Rada: 2018 » 2018-01-02 RM 1 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti .pdf Velikost: 8,23 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení.pdf Velikost: 1,31 MB
004 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec patní regulace.pdf Velikost: 4,22 MB
005 Změna usnesení RM č. 10582017 Telemetrická infrastruktura a monitoring spotřeb energií.pdf Velikost: 963,54 KB
006 Zrušení výběrového řízení na zakázku „Stavební úpravy sociálních zařízení Česká 617 a Nad Sokolovnou 616“.pdf Velikost: 587,03 KB
007 Úprava platů ředitelů vybraných základních škol zřizovaných SML .pdf Velikost: 360,28 KB
008 Návrh odměny z rozvojového programu Excelence základních a středních škol 2017 .pdf Velikost: 356,03 KB
009 Prodloužení nájmu přiděleného bytu ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 349,82 KB
010 Souhlas s nerovnoměrným čerpáním neinvestičního příspěvku v roce 2018 pro Zoologickou zahradu Liberec- p. o..pdf Velikost: 814,14 KB
011 Protokol z kontroly organizace Mateřská škola Motýlek- Liberec.pdf Velikost: 10,93 MB
012 Protokol z kontroly organizace MŠ -Klíček-- Liberec.pdf Velikost: 672,97 KB
013 Návrh plánu kontrol na rok 2018.pdf Velikost: 566,89 KB
014 Schválení zapojení statutárního města Liberec do pilotního provozu systému sdílení kol (BIKESHARING) organizovaného společností REKOLA.pdf Velikost: 2,03 MB
015 Vyhodnocení části ZŘ na hasičskou techniku v rámci projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 368,06 KB
016 Schválení smlouvy o souhlasu s provedením stavby.pdf Velikost: 625,45 KB
017 Podání žádosti projektu IPRÚ – Cyklostezka za ČOV .pdf Velikost: 547,66 KB
018 Schválení odmítnutí námitek vyloučeného dodavatele v rámci VZ -Navýšení kapacit MŠ Beruška-.pdf Velikost: 3,04 MB
018-01 Vyloučení účastníka a zrušení zadávacího řízení -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru - stavební práce-.pdf Velikost: 366,8 KB
019 Schválení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na akci -Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci – parky nad přehradou – Blahosl.pdf Velikost: 7 MB
020 Schválení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na akci -Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci – parky nad přehradou – Pekárko.pdf Velikost: 7 MB
021 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.pdf Velikost: 6,23 MB
022 Udělení výjimky pro zajištění parkování 12 služebních vozidel.pdf Velikost: 916,43 KB
023 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 587,66 KB
024 Hromadný podnět na zvýšení bezpečnosti v ul. Puškinova.pdf Velikost: 5,09 MB
025 Volgogradská ulice- Liberec - prodloužení splaškové kanalizace včetně veřejných částí přípojek kanalizace.pdf Velikost: 991,28 KB
026 Schválení záměru projektu „Rozvoj ITS v Liberci – zvýšení plynulosti dopravy“.pdf Velikost: 1,54 MB
027 Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby-SVS 2018.pdf Velikost: 848,01 KB
028 Výpůjčka pozemku pro parkování PČR.pdf Velikost: 988,87 KB
029 Zavedení nového typu parkovací zóny -modrá zóna mimo centrum-.pdf Velikost: 354,39 KB
030 Žádost o zřízení parkovací zóny „modrá zóna mimo centrum“ Březová alej.pdf Velikost: 637,43 KB
031 Žádost o sdruženou investici v ul. U Křížového kostela - Železná.pdf Velikost: 2 MB
032 Vodojem Horská – přivaděč a vodojem.pdf Velikost: 637,83 KB
034 Výjimka ze směrnice 03 RM - Zadávání veřejných zakázek.pdf Velikost: 548 KB
035 Dopis od společnosti Teplárna Liberec- a. s. ze dne 16. 11. 2017.pdf Velikost: 365,12 KB
035-01 Darovací smlouva na ples primátora 2018 - Street Pho- s. r. o..pdf Velikost: 976,81 KB
035-02 Darovací smlouva na ples primátora 2018 - TEMPERATIOR- s. r. o..pdf Velikost: 1003,88 KB
035-03 Darovací smlouva na ples primátora 2018 - Fun Catering- s. r. o..pdf Velikost: 988,53 KB
035-04 Darovací smlouva na ples primátora 2018 - Havel- Holásek a Partners- s. r. o. .pdf Velikost: 1020,45 KB
035-05 Darovací smlouva na ples primátora 2018 - Mgr. Lukáš Máchal- advokát.pdf Velikost: 1,01 MB
201 Časový plán zasedání komise dopravní v roce 2018.pdf Velikost: 509,87 KB
202 Podnět občanů Zastupitelstvu statutárního města Liberec (SML) ve věci „Nesouhlasu s návrhem na zřízení kasina na adrese Tržní náměstí 860-1- 460 0.pdf Velikost: 492,94 KB
203 Dopis od společnosti ENERGIE Holding- a. s. ze dne 4. 12. 2017.pdf Velikost: 272,82 KB
204 Dopis od společnosti Teplárna Liberec- a. s. ze dne 5. 12. 2017.pdf Velikost: 276,37 KB