Zastupitelstvo: 2017 » 2017-12-14 ZM 11 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou - smlouva o bezúplatném převodu p. p. č. 1886-62.pdf Velikost: 826,62 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou - směna pozemků mezi SML a Lesy ČR.pdf Velikost: 3,81 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou - prodej p. p. č. 2080 a 2081.pdf Velikost: 1,43 MB
006 MO Vratislavice nad Nisou - smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností.pdf Velikost: 4,28 MB
007 Majetkoprávní operace - prodej podílu na stav. pozemcích k bytovým jednotkám.pdf Velikost: 695,45 KB
008 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku .pdf Velikost: 598,43 KB
009 Majetkoprávní operace - změna usnesení - výkup pozemku v k. ú. Machnín.pdf Velikost: 8,67 MB
010 Oprava chyby v katastru nemovitostí - historická hranice pozemku .pdf Velikost: 1,42 MB
011 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2018.pdf Velikost: 544 KB
012 Návrh odměňování neuvolněných členů ZM- výborů a komisí od 1. 1. 2018.pdf Velikost: 1006,26 KB
013 Návrh rozpočtového opatření č. 10B) změny SML na rok 2017 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 765,23 KB
014 Návrh rozpočtu SML na rok 2018.pdf Velikost: 744,31 KB
015 Návrh rozpisu návrhu rozpočtu SML na rok 2018.pdf Velikost: 950,76 KB
016 Transakce dokončující proces refinancování dlouhodobého dluhu SML .pdf Velikost: 870,25 KB
016-01 Návrh dalšího postupu v jednání s Teplárnou Liberec- a. s..pdf Velikost: 8,75 MB
017 Dodatek č. 40 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 1,1 MB
018 Poskytnutí dotace pro Komunitní práce Liberec- o. p. s. k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro rok 2018 .pdf Velikost: 9,85 MB
019 Dodatek č. 2 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Centrum zdravotní a sociální péče Liberec- p. o..pdf Velikost: 564,2 KB
020 Účetní odpis nedobytných pohledávek.pdf Velikost: 1,97 MB
021 Účetní odpis přeplatků v bytové evidenci.pdf Velikost: 3,28 MB
021-01 Přijetí dotace a zahájení realizace projektu -Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020-.pdf Velikost: 4,26 MB
022 Vyhlášení programů 5.1 - 5.4 pro 1. kolo 2018 Fondu kultury a cestovního ruchu.pdf Velikost: 3,6 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 10A) - DOTACE statutárního města Liberec a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci RM.pdf Velikost: 740,7 KB
201-01 Účelové příspěvky na rok 2018 na mimořádné aktivity MŠ a ZŠ.pdf Velikost: 683,49 KB