Rada: 2017 » 2017-09-12 RM 15 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Návrh rozpočtového opatření č. 7A) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 789,28 KB
002-01 Návrh rozpočtového opatření č. 7B) změny SML na rok 2017 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,22 MB
003 Majetkoprávní operace – prodej pozemků – Povodí Labe- státní podnik.pdf Velikost: 3,98 MB
004 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků .pdf Velikost: 1,54 MB
005 Majetkoprávní operace – směna pozemků - Vesec u Liberce .pdf Velikost: 1,94 MB
006 Majetkoprávní operace - záměr výkupu budovy Arbesova 751- Liberec 1.pdf Velikost: 4,91 MB
007 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků - k. ú. Liberce .pdf Velikost: 762,65 KB
008 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků - k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 1,72 MB
009 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 1,84 MB
010 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 1,28 MB
011 Změna usnesení 817-2017 zrušení zadávacího řízení ZŠ Jabloňová.pdf Velikost: 244,56 KB
012 Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání.pdf Velikost: 888,28 KB
013 Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 1,11 MB
014 Vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok 2018.pdf Velikost: 2,23 MB
015 Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2018.pdf Velikost: 2,45 MB
016 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu vzdělávání SML za rok 2016.pdf Velikost: 595,61 KB
017 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2016.pdf Velikost: 644,12 KB
018 Navýšení kapacit vybraných škol zřizovaných SML.pdf Velikost: 256,09 KB
019 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,67 MB
020 Úprava směrnice rady č. 4RM Kontrolní řád Magistrátu města Liberec a Pravidla kontrolní činnosti.pdf Velikost: 251,39 KB
021 Protokol z kontroly MŠ Kamarád- Liberec.pdf Velikost: 531,06 KB
022 Protokol z kontroly organizace MŠ -V Zahradě-- Liberec.pdf Velikost: 38,32 MB
023 Majetkoprávní operace odboru SR - výkup nemovitostí.pdf Velikost: 7,75 MB
024 Schválení dalšího postupu při ochraně a obnově lokality Liebiegovo městečko.pdf Velikost: 394,19 KB
025 Přijetí dotace na podporu projektu -Návrh územního plánu města Liberec-.pdf Velikost: 1017,63 KB
026 Schválení znění projektové žádosti o podporu -Zajištění skalního masivu v ul. Dr. M. Horákové- u č. p. 146-99-.pdf Velikost: 672,59 KB
026-01 Revize usnesení č. 700-2017 k projektu -Terminál a parkovací dům-.pdf Velikost: 376,28 KB
028 Schválení výjimky ze směrnice č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek - Hydrologická studie Ještědského hřbetu .pdf Velikost: 1,52 MB
029 Smlouva o souhlasu s provedením stavby -Přístřešek na p. p. č. 5391-1 a 5407-1 v k. ú. Liberec- s podmínkou.pdf Velikost: 1,58 MB
029-01 Dopis zaslaný e-mailem od pana Vojtěcha Milera Zastupitelstvu města Liberec ve věci bytové výstavby na Masarykově třídě.pdf Velikost: 1,73 MB
030 Schválení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na akci -Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci – parky nad přehradou – Pekárko.pdf Velikost: 9,07 MB
031 Schválení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na akci -Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně – I. etapa lokalita Pod .pdf Velikost: 9,77 MB
032 Schválení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na akci -Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci – parky nad přehradou – Blahosl.pdf Velikost: 7,72 MB
033 Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby - sdružené investice 2017.pdf Velikost: 435,54 KB
034 Provedení chodníků v ul. Aloisina výšina č. p. 633 - 636.pdf Velikost: 3,74 MB
035 Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku.pdf Velikost: 636,06 KB
036 Aktuální problematika dopravní obslužnosti ve vztahu ke spol. DPMLJ- a. s..pdf Velikost: 1,99 MB
037 Vyjádření pro ÚOHS - nedovolená podpora spol. a-net Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 321,69 KB
038 Plánovaná koordinace uzavírek pozemních komunikací ve městě Liberci v roce 2018 .pdf Velikost: 5,81 MB
038-01 Bytová výstavba Zborovská ulice.pdf Velikost: 7,49 MB
038-02 Dodatek č. 38 ke Smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 800,3 KB
038-03 Žádost MIA FILM- s. r. o. - prominutí dluhu.pdf Velikost: 1,44 MB
039 Zpráva o činnosti areálu Městského stadionu Liberec za 1. pololetí roku 2017.pdf Velikost: 5,54 MB
039-01 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou- a. s..pdf Velikost: 959,38 KB
039-02 Schválení nákupu investiční stříbrné medaile SML.pdf Velikost: 232,34 KB
040 Hodnocení 1. MZM konaného dne 18. 8. 2017 .pdf Velikost: 586,2 KB
201 Výpůjčka nádob na separovaný odpad od společnosti EKO-KOM.pdf Velikost: 1,26 MB
201-01 Vyjádření tajemníka k usnesení Rady města Liberec č. 844-2017.pdf Velikost: 2,68 MB