Zastupitelstvo: 2017 » 2017-09-07 ZM 7 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou - prodej p. p. č. 3377-3- 3377-4 a 3377-5.pdf Velikost: 1,17 MB
004 Majetkoprávní operace - prodej pozemku .pdf Velikost: 724,35 KB
005 Majetkoprávní operace - výkup pozemků - LIAD- s. r. o..pdf Velikost: 11,65 MB
006 Majetkoprávní operace - výkup pozemků - FinReal- a. s..pdf Velikost: 11,91 MB
007 Majetkoprávní operace - výkup pozemků - RESTYL- s. r. o..pdf Velikost: 11,55 MB
008 Majetkoprávní operace - výkup pozemků k. ú. Vesec u Liberce .pdf Velikost: 15 MB
009 Majetkoprávní operace - výkup pozemku k. ú. Krásná Studánka.pdf Velikost: 6,53 MB
010 Majetkoprávní operace - směna pozemků k. ú. Krásná Studánka.pdf Velikost: 5,56 MB
011 Majetkoprávní operace - záměr prodeje podílů na stav. pozemcích k bytovým jednotkám.pdf Velikost: 1,39 MB
012 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 6,28 MB
013 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 9,1 MB
014 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků U Vleku - Rudolfov.pdf Velikost: 8,3 MB
015 Nevyužití předkupního práva k pozemkům p. č. 37-1 a 38-1- k. ú. Dolní Hanychov.pdf Velikost: 2,59 MB
016 Nové názvy ulic.pdf Velikost: 1,29 MB
017 Zadání 96. strategické změny územního plánu města Liberec - prověření funkčního využití ploch.pdf Velikost: 757 KB
018 Opatření akcionáře k omezení budoucích ztrát DPMLJ.pdf Velikost: 379,63 KB
019 Fond rozvoje - zrušení usnesení číslo 116-2015.pdf Velikost: 936,03 KB
020 Přehled čerpání schválených dotací z Fondu rozvojové spolupráce za rok 2016.pdf Velikost: 576,41 KB
021 Přijetí dotace na podporu projektu -Energeticky udržitelný Liberec-.pdf Velikost: 1,1 MB
022 Přijetí dotace na podporu projektu Podpora trvale udržitelného rozvoje v Liberci - MA21.pdf Velikost: 1,06 MB
023 Zrušení členství SML ve Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje.pdf Velikost: 602,66 KB
024 Revokace usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 179-2017.pdf Velikost: 7,21 MB
025 Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě - Bytová výstavba Polní - Pavlovice.pdf Velikost: 8,33 MB
026 Darovací smlouva - pozemek p. p. č. 1155-3- k. ú. Machnín.pdf Velikost: 2,42 MB
027 Přijetí dotace na realizaci projektu „Parkovací informační a navigační systém v Liberci“.pdf Velikost: 8,81 MB
028 Přijetí dotace na realizaci projektu „Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie“ .pdf Velikost: 6,54 MB
029 Přijetí dotace z programu EFEKT 2017 - 2021.pdf Velikost: 5,55 MB
030 Změna Obecně závazné vyhlášky SML č. 4-2009 - úprava seznamu prostor určených pro volný pohyb psů na veřejném prostranství.pdf Velikost: 5,27 MB
031 Poskytnutí dotace neziskové organizaci Oblastní charita Liberec na sociální službu dle ust. § 49 zákona č. 108-2006 Sb.- o sociálních službách- d.pdf Velikost: 16,26 MB
032 Přijetí dotace v rámci -Společného fondu malých projektů v Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spoluprá.pdf Velikost: 7,81 MB
033 Přiijetí dotace v rámci -Společného fondu malých projektů v Euroregionu Niesse - Nisa - Nysa v programu Spolupráce na podporu přeshraniční spolupr.pdf Velikost: 7,94 MB
034 Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí roku 2017.pdf Velikost: 737,76 KB
035 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 6. zasedání zastupitelstva města 2017.pdf Velikost: 7,97 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 5) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci Rady města.pdf Velikost: 727,32 KB
202 Návrh rozpočtového opatření č. 6) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci RM.pdf Velikost: 750,66 KB
203 Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2018.pdf Velikost: 469,61 KB
204 Schválení postupu za účelem změny zákona o rozpočtovém určení daní.pdf Velikost: 1,93 MB
205 Informace o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí 2017.pdf Velikost: 355,3 KB
206 Informace o činnosti výboru pro vzdělávání.pdf Velikost: 289,08 KB
207 Plán činnosti výboru pro vzdělávání na II. pololetí roku 2017.pdf Velikost: 279,49 KB
208 Informace k ukončenému projektu -Bazén Liberec-.pdf Velikost: 7,16 MB
209 Plnění usnesení rady města za měsíce červen - červenec roku 2017.pdf Velikost: 1,14 MB