Zastupitelstvo: 2017 » 2017-06-29 ZM 6 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 9.59 MB
004 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 7.19 MB
005 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 10.85 MB
006 Majetkoprávní operace – směna pozemků – FC Slovan Liberec.pdf Velikost: 6.54 MB
007 Majetkoprávní operace – směna pozemků – České mládeže.pdf Velikost: 10.73 MB
008 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků U Vleku - Rudolfov.pdf Velikost: 1.1 MB
009 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - část ul. Ještědská.pdf Velikost: 1.76 MB
010 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - výkup pozemků.pdf Velikost: 1.47 MB
011 Majetkoprávní operace - prodej pozemku p. č. 5310-3- k. ú. Liberec.pdf Velikost: 3.21 MB
012 Informace o záměru prodeje pozemků p. č. 556-1 a 556-2- k. ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 859.48 KB
013 Informace - pozemky p.č. 1716-1 a p.č. 1716-2- k. ú. Liberec.pdf Velikost: 20.61 MB
014 Opatření akcionáře k omezení budoucích ztrát DPMLJ.pdf Velikost: 374.96 KB
014-01 Valná hromada spol. DPMLJ- a.s. v termínu 12. 7. 2017.pdf Velikost: 7.17 MB
015 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL- a.s..pdf Velikost: 2.53 MB
015-01 Záměr vstupu investora do Sportovního areálu Ještěd .pdf Velikost: 2.4 MB
015-02 Regulace provozování hazardních her na území statutárního města Liberec .pdf Velikost: 465.83 KB
015-03 Pozastavení výkonu usnesení rady - Změna Organizačního řádu Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 9.02 MB
015-04 Pozastavení výkonu usnesení rady - Aktualizace směrnice rady č.10RM Projektové řízení.pdf Velikost: 4.12 MB
015-05 Schválení zásad pro určení adres- kde lze provozovat kasíno.pdf Velikost: 483.59 KB
016 Zápis z kontroly KV č. 3-2016 -Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2015-.pdf Velikost: 1.32 MB
017 Zadání 87. změny územního plánu města Liberec - TT Rochlice.pdf Velikost: 1.08 MB
018 Zadání 91. změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 942.78 KB
019 Návrh k pořízení 95. změny územního plánu města Liberec - návrhy č. 95-1 - 95-5.pdf Velikost: 2.57 MB
019-01 Podnět k pořízení 100. změny územního plánu města Liberce.pdf Velikost: 682.89 KB
021 Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2016 a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2016.pdf Velikost: 59.28 MB
022 Refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím upraveného směnečného programu dle nabídky a předloženého návrhu smluvní dokumentace od ČS- a.pdf Velikost: 3.81 MB
022-01 Návrh rozpočtového opatření č. 4B) statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 854.86 KB
022-02 Záměr výkupu nemovitostí – areálu autobusového nádraží v Liberci- Vaňurova ul..pdf Velikost: 11.65 MB
022-03 Záměr na odkoupení a revitalizaci libereckého zámku a přilehlého parku.pdf Velikost: 253.51 KB
023 Schválení nové výše dotace pro projekt -Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci-.pdf Velikost: 865.45 KB
024 Druhé vyhlášení programů Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML na rok 2017.pdf Velikost: 2.25 MB
024-01 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků .pdf Velikost: 1.77 MB
024-02 Záměr nabytí stavby vodního díla - hráz Veseckého rybníka.pdf Velikost: 1.7 MB
025 Zřízení městské společnosti ARM - Agentura pro rozvoj města s.r.o..pdf Velikost: 588.06 KB
025-01 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FinReal Liberec- a. s..pdf Velikost: 536.06 KB
026 Plánovací smlouva - Bytové domy Botanická ulice- Liberec.pdf Velikost: 10.14 MB
027 Dodatek č. 35 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 748.5 KB
028 Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz Městských lesů Liberec- p.o. z rozpočtu zřizovatele na rok 2017.pdf Velikost: 906.39 KB
028-01 Žádost o snížení vyrovnávací platby o 400 000 Kč a žádost o poskytnutí investiční dotace ve výši 400.000 Kč společnosti Komunitní práce o.p.s. .pdf Velikost: 9.35 MB
029 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření.pdf Velikost: 4.21 MB
030 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací.pdf Velikost: 4.81 MB
031 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací.pdf Velikost: 3.46 MB
032 Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro příspěvkové organizace SML v oblasti kultury- zdravotních a sociálních sl.pdf Velikost: 1.14 MB
033 Podíl SML na financování sociální služby chráněné bydlení v roce 2018 pro Sdružení TULIPAN- z. s.- podání žádosti do Základní sítě sociálních služ.pdf Velikost: 367.32 KB
034 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy- Liberec- Kaplického 384- příspěvková organizace .pdf Velikost: 570.41 KB
035 Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2017 pro Dům dětí a mládeže Větrník- Liberec- příspěvková organizace.pdf Velikost: 1.22 MB
036 Přijetí dotace na projekt -Podpora terénní práce Liberec 2017- .pdf Velikost: 853.07 KB
037 Místní akční plán vzdělávání pro oblast Liberecko (MAP Liberecko).pdf Velikost: 3.67 MB
038 Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu .pdf Velikost: 1.28 MB
039 Vyhlášení programu 5.2 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 2. kolo 2017.pdf Velikost: 2.64 MB
040 Vyhlášení programu 6.2 Sportovního fondu.pdf Velikost: 5.35 MB
041 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Sportovního fondu pro 1. a 2. kolo roku 2017.pdf Velikost: 2.67 MB
042 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na vydání knihy -Dějiny Liberce-.pdf Velikost: 1.32 MB
043 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu a výrobu knihy -Karl Kostka a liberální demokraté-.pdf Velikost: 2.12 MB
043-01 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu akce Liberec 2018- 50 let od vstupu okupačních vojsk do Československa.pdf Velikost: 1.79 MB
044 Dotace na doprovodné akce k Farmářským trhům v Kostelní.pdf Velikost: 2.05 MB
045 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva města 2017.pdf Velikost: 22.47 MB
201 Plán činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Liberec na II. pololetí 2017.pdf Velikost: 351.44 KB
202 Návrh rozpočtového opatření č. 4A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci rady měst.pdf Velikost: 677.72 KB
203 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až květen 2017.pdf Velikost: 303.04 KB
204 Vyjádření Ing. Karolíny Hrbkové ke kauze Azyl.pdf Velikost: 5.13 MB
205 Změny v organizaci KPL- o. p. s. od nástupu nového ředitele v období březen - červen 2017.pdf Velikost: 1.04 MB
206 Informace o stavu žádostí o dotaci na projektový záměr Technopark Liberec.pdf Velikost: 11.29 MB
207 Plnění usnesení rady města za měsíc květen roku 2017.pdf Velikost: 726.98 KB
207-01 Zpráva k valné hromadě SVS- a. s. dne 15. 6. 2017.pdf Velikost: 207.91 KB
207-02 Informace pro ZM o podaných- připravovaných a administrovaných projektech odborem SR .pdf Velikost: 643.89 KB