Rada: 2017 » 2017-11-07 RM 19 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Žádost o výjimku ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec.pdf Velikost: 362.48 KB
003 MO Vratislavice nad Nisou - služebnost .pdf Velikost: 940.02 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení .pdf Velikost: 1.55 MB
004-01 GDPR - ochrana osobních údajů.pdf Velikost: 380.82 KB
005 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 1.27 MB
006 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 2.56 MB
007 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 2.32 MB
008 Pronájem budovy Proletářská 115- Liberec 23 včetně pozemků.pdf Velikost: 1.49 MB
009 Změna usnesení Rady města Liberec - oprava opěrné zdi u MŠ Klášterní- odl. prac. Husova.pdf Velikost: 980.41 KB
010 Změna usnesení vypsání výběrového řízení na dodávku konvektomatů do pěti MŠ v Liberci.pdf Velikost: 1.63 MB
011 Vyhodnocení a opětovné vypsání výběrového řízení na modernizaci společných prostor a koupelen s bezbariérovými úpravami v domech Nad Sokolovnou 61.pdf Velikost: 2.4 MB
012 Návrh na poskytnutí peněžitých darů.pdf Velikost: 362.23 KB
013 Sankce za porušení rozpočtové kázně v rámci poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města Liberec.pdf Velikost: 835.14 KB
014 Navýšení kapacity ZŠ- Liberec- nám. Míru- 212-2- příspěvková organizace.pdf Velikost: 358.58 KB
015 Stanovisko k záměru navýšení kapacity vzdělávacího oboru Základní školy Alvalída- s. r. o. .pdf Velikost: 644.3 KB
016 Doba pověření k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu v projektu -Sociální bydlení města Liberce“ a nová specifická pravidla poskytovatele.pdf Velikost: 1.07 MB
017 Schválení podání projektové žádosti Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 1.57 MB
018 Uzavření dodatku k příkazní smlouvě - Mgr. Tomáš Bobek- advokátní kancelář .pdf Velikost: 782.21 KB
019 MŠ Škatulka - dobrodružná zahrada v parku.pdf Velikost: 21.02 MB
020 Návrh postupu na základě zaslané předžalobní výzvy - Památník obětem komunismu Liberec.pdf Velikost: 12.14 MB
021 Schválení dohody o uplatnění sankcí č. reg. OS201701273.pdf Velikost: 4.37 MB
021-01 Schválení výsledku zadávacího řízení na akci -Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně – I. etapa Lokalita Pod Sadem míru a U Domo.pdf Velikost: 11.23 MB
021-02 Schválení výsledku zadávacího řízení na akci -Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci - parky nad přehradou - Blahoslavova.pdf Velikost: 8.4 MB
022 Rekonstrukce veřejného osvětlení ulic Harantova- Suldovského- Jílovská a ulice Na Vyhlídce .pdf Velikost: 1017.66 KB
023 Rámcová smlouva o financování projektu -Parkovací informační a navigační systém v Liberci-.pdf Velikost: 2.79 MB
024 Rámcová smlouva o financování projektu -Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie-.pdf Velikost: 3.02 MB
025 Hromadný podnět na zřízení chodníku v ul. Pilínkovská.pdf Velikost: 5.33 MB
026 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na stavební údržbu parkoviště v ul. U Nisy.pdf Velikost: 870.34 KB
027 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 651.04 KB
028 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací v ulici Metelkova.pdf Velikost: 666.16 KB
029 Schválení nového Nařízení SML na změnu tarifu MHD v Liberci.pdf Velikost: 951.4 KB
030 Sdělení HELIOS MB- s. r. o. městu Liberec ze dne 22. 10. 2017.pdf Velikost: 1.84 MB
030-01 Rozšíření vánočního osvětlení v Liberci.pdf Velikost: 921.93 KB
031 Přijetí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje.pdf Velikost: 5.04 MB
032 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec - Sportovní klub stolního tenisu Liberec- z. s..pdf Velikost: 3.88 MB
033 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Sportovního fondu SML za rok 2016.pdf Velikost: 1.29 MB
033-01 Jmenování člena dozorčí rady společnosti Komunitní práce Liberec- o. p. s..pdf Velikost: 345.94 KB
034 Externí pronájem volebních místností.pdf Velikost: 6.99 MB
035 Uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce a užití uměleckých děl- které nepodléhají ochraně dle autorského zákona .pdf Velikost: 2.69 MB
035-02 Změna organizačního řádu MML - odbor SR .pdf Velikost: 1.94 MB
201 Podklady pro rozhodování města o nejvhodnější strategii dalšího rozvoje Sportovního areálu Ještěd.pdf Velikost: 3.28 MB