Rada: 2017 » 2017-06-26 RM 4M » Dle bodůStáhnout najednou

002 Prodej služebního vozidla městské policie Volkswagen Caravelle- RZ 1L1 5758.pdf Velikost: 241,36 KB
002-01 Návrh rozpočtového opatření č. 4B) statutárního města Liberec na rok 2017 .pdf Velikost: 1,07 MB
003 Informace o vyřízení hromadného podnětu občanů.pdf Velikost: 2,21 MB
003-01 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu akce Liberec 2018- 50 let od vstupu okupačních vojsk do Československa.pdf Velikost: 2,06 MB
003-02 Podnět k pořízení 100. změny územního plánu města Liberce .pdf Velikost: 1,28 MB
003-03 Valná hromada společnosti DPMLJ- a. s. v termínu 12. 7. 2017.pdf Velikost: 7,36 MB
004 Regulace provozování hazardních her na území statutárního města Liberec .pdf Velikost: 707,49 KB
005 Jmenování vedoucího odboru Kancelář tajemníka Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 242,13 KB
006 Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. července 2017.pdf Velikost: 2 MB
006-01 Záměr vypořádání spolupodílu v rámci projektu -Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská- .pdf Velikost: 247,78 KB
006-02 Záměr nabytí stavby vodního díla - hráz Veseckého rybníka.pdf Velikost: 2,33 MB
006-03 Změna Organizačního řádu Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 3,03 MB
006-04 Žádost o snížení vyrovnávací platby o 400 000 Kč a žádost o poskytnutí investiční dotace ve výši 400 000 Kč společnosti Komunitní práce Liberec.pdf Velikost: 1,01 MB
006-05 Návrh dalšího postupu v jednání s Teplárnou Liberec- a. s. .pdf Velikost: 256,22 KB