Zastupitelstvo: 2018 » 2018-02-22 ZM 2 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení - přijetí daru p. p. č. 1355- 1356_1- 206_13.pdf Velikost: 6.38 MB
004 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 1.82 MB
005 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 3607-3- k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1.62 MB
006 Majetkoprávní operace - výkup pozemků k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1.63 MB
007 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku p. č. 4919-3- k. ú. Liberec.pdf Velikost: 637.59 KB
008 Majetkoprávní operace - záměr výkupu části pozemku p. č. 211-2- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 678.11 KB
009 Majetkoprávní operace - záměr výkupu části pozemku p. č. 242-1- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 654.48 KB
010 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Liberec.pdf Velikost: 936 KB
011 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 2.01 MB
012 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 2.07 MB
013 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2 - leden.pdf Velikost: 3.65 MB
014 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - pozemky k.ú. Novina.pdf Velikost: 4.47 MB
015 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku - k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 691.96 KB
015-01 Změny v personálním obsazení kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec..pdf Velikost: 232.01 KB
016 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani -Vlajka pro Tibet-.pdf Velikost: 731.58 KB
016-01 Rozhodnutí rady města Liberec o návrhu změny stanov společnosti Sportovní areál Ještěd- a. s. .pdf Velikost: 677.04 KB
017 Návrh k pořízení 97. změny územního plánu města Liberec - návrhy č. 97-1 - 97-4.pdf Velikost: 1.82 MB
017-01 pořízení 100. změny ÚPML zkráceným postupem.pdf Velikost: 575.98 KB
018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v.pdf Velikost: 5.75 MB
018-01 Návrh rozpočtového opatření č. 2B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1.06 MB
018-02 Dokumentace k úvěrování projektu Green Net – Teplárna Liberec- a. s..pdf Velikost: 9.29 MB
018-03 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s. - 23. 2. 2018 a 23. 3. 2018.pdf Velikost: 2.18 MB
019 Plán udržitelné mobility- 1. fáze SUMF Plán rozvoje veřejné dopravy území Liberec - Jablonec nad Nisou na období 2017 - 2023- 2. fáze Plán rozvoje.pdf Velikost: 75.16 MB
020 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 3.03 MB
021 Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2017.pdf Velikost: 1.05 MB
022 Zvýšení podílu města ve společnosti ČSAD Liberec- a. s..pdf Velikost: 6.72 MB
023 Koupě pozemků v lokalitě autobusové nádraží a prodej podílu města ve společnosti FinReal.pdf Velikost: 6.85 MB
024 Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele ADVAITA- z. ú. .pdf Velikost: 1.66 MB
025 Obecně závazná vyhláška- kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol .pdf Velikost: 856.05 KB
026 Odpuštění úhrady nájemného .pdf Velikost: 245.56 KB
027 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu .pdf Velikost: 1.82 MB
028 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu tematických vzdělávacích modulů pro ZŠ .pdf Velikost: 1.4 MB
029 Pojmenování parku v ulici Přemyslova - Park Jiřiny a Milana Uherkových.pdf Velikost: 28.55 MB
030 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 1. zasedání zastupitelstva města 2018.pdf Velikost: 10.67 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) dotace a přesuny SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 706.55 KB
202 Riziko navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí.pdf Velikost: 3.96 MB
203 Rozhodnutí RM o zrušení části usnesení o záměru uzavřít smlouvu o převzetí leasingové smlouvy.pdf Velikost: 437.28 KB
204 Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2018.pdf Velikost: 691.12 KB
204-01 Informace pro ZM o podaných- připravovaných a administrovaných projektech odborem SR .pdf Velikost: 641.98 KB
204-02 Informace k ukončenému projektu -Bazén Liberec-.pdf Velikost: 7.47 MB