Zastupitelstvo: 2018 » 2018-04-26 ZM 4 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení - přijetí daru částí p. p. č. 1270-1 a p. p. č. 1270-2.pdf Velikost: 1.46 MB
004 Majetkoprávní operace - prodej pozemku.pdf Velikost: 633.87 KB
005 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - prodej pozemku k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 911.47 KB
006 Majetkoprávní operace - výkup pozemku - k. ú. Františkov u Liberce .pdf Velikost: 879.93 KB
007 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 4.43 MB
008 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 3.13 MB
009 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 943.46 KB
010 Bezúplatný převod pozemku - náprava prodeje z r. 2014 .pdf Velikost: 7.6 MB
011 MO prodej kanalizační stoky SVS- a. s..pdf Velikost: 878.93 KB
012 MO prodej vodovodního řadu SVS- a. s..pdf Velikost: 1.11 MB
012-01 Stanovení statutárního náměstka .pdf Velikost: 968.23 KB
012-02 Konání valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou- a. s. („DPMLJ“).pdf Velikost: 4.64 MB
012-03 Odstoupení od kupní smlouvy č. 201800547 a kupní smlouvy č. 201800544.pdf Velikost: 294.09 KB
013 Projednání investice do Krajské nemocnice Liberec- a. s..pdf Velikost: 548.04 KB
014 Zápis z kontroly KV č. 2-2017 -Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2016-.pdf Velikost: 837.88 KB
015 Vydání 88.A změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 2.32 MB
016 Vydání 88.C1 změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 4.97 MB
016-01 Podnět k pořízení 101. změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 2.32 MB
016-02 Vyhlášení programů Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML na rok 2018 .pdf Velikost: 2 MB
016-03 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s. a návrh zástupců města do dozorčí rady a Výboru pro Green Net .pdf Velikost: 252.91 KB
017 Delegace na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec- a. s. .pdf Velikost: 1.1 MB
018 Návrh rozpočtového opatření č. 4B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 877.03 KB
019 Střednědobý výhled rozpočtu .pdf Velikost: 718.09 KB
020 Plánovací smlouva - novostavba 5 RD- včetně komunikace a inženýrských sítí v k. ú. Karlinky.pdf Velikost: 7.28 MB
021 Memorandum o spolupráci při výstavbě sběrného dvora v Londýnské ulici .pdf Velikost: 1.33 MB
022 Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 1.13 MB
023 Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 3.94 MB
024 Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději- z. s. na protidrogové služby na rok 2018 .pdf Velikost: 1.19 MB
025 Poskytnutí dotace Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje- o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 2.98 MB
026 Poskytnutí dotace Vodní a potápěčské záchranné službě- z. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 1003.51 KB
027 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka.pdf Velikost: 907.94 KB
027-01 Poskytnutí finanční dotace ve výši 350 000 Kč na pořádání Festivalu dětského čtenářství.pdf Velikost: 1.57 MB
028 Plnění usnesení zastupitelstva za I. čtvrtletí roku 2018.pdf Velikost: 781.4 KB
029 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 0-2 mimořádně svolaného zasedání zastupitelstva města - 5. 3. 2018.pdf Velikost: 1.96 MB
030 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva města - 29. 3. 2018.pdf Velikost: 10.03 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 4A) - dotace statutárního města Liberec a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci RM.pdf Velikost: 712.45 KB
202 Informace o dopisu adresovaném Radě a Zastupitelstvu města Liberec a návrh odpovědi.pdf Velikost: 629.31 KB
203 Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu -ZELENÉ TERASY- při Kunratické ul. v Liberci.pdf Velikost: 696.03 KB
203-01 Informace o činnosti a stavu projektů řešených odborem strategického rozvoje a dotací.pdf Velikost: 647.04 KB
204 Informace o plánované rekonstrukci tunelu na silnici I-35 v Liberci .pdf Velikost: 296 KB
204-01 Ochrana osobních údajů dle nařízení EU č. 2016-679 ze dne 14. 4. 2016- účinné od 25. 5. 2018.pdf Velikost: 438.58 KB
205 Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2018.pdf Velikost: 739.94 KB