velikost: 2.36 MB
053 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Sluníčko v roce 2018.pdf Velikost: 2.64 MB
054 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz cyklobusu v roce 2018.pdf Velikost: 1.44 MB
055 Poskytnutí finanční dotace ve výši 150 000 Kč na pořádání 28. ročníku festivalu Duhová bouře.pdf Velikost: 1.5 MB
056 Smlouva o poskytnutí dotace pro Klub českých turistů.pdf Velikost: 937.82 KB
057 Vydání reedice knihy Město Liberec Šimona Pikouse.pdf Velikost: 1.18 MB
058 Licenční smlouva.pdf Velikost: 804.88 KB
059 Plán rozvoje sportu v Liberci.pdf Velikost: 918.63 KB
060 Vyhodnocení ZŘ na poskytovatele mobilních služeb pro SML.pdf Velikost: 353.44 KB
061 Uzavření dodatku č. 1 k budoucí rámcové smlouvě s operátorem.pdf Velikost: 454.91 KB
061-01 Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720957891 pro pojištění zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.pdf Velikost: 9.41 MB
201 Informační materiál LVT.pdf Velikost: 395.71 KB
202 Přehled akcí konaných v RASAV.pdf Velikost: 1.73 MB