Rada: 2018 » 2018-03-06 RM 5 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Žádost o výjimku ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu - specifi.pdf Velikost: 378,6 KB
003 Žádost o výjimku ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu - specifi.pdf Velikost: 379,59 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou - kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností.pdf Velikost: 1,75 MB
005 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 2,39 MB
006 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 1,95 MB
007 Majetkoprávní operace - úprava nájemní smlouvy .pdf Velikost: 980,1 KB
008 Majetkoprávní operace - změna nájemce a nájemní smlouvy.pdf Velikost: 1,08 MB
009 Vypsání zadávacího řízení na zpracování dokumentace pro modernizaci pěti hřišť ZŠ.pdf Velikost: 1,34 MB
010 Zpráva o technickém stavu plaveckého bazénu Liberec.pdf Velikost: 383,28 KB
011 Vypsání zadávacího řízení na stavbu výtahu v objektu stadionu FC Slovan Liberec.pdf Velikost: 1,16 MB
012 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec stavební úpravy pavilonu E na LVT.pdf Velikost: 21,22 MB
013 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec- p. o..pdf Velikost: 2,14 MB
014 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,33 MB
015 Žádost o souhlas s otevřením třídy s bilingvním vzděláváním v německém jazyce na Základní škole s RVJ- Liberec- Husova 142-44- příspěvková organiz.pdf Velikost: 1,4 MB
016 Smlouva o vzájemné spolupráci na projektu -Multifunkční sociální centrum - Dům humanity Liberec-.pdf Velikost: 964,08 KB
016-01 Udělení souhlasu k čerpání úvěru Bytovým družstvem VLNAŘSKÁ.pdf Velikost: 484,27 KB
017 Čtvrtletní zpráva o výsledku veřejnosprávních kontrol za IV. čtvrtletí 2017.pdf Velikost: 4,2 MB
018 Schválení opětovného podání žádosti o dotaci na rekonstrukci objektu kina Varšava.pdf Velikost: 787,19 KB
018-01 Předžalobní výzva ve smyslu ust. § 142 občanského soudního řádu k zaplacení náhrady za omezení vlastnického práva.pdf Velikost: 2,97 MB
019 Schválení výsledku zadávacího řízení na akci -Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci - parky nad přehradou - Blahoslavova - část II.-.pdf Velikost: 7,42 MB
020 Schválení výsledku VŘ -Souvislá údržba komunikací - ul. Švermova-.pdf Velikost: 1,01 MB
021 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení - ul. Preslova.pdf Velikost: 541,94 KB
022 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 652,6 KB
023 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - CETIN- Pastýřská.pdf Velikost: 7,58 MB
024 Žádost o změnu termínu dokončení díla - chodník Ruprechtická a parkoviště.pdf Velikost: 23,75 MB
025 Návrh nové metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na PAD.pdf Velikost: 1,49 MB
026 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (ul. Olbrachtova).pdf Velikost: 3,27 MB
027 Hromadný podnět - oprava komunikace U Jánského kamene.pdf Velikost: 10,78 MB
028 Zajištění dopravní obslužnosti na území statutárního města Liberec od 1. 1. 2019.pdf Velikost: 628,41 KB
029 Financování společnosti DPLMJ- a. s. v roce 2018.pdf Velikost: 3,55 MB
030 Návrh smlouvy o správě a údržbě tramvajových tratí v majetku SML.pdf Velikost: 590,26 KB
031 Schválení výsledku VŘ -Oprava komunikací - ul. Topolová - Jetelová-.pdf Velikost: 1,01 MB
032 Informace o uskutečněných jednáních ve věci zajišťování MHD ve městě Liberci.pdf Velikost: 12,89 MB
033 Schválení výsledku ZŘ -Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie-.pdf Velikost: 1,33 MB
033-01 Vlastnictví vodovodních řadů za výměníkovými stanicemi Teplárny Liberec- a. s..pdf Velikost: 4,65 MB
033-02 Zrušení ZŘ „Parkovací informační a navigační systém v Liberci“.pdf Velikost: 705,01 KB
034 Zajištění vhodných prostor pro obnovení městské galerie.pdf Velikost: 713,5 KB
035 Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na kulturní akci Liberecký jarmark 2018 a uzavření smlouvy o dílo s Miros.pdf Velikost: 1005,96 KB
036 Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na kulturní akci Liberecké Velikonoce.pdf Velikost: 5,07 MB
037 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ČR - Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje.pdf Velikost: 1,81 MB
038 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML- LIVINGSTONE- s. r. o..pdf Velikost: 2,12 MB
041 Přijetí účelové dotace ze Státního fondu kinematografie.pdf Velikost: 2,91 MB
041-01 Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na uspořádání Fresh festivalu.pdf Velikost: 2,28 MB
042 Poskytnutí peněžitého daru - Kedjom-Keku- z. s..pdf Velikost: 1,38 MB
043 Poskytnutí peněžitého daru - ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ LIBERECKÉHO KRAJE.pdf Velikost: 1,06 MB
044 Poskytnutí peněžitého daru Jizersko-ještědskému horskému spolku.pdf Velikost: 793,48 KB
045 Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2018 z Dotačního fondu Libereckého kraje - -Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji-.pdf Velikost: 558,31 KB
201 Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106-1999 Sb..pdf Velikost: 331,02 KB