Zastupitelstvo: 2018 » 2018-02-01 ZM 0-1 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Jednání s MVV a Teplárnou Liberec – schválení prováděcího ujednání.pdf Velikost: 9 MB
004 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s. .pdf Velikost: 357.56 KB
005 Koupě pozemků v lokalitě autobusové nádraží a prodej podílu města ve společnosti FinReal.pdf Velikost: 14.42 MB
006 Zvýšení podílu města ve společnosti ČSAD Liberec- a. s..pdf Velikost: 6.74 MB
007 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL- a. s..pdf Velikost: 1.59 MB
007-01 Přijetí dotace IROP 28 - Rozvoj a modernizace IS SML- finanční analýzy a realizace projektu.pdf Velikost: 836.88 KB
009 Schválení výkupu hráze ve Vesci od Povodí Labe.pdf Velikost: 6.5 MB
010 Záměr regulace provozování hazardních her na území statutárního města Liberec .pdf Velikost: 1.22 MB