Rada: 2017 » 2017-10-03 RM 17 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 2080 a 2081 - změna usnesení.pdf Velikost: 1,34 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou - Zrušení záměru prodeje částí p. p. č. 658_2 .pdf Velikost: 3,68 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou - prodej p. p. č. 1138_3.pdf Velikost: 792 KB
005 MO Vratislavice nad Nisou - prodej p. p. č. 386_3.pdf Velikost: 963,96 KB
006 MO Vratislavice nad Nisou - prodej p. p. č. 1513_2- 1513_3- 1513_4 a 1513_5.pdf Velikost: 2,14 MB
007 MO Vratislavice nad Nisou - prodej p. p. č. 2075_1.pdf Velikost: 1 MB
008 MO Vratislavice nad Nisou - směna p. p. č. 1080_2 za p. p. č. 1089_7.pdf Velikost: 920,85 KB
009 MO Vratislavice nad Nisou - přijetí daru p. p. č. 2150_2.pdf Velikost: 920,6 KB
010 MO Vratislavice nad Nisou - přijetí daru p. p. č. 1355- 1356_1- 206_13.pdf Velikost: 722,01 KB
012 Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru.pdf Velikost: 690,95 KB
013 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 1,68 MB
014 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 909,1 KB
015 Stav kroniky města Liberce za rok 2016.pdf Velikost: 360,84 KB
016 Poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti SENIORSERVIS.pdf Velikost: 700,9 KB
017 Stanovisko k projektu Barevný dům .pdf Velikost: 5,01 MB
018 Žádost příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec o povolení odpisu nedobytných pohledávek.pdf Velikost: 351,62 KB
019 Protokol z kontroly organizace Zoologická zahrada Liberec.pdf Velikost: 1,07 MB
020 Protokol z kontroly organizace MŠ -V zahradě- Liberec.pdf Velikost: 38,2 MB
021 Prodej vodohospodářských staveb v k. ú. Staré Pavlovice (NBP družstvo).pdf Velikost: 4,41 MB
022 Prodej vodovodního řadu v k. ú. Staré Pavlovice- ul. Polní (NBP družstvo).pdf Velikost: 1,95 MB
023 Prodej vodohospodářských staveb v k. ú. Staré Pavlovice (Konhefr).pdf Velikost: 3,99 MB
023-01 Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům E“.pdf Velikost: 369,54 KB
023-02 Nové vypsání zadávacího řízení na hasičskou techniku v rámci projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 396,51 KB
024 Výsadba cibulovin ve městě Liberci pro rok 2017 - výjimka ze směrnice RM.pdf Velikost: 7,41 MB
025 Závěrečná zpráva o hospodaření dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML v roce 2016.pdf Velikost: 4,7 MB
026 Navázání spolupráce s portálem Nevyhazujto.cz.pdf Velikost: 4,63 MB
027 Aktualizace přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec- příspěvkové organizace.pdf Velikost: 1,51 MB
028 Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci -Zajištění skalního masivu v ul. Dr. Milady Horákové-.pdf Velikost: 1,08 MB
029 Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci -Zajištění skalního masivu v ul. Dr. Milady Horákové-.pdf Velikost: 5,33 MB
030 Smlouva o možnosti provést stavbu - křižovatka Letná x Stračí.pdf Velikost: 816,51 KB
031 Činnost komise dopravní v první polovině roku 2017.pdf Velikost: 387,31 KB
032 Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberci pro zimní období 2017-2018.pdf Velikost: 1,19 MB
033 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 426,58 KB
034 Oprava kanalizace objektu GUSTO- p. p. č. 1586-45- k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 6,06 MB
035 Smlouva o možnosti provést stavbu - křižovatka Letná x Stračí (paní H.P.).pdf Velikost: 1,27 MB
036 Smlouva o možnosti provést stavbu - křižovatka Letná x Stračí (paní A.Š.).pdf Velikost: 1,27 MB
037 Smlouva o možnosti provést stavbu - křižovatka Letná x Stračí (pan Z.M.).pdf Velikost: 1,29 MB
038 Smlouva o možnosti provést stavbu - křižovatka Letná x Stračí (pan L.M.).pdf Velikost: 1,28 MB
039 Smlouva o možnosti provést stavbu - křižovatka Letná x Stračí (pan J.M.).pdf Velikost: 1,27 MB
040 Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Andělská cesta a U pramenu .pdf Velikost: 1,41 MB
041 Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Rudolfovská I a Rychtářská .pdf Velikost: 1,49 MB
042 Žádost o svolání valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou- a. s..pdf Velikost: 2,36 MB
042-01 Zrušení ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy - 7 lokalit (ul. Horská a lokalita Žižkovo náměstí).pdf Velikost: 568,97 KB
043 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu SML za rok 2016.pdf Velikost: 970,5 KB
044 Prodloužení nájemní smlouvy a vypořádání majetku se společností JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ- spol. s r. o..pdf Velikost: 18,91 MB
045 Podání žádosti o podporu kinematografie.pdf Velikost: 2,67 MB
046 Přijetí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje.pdf Velikost: 5,03 MB
047 Projektový záměr -Liberec - Otevřený úřad-.pdf Velikost: 951,07 KB
048 Žádost o výjimku ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na nákup 48 kusů zásahových přileb pro dobrovolné h.pdf Velikost: 1,15 MB
201 Veřejná vyhláška MZe - Návrh opatření obecné povahy.pdf Velikost: 2,11 MB
202 Informace o výpovědi Smlouvy o spolupráci při zajištění nahlížení do registru oznámení dle zákona č. 159-2006 Sb..pdf Velikost: 285 KB