Rada: 2017 » 2017-07-18 RM 13 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti .pdf Velikost: 3,36 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou - změny usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 3,23 MB
004 Návrh rozpočtového opatření č. 5) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci Rady města.pdf Velikost: 793,98 KB
004-01 Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2018.pdf Velikost: 560,29 KB
005 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 948,68 KB
006 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku.pdf Velikost: 476,57 KB
007 Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru č. 4 v ul. Na Žižkově 1201- Liberec 6 .pdf Velikost: 874,27 KB
008 Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru č. 3 v ul. Na Žižkově 1201- Liberec 6 .pdf Velikost: 1,06 MB
009 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 2,24 MB
010 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 2,3 MB
011 Informace o vyřízení hromadného podnětu občanů.pdf Velikost: 1,37 MB
011-01 Vypsání výběrového řízení na dodavatele prací pro akci „ZŠ Barvířská – výměna povrchu hřiště-.pdf Velikost: 881,41 KB
011-02 Schválení dohody o narovnání k rekonstrukci koupelen Burianova 969- 1070- 1071.pdf Velikost: 8,52 MB
012 Přidělení bytu v rámci pilotního projektu Housing first.pdf Velikost: 244,1 KB
013 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 250,78 KB
014 Protokol z kontroly organizace ZŠ Vrchlického- Liberec.pdf Velikost: 902,77 KB
015 Protokol z kontroly organizace Základní umělecká škola- Liberec.pdf Velikost: 543,73 KB
016 Protokol z kontroly organizace MŠ -Delfínek-- Liberec.pdf Velikost: 540,41 KB
017 Vypsání zadávacího řízení na stavební práce v rámci projektu IPRÚ „Navýšení kapacit MŠ Beruška“ .pdf Velikost: 255,14 KB
018 Zrušení zadávacího řízení na hasičskou techniku v rámci projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 468,66 KB
019 Podání žádosti projektu IPRÚ.pdf Velikost: 486,47 KB
020 Vypsání ZŘ na poskytování sociální služby Azylové domy pro projekt IPRÚ.pdf Velikost: 266,09 KB
021 Zrušení členství SML ve Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje.pdf Velikost: 633,66 KB
021-01 Schválení výjimky ze Směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na komplexní zajištění zadávacích řízení projektů IPRÚ .pdf Velikost: 1,63 MB
021-02 Vypsání zadávacího řízení na vnitřní vybavení v rámci projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického .pdf Velikost: 483,22 KB
021-03 Schválení projektového záměru k projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií v oblasti využívání prostorových dat statutárního měs.pdf Velikost: 1,71 MB
021-04 Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou dokumentaci projektu -Terminál a parkovací dům-.pdf Velikost: 53,45 MB
021-05 Vypsání zadávacího řízení na zhotovitele přestavby hasičské zbrojnice v rámci projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 2,66 MB
022 Nový název ulice.pdf Velikost: 1,47 MB
023 Dopis zaslaný e-mailem od pana Vojtěcha Milera Zastupitelstvu města Liberec ve věci bytové výstavby na Masarykově třídě.pdf Velikost: 1,73 MB
024 Výjimka ze směrnice RM - Údržba Pavlovického potoka.pdf Velikost: 1,96 MB
025 Změna Obecně závazné vyhlášky SML č. 4-2009 – úprava seznamu prostor určených pro volný pohyb psů na veřejném prostranství.pdf Velikost: 5,01 MB
026 Smlouva o možnosti provést stavbu.pdf Velikost: 684,78 KB
027 Smlouva o sml. bud. o realizaci přel. distribučního zař. - ul. Dr. M. Horákové.pdf Velikost: 632,79 KB
028 Uzavření smlouvy o nájmu pozemku a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.pdf Velikost: 580,56 KB
029 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 555,16 KB
030 Uzavření smlouvy o přeložce distribučního zařízení ČEZ.pdf Velikost: 477,04 KB
031 Smlouva o zřízení služebnosti a smlouva o zajištění přeložky plynovodu v ul. Dr. M. Horákové.pdf Velikost: 1,74 MB
032 Schválení záměru navýšení počtu spojů MHD na lince č. 12 a č. 18.pdf Velikost: 1,76 MB
033 Výkony zimní údržby - posypový materiál - leden - březen 2017.pdf Velikost: 1,46 MB
034 Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci za období 2016-2017.pdf Velikost: 6 MB
035 Revokace usnesení vč. schválení nové výjimky na obnovu veřejného osvětlení.pdf Velikost: 1,43 MB
036 Smlouva o zřízení služebnosti a smlouva o zajištění přeložky plynovodu v ul. Pastýřská.pdf Velikost: 2,19 MB
037 Smlouva o zřízení služebnosti a smlouva o zajištění přeložky plynovodu v ul. Voroněžská.pdf Velikost: 2,24 MB
038 Zkvalitnění čistoty vody v Harcovské přehradě.pdf Velikost: 6,67 MB
039 Schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemku pod komunikací.pdf Velikost: 980,92 KB
040 Žádost o zvýšení parkovacích míst pro objekt Aloisina výšina 637 - 640.pdf Velikost: 8,84 MB
041 Smlouva o sml. bud. o realizaci přel. distribučního zař. - ul. Durychova.pdf Velikost: 729,51 KB
042 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci dešťové kanalizace .pdf Velikost: 4,45 MB
043 Schválení výsledku VŘ - Souvislá údržba ul. Horova po pokládce inženýrských sítí.pdf Velikost: 732,75 KB
044 Nákup licence ISY-LIGHT.pdf Velikost: 439,81 KB
045 Schválení výsledku VŘ - Souvislá údržba komunikací - ul. Mařanova a Česká.pdf Velikost: 733,91 KB
046 Zajištění dopravní obslužnosti v městské hromadné dopravě – autobusová doprava.pdf Velikost: 343,54 KB
047 Schválení výsledku VŘ - Souvislá údržba komunikací - ul. Volgogradská.pdf Velikost: 734,84 KB
048 Podnět na zřízení parkovacích stání v lokalitě Ječná - odpověď.pdf Velikost: 1,76 MB
049 Komunikační vedení optických sítí – řešení staveb komunikačního vedení společnosti a-net Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 8,3 MB
050 Založení projektu zřízení chodníku od ZŠ Ostašov k vlakovému nádraží .pdf Velikost: 898,62 KB
051 Doplnění nočních spojů MHD.pdf Velikost: 248,21 KB
052 Jednání mezi představiteli spol. DPMLJ- a. s. a zástupci majoritního akcionáře SML dne 27. 6. 2017.pdf Velikost: 2,03 MB
053 Schválení záměru na rozšíření dopravní obslužnosti v Šimonovicích.pdf Velikost: 980,87 KB
054 Problematika krematoria a veřejného pohřebiště Urnový háj.pdf Velikost: 1,17 MB
055 Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy - 7 lokalit (ul. Horská a lokalita Žižkovo nám.).pdf Velikost: 774,9 KB
056 Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (ul. Průmyslová).pdf Velikost: 765,42 KB
057 Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - 7 lokalit (ul. Kubelíkova-Řepná a Uralská).pdf Velikost: 775,79 KB
058 Dopravní uspořádání komunikace Zvolenské.pdf Velikost: 6,29 MB
059 Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - zřízení chodníku a SSZ Kunratická.pdf Velikost: 817,31 KB
060 Plán obnovy veřejného osvětlení - změna.pdf Velikost: 291,49 KB
061 Zrušení zadávacího řízení -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - ul. Vítězná I. etapa .pdf Velikost: 775,15 KB
061-01 Schválení výsledku ZŘ - Oprava ulice Broumovská- úsek ul. Plátenická - ul. Krejčího.pdf Velikost: 774,77 KB
061-02 Zrušení ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - lokalita Husova-Hrubínova-Svobody.pdf Velikost: 803,11 KB
062 Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Husova-Hrubínova-Svobody.pdf Velikost: 238,73 KB
063 Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - 7 lokalit (přechod pro chodce ul. Krajinská a u DDH).pdf Velikost: 774,51 KB
063-01 Smlouva nájemní se společností První festivalová- s. r. o..pdf Velikost: 744,6 KB
064 Fond rozvoje - Zrušení usnesení číslo 316-2015.pdf Velikost: 1,43 MB
065 Poskytnutí peněžního daru.pdf Velikost: 889,7 KB
066 Poskytnutí peněžitého daru - Šance zvířatům- z. s..pdf Velikost: 1,75 MB
067 Poskytnutí peněžitého daru - Jizersko - ještědský horský spolek.pdf Velikost: 3,69 MB
068 Poskytnutí peněžitého daru - Konfederace politických vězňů- z. s..pdf Velikost: 1,17 MB
069 Poskytnutí peněžitého daru - Spolek Wrabec Liberec.pdf Velikost: 1,97 MB
070 Změna směrnice rady č.1RM Organizační řád MML.pdf Velikost: 658,71 KB
070-01 Schválení výjimky ze směrnice 03 RM - zadávání VZ- osvětlení pavilonu B-D a E areálu LVT.pdf Velikost: 14,79 MB
072 Uzavření smlouvy s Českou poštou- s. p. o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby -Zásilky s obsahem hlasovacích lístků- pro v.pdf Velikost: 238,55 KB
073 Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami sboru dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec .pdf Velikost: 453,2 KB
074 Žádost o výjimku ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec.pdf Velikost: 851,33 KB
201 Vyjádření tajemníka k usnesení Rady města Liberec č. 644-2017 .pdf Velikost: 4,93 MB
201-01 Informace k usnesení rary města č. 679-2017.pdf Velikost: 1,18 MB
201-02 Sdělení tajemníka k plnění usnesení rady města č. 335-2017.pdf Velikost: 1,27 MB