Zastupitelstvo: 2017 » 2017-11-30 ZM 10 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční období 2017 - 2021.pdf Velikost: 361,5 KB
003-01 Schválení smluvní dokumentace k přenechání lyžařského areálu Ještěd k dlouhodobému užívání_1_cast.pdf Velikost: 115,12 MB
003-01 Schválení smluvní dokumentace k přenechání lyžařského areálu Ještěd k dlouhodobému užívání_2_cast.pdf Velikost: 124,89 MB
004 Majetkoprávní operace - prodej podílů na stav. pozemcích k bytovým jednotkám.pdf Velikost: 772,29 KB
005 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 2,36 MB
006 Majetkoprávní operace - odkoupení pozemku od ČR - ÚZSVM - Františkov u Liberce.pdf Velikost: 1,27 MB
007 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 1,69 MB
008 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 1,43 MB
009 Majetkoprávní operace - revokace usnesení - záměr prodeje pozemků.pdf Velikost: 1,3 MB
010 Majetkoprávní operace - výkup pozemků U Vleku - Rudolfov.pdf Velikost: 3,58 MB
011 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - záměr výkupu pozemku k. ú. Starý Harcov.pdf Velikost: 1,87 MB
012 Pronájem budovy Proletářská 115- Liberec 23 včetně pozemků.pdf Velikost: 1,41 MB
013 Nabytí majetku v rámci pozůstalostního řízení.pdf Velikost: 806,16 KB
014 Zápis z provedené kontroly KV č. 7-2017 -Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10-2016 - Fond zdraví a prevence-.pdf Velikost: 1 MB
015 Změna v personálním obsazení ve výboru pro rozvoj a územní plánování.pdf Velikost: 410,82 KB
016 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o vedení technické mapy města.pdf Velikost: 2,21 MB
017 Návrh k pořízení 99. strategické změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 8,36 MB
018 Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny SML na rok 2017 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,19 MB
019 Transakce dokončující proces refinancování dlouhodobého dluhu SML .pdf Velikost: 1,39 MB
020 Majetkoprávní operace odboru SR - výkup pozemků v k. ú. Starý Harcov.pdf Velikost: 5,22 MB
021 Schválení účasti v projektu AirCzechia a podání žádosti do programu LIFE.pdf Velikost: 820,77 KB
022 Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě - Stavební úpravy a přestavba centra aktivního času- Konopná- Ruprechtice .pdf Velikost: 8,5 MB
023 Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2018.pdf Velikost: 3,84 MB
024 Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých statutárního města Liberec na období 2018 - 2022 .pdf Velikost: 2,93 MB
025 Změny v personálním obsazení ve správní radě dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 1,1 MB
026 Návrh správní rady Fondu kultury a cestovního ruchu na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML žadatelům 2.pdf Velikost: 2,96 MB
027 Změny v personálním obsazení ve správní radě dílčího Sportovního fondu Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 1,67 MB
028 Návrh správní rady na přidělení a nepřidělení dotací z dílčího Sportovního fondu pro 3. kolo roku 2017.pdf Velikost: 2 MB
029 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Sportovního fondu SML za rok 2016.pdf Velikost: 1,03 MB
030 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec - Technické muzeum Liberec- z. s..pdf Velikost: 2,94 MB
031 Záměr regulace provozování hazardních her na území statutárního města Liberec .pdf Velikost: 804,84 KB
032 Vyhlášení místního referenda k pronájmu nemovitého majetku a pachtu společnosti SAJ- a. s..pdf Velikost: 361,01 KB
033 Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města- zastupitelstva města a rady města v působnosti valné hromady obchodních společností na rok .pdf Velikost: 1003,29 KB
034 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 9. zasedání zastupitelstva města 2017.pdf Velikost: 5,04 MB
201 Informace o řádné valné hromadě společnosti ČSAD Liberec- a. s. a společnosti Autocentrum Nord- a. s..pdf Velikost: 4,54 MB
202 Návrh rozpočtového opatření č. 9A) - dotace statutárního města Liberec na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci RM.pdf Velikost: 769,36 KB
203 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až říjen 2017.pdf Velikost: 303,96 KB
204 Podání projektových žádostí v rámci Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 514,87 KB
205 Informace k projektu -Terminál a parkovací dům-.pdf Velikost: 16,95 MB
206 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných- vypůjčených a pronajatých nemovitostech za účelem poskytování sociálních služeb v roce 2017.pdf Velikost: 2,16 MB
207 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání.pdf Velikost: 4 MB
208 Informace o činnosti výboru pro rozvoj a územní plánování.pdf Velikost: 307,88 KB
209 Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2017.pdf Velikost: 734,71 KB
209-01 Stížnost na Mgr. Jana Korytáře.pdf Velikost: 13,24 MB
209-02 Informace pro ZM o podaných- připravovaných a administrovaných projektech odborem SR .pdf Velikost: 632,8 KB