Zastupitelstvo: 2017 » 2017-05-25 ZM 5 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace - prodej pozemků .pdf Velikost: 4,42 MB
004 Majetkoprávní operace - změna usnesení - prodej pozemku .pdf Velikost: 1,15 MB
005 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - k.ú. Liberec.pdf Velikost: 2,97 MB
006 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku - k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 1,03 MB
007 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku - k. ú. Býšť.pdf Velikost: 1,99 MB
008 Majetkoprávní operace - záměr odkupu pozemku od ČR-ÚZSVM - Františkov u Liberce.pdf Velikost: 1,91 MB
009 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku - k. ú. Starý Harcov .pdf Velikost: 1,64 MB
010 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku - k. ú. Vesec u Liberce .pdf Velikost: 1,35 MB
011 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Ruprechtice .pdf Velikost: 2,35 MB
012 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Kateřinky u Liberce .pdf Velikost: 2,88 MB
013 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku - k. ú. Františkov u Liberce.pdf Velikost: 7,34 MB
014 Rezignace na funkci přísedící Okresního soudu v Liberci.pdf Velikost: 274,29 KB
015 Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích.pdf Velikost: 344,62 KB
016 Zápis z kontrolní akce KV č. 2-2016 -Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v II. pololetí 2015-.pdf Velikost: 22,04 MB
017 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. SVS- a. s..pdf Velikost: 53,07 MB
018 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou- a. s..pdf Velikost: 7,34 MB
019 Memorandum o financování MHD v Liberci a Jablonci nad Nisou pro roky 2017 - 2020.pdf Velikost: 1,11 MB
020 Vydání 75. změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 2,5 MB
021 Zadání 89. změny územního plánu města Liberec - areál TUL ve Vesci.pdf Velikost: 1,27 MB
021-01 Návrh dalšího postupu v jednání s Teplárnou Liberec- a. s..pdf Velikost: 454,38 KB
022 Majetkoprávní operace odboru SR - záměr výkupu nemovitostí.pdf Velikost: 5,01 MB
023 Opětovné podání žádosti o podporu projektu FuTree.pdf Velikost: 2,28 MB
024 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML pro rok 2017.pdf Velikost: 4,96 MB
025 Záměr výstavby kompostárny- sběrného dvora a RE-USE bazaru v Londýnské ulici.pdf Velikost: 4,25 MB
026 Poskytnutí dotace Hospicu sv. Zdislavy- o.p.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 2,16 MB
027 Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele ADVAITA- z. ú. .pdf Velikost: 11,52 MB
028 Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2017 .pdf Velikost: 539,21 KB
029 Přijetí dotace a zahájení realizace projektu -Férové školy v Liberci-.pdf Velikost: 1,98 MB
030 Poskytnutí dotace na provoz koupaliště Sluníčko v roce 2017.pdf Velikost: 9,16 MB
031 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 1. kolo 2017.pdf Velikost: 2,22 MB
031-01 Budoucí záměr výkupu budovy č. p. 113-8 ul. Sokolská- Liberec I - Staré Město .pdf Velikost: 15,8 MB
032 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 3. řádného- náhradního 3. a 4. řádného zasedání zastupitelstva města 2017.pdf Velikost: 20,81 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 3 statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 692,34 KB
202 O provedených změnách - přesunech v rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 schválených vedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 275 KB
203 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až duben 2017.pdf Velikost: 302,81 KB
204 Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2017.pdf Velikost: 720,17 KB
204-01 Informace pro ZM o podaných- připravovaných a administrovaných projektech odborem SR .pdf Velikost: 612,86 KB