Rada: 2018 » 2018-04-03 RM 7 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení - záměr prodeje p. p. č. 2696.pdf Velikost: 463,05 KB
003 MO Vratislavice nad Nisou - služebnost.pdf Velikost: 871,2 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou - změny usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 1,97 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou - zrušení usnesení.pdf Velikost: 1,13 MB
006 Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce- státní podnik -v likvidaci-- pana Kamila Mejsnara - účetní závěrka 2017.pdf Velikost: 4,44 MB
007 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 1,88 MB
008 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 977,08 KB
009 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 237,03 KB
010 Vypsání výběrového řízení na modernizaci kuchyně - stavební část MŠ Kamarád.pdf Velikost: 1,02 MB
011 Změna zadávacích podmínek -ZŠ Švermova- Liberec - modernizace kuchyně - dodávka vybavení -.pdf Velikost: 841,87 KB
012 Vypsání zadávacího řízení na modernizaci výměníku ZŠ Broumovská.pdf Velikost: 996,76 KB
013 Vypsání zadávacího řízení na modernizaci výměníku ZŠ Vrchlického.pdf Velikost: 997,12 KB
015 Změna usnesení RM vypsání zadávacího řízení pro modernizaci pěti hřišť ZŠ.pdf Velikost: 1,03 MB
017 Udělení souhlasu k čerpání úvěru Bytovým družstvem VLNAŘSKÁ.pdf Velikost: 358,13 KB
018 Schválení směrnice rady č. 16RM - Nakládání s majetkem nepatrné hodnoty získaným v souvislosti se sociálními pohřby.pdf Velikost: 377,84 KB
019 Účetní odpis promlčených pohledávek.pdf Velikost: 238,02 KB
020 Sankce za porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro organizaci Alvalída- z. s. .pdf Velikost: 5,25 MB
021 Návrh platu ředitelky Základní školy- Liberec- nám. Míru 212-2- příspěvková organizace.pdf Velikost: 236,64 KB
022 Zrušení ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení k projektu -Navýšení kapacit MŠ Beruška-.pdf Velikost: 242,97 KB
023 Vyhodnocení ZŘ na vybavení kuchyně v rámci projektu -Navýšení kapacit MŠ Beruška-.pdf Velikost: 245,7 KB
024 Opětovné vypsání ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení k projektu -Navýšení kapacit MŠ Beruška-.pdf Velikost: 254,33 KB
025 Zajištění operativních úklidů ploch veřejné zeleně.pdf Velikost: 1,33 MB
026 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS.pdf Velikost: 3,24 MB
027 Žádost o darování poklopů dvou uličních vpustí .pdf Velikost: 9,34 MB
028 Květnové revoluce - výstavba parkovacích stání.pdf Velikost: 1,78 MB
029 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 357,29 KB
030 Ukončení dohody o užívání uzavřené mezi SAJ- a. s. a J. M. .pdf Velikost: 387,01 KB
031 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dotační akci -ZBD - Kunratická-.pdf Velikost: 462,61 KB
031-01 Žádost o svolání valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou- a. s. (-DPMLJ-).pdf Velikost: 723,89 KB
032 Úhrada produktů a služeb dle smlouvy o podpoře sportovních aktivit v lyžařském areálu Ještěd.pdf Velikost: 5,99 MB
033 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka.pdf Velikost: 1,04 MB
034 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec - Petra Hynčicová.pdf Velikost: 695,7 KB
035 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na uspořádání Ostašovské poutní slavnosti s připomínkou Bitvy u Liberce 2018.pdf Velikost: 1,41 MB
036 Servisní smlouva na zajištění podpory provozu TC ORP a hostované spisové služby.pdf Velikost: 877,82 KB
037 Poskytnutí peněžitého daru - Centrum Generace Jablonec- z. s..pdf Velikost: 1,12 MB
037-01 Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci- ul. Vítězná I. etapa.pdf Velikost: 928,6 KB
037-02 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu části komunikace Jungmannova.pdf Velikost: 816,53 KB
037-03 Schválení participantů jednání v Hengelo a kongresu ICRE 2018 v Hoogeveen (RetaiLink)- zrušení usnesení 358-2018 a schválení usnesení nového .pdf Velikost: 1,07 MB
038 Uzavření smlouvy na nákup vozidla.pdf Velikost: 516,98 KB
039 Různé.pdf Velikost: 223,88 KB
201 Přehled soudních sporů.pdf Velikost: 175,33 KB