Zastupitelstvo: 2017 » 2017-10-26 ZM 9 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou - prodej p. p. č. 1138_3.pdf Velikost: 530.03 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou - prodej p. p. č. 386_3.pdf Velikost: 698.84 KB
005 MO Vratislavice nad Nisou - prodej p. p. č. 1315_2- 1315_3- 1315_4 a 1315_5.pdf Velikost: 1.76 MB
006 MO Vratislavice nad Nisou - prodej p. p. č. 2075_1.pdf Velikost: 760.71 KB
007 MO Vratislavice nad Nisou - směna p. p. č. 1080_2 za p. p. č. 1089_7.pdf Velikost: 655.36 KB
008 MO Vratislavice nad Nisou - přijetí daru p. p. č. 2150_2.pdf Velikost: 653.46 KB
009 MO Vratislavice nad Nisou - přijetí daru p. p. č. 1355- 1356_1- 206_13.pdf Velikost: 452.39 KB
010 Majetkoprávní operace - prodej pozemku .pdf Velikost: 550.5 KB
011 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Pazderkova.pdf Velikost: 1.23 MB
012 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - část cyklostezky .pdf Velikost: 1.06 MB
013 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - Státní pozemkový úřad - park Horní Suchá.pdf Velikost: 1.5 MB
014 Majetkoprávní operace – změna usnesení - prodej pozemku .pdf Velikost: 795.06 KB
015 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků .pdf Velikost: 2.98 MB
016 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 3.83 MB
017 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 4.16 MB
018 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku - k. ú. Františkov.pdf Velikost: 1.18 MB
019 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku - k. ú. Liberec.pdf Velikost: 812.24 KB
020 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku - k. ú. Liberec - část 2.pdf Velikost: 825.7 KB
021 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku - k. ú. Františkov u Liberce.pdf Velikost: 825.02 KB
022 Majetkoprávní operace - záměr nabytí pozemků formou bezúplatného převodu - k. ú. Horní Suchá.pdf Velikost: 986.38 KB
023 Majetkoprávní operace - záměr nabytí pozemku formou bezúplatného převodu - k. ú. Machnín.pdf Velikost: 793.25 KB
024 Záměr vypořádání venkovních úprav a věcných břemen - požadavek na vybudování kanalizace v ul. Partyzánská.pdf Velikost: 3.44 MB
025 Schválení záměru pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Liberec.pdf Velikost: 466.94 KB
026 Žádost o finanční podporu - EKOPark Liberec.pdf Velikost: 34.78 MB
027 Zápis z kontroly KV č. 1-2017 -Kontrola plnění usnesení města Liberec za rok 2016-.pdf Velikost: 1.1 MB
028 Rozdělení 88.C změny územního plánu města Liberec na změnu 88.C1 a 88.C2.pdf Velikost: 7.6 MB
029 Vydání 90. změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 4.29 MB
030 Návrh k pořízení 99. strategické změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 8.35 MB
031 Zadání 100. změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 1.11 MB
032 Dopis zaslaný e-mailem od pana Vojtěcha Milera Zastupitelstvu města Liberec ve věci bytové výstavby na Masarykově třídě.pdf Velikost: 2.29 MB
033 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s..pdf Velikost: 2.02 MB
033-01 Výkup pozemků.pdf Velikost: 11.11 MB
034 Rezignace člena finančního výboru Ing. Filipa Galnora a volba nového člena Zbyňka Šrámka .pdf Velikost: 694.25 KB
035 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec o regulaci provozování hazardních her .pdf Velikost: 8.23 MB
036 Schválení podání projektové žádosti Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 2.98 MB
037 Prodej vodohospodářských staveb v k. ú. Staré Pavlovice (NBP družstvo).pdf Velikost: 3.06 MB
038 Prodej vodovodního řadu v k. ú. Staré Pavlovice- ul. Polní (NBP družstvo).pdf Velikost: 1.9 MB
039 Prodej vodohospodářských staveb v k. ú. Staré Pavlovice (Konhefr).pdf Velikost: 3.94 MB
040 Návrh na 2. přidělení dotací z Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2017.pdf Velikost: 1.98 MB
041 Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o partnerství č. 7-13-0023 v rámci projektu -Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská- .pdf Velikost: 365.94 KB
042 Závěrečná zpráva o hospodaření dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML v roce 2016.pdf Velikost: 4.35 MB
043 Aktualizace přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 1.18 MB
044 Návrh na udělení Čestného občanství a Medaile města Liberec v roce 2018.pdf Velikost: 422.72 KB
045 Návrh na uzavření dohody o splátkách se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců.pdf Velikost: 357 KB
046 Navýšení již poskytnuté finanční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu (akvizi.pdf Velikost: 4.7 MB
047 Posun termínu pro čerpání již poskytnuté finanční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu a výrobu knihy -Karl Kostka a liberální.pdf Velikost: 2.26 MB
048 Prodloužení nájemní smlouvy a vypořádání majetku se společností JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ- spol. s r. o..pdf Velikost: 18.64 MB
049 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu SML za rok 2016.pdf Velikost: 679.08 KB
050 Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí roku 2017.pdf Velikost: 728.99 KB
051 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 1. mimořádného- 7. a 8. řádného zasedání zastupitelstva města 2017.pdf Velikost: 21.42 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 8) - dotace statutárního města Liberec na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci RM.pdf Velikost: 767.2 KB
202 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až září 2017.pdf Velikost: 303.92 KB
203 Časový plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018.pdf Velikost: 272.43 KB
204 Budoucí provozování areálu Rekreační a sportovní areál Vesec po provedení pachtu společnosti Sportovní areál Ještěd.pdf Velikost: 397.99 KB
205 Informace o stavu a financování projektu rekonstrukce objektu kina Varšava.pdf Velikost: 332.03 KB
206 Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2017.pdf Velikost: 771.06 KB