Rada: 2017 » 2017-08-16 RM 7M » Dle bodůStáhnout najednou

002 Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně k ukončenému projektu OP LZZ.pdf Velikost: 1,91 MB
003 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projektovou přípravu projektu IPRÚ -Sociální bydlení města Liberce - projektová příprava Bytový dům F-.pdf Velikost: 244,01 KB
004 Zrušení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu „Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům E“.pdf Velikost: 241,79 KB
005 Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu IPRÚ -Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům E-.pdf Velikost: 252,82 KB
006 Schválení vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu - CAŽ.pdf Velikost: 2,06 MB