Rada: 2017 » 2017-05-02 RM 9 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Majetkoprávní operace - prodloužení bezplatného užívání nebytového prostoru.pdf Velikost: 590,49 KB
003 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 2,97 MB
004 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 2,02 MB
005 Souhlas s umístěním sídla společnosti.pdf Velikost: 772,31 KB
006 Vypsání zad. řízení na proj. přípravu přestavby Městského plaveckého bazénu.pdf Velikost: 4,59 MB
007 Schválení výjimky ze Směrnice č. 3RM ZŠ Lesní - dodávka myčky.pdf Velikost: 1,49 MB
008 Sankce za porušení rozpočtové kázně v rámci poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města Liberec.pdf Velikost: 4,59 MB
009 Protokol z kontroly EKOFONDU.pdf Velikost: 642,44 KB
010 Protokol z kontroly organizace Dům dětí a mládeže Větrník- Liberec.pdf Velikost: 673,92 KB
011 Schválení zadávacího řízení na zpracování projektových dokumentací a souvisejících činností k další etapě projektu -Terminál-.pdf Velikost: 407,41 KB
011-01 Schválení zadávacího řízení na zpracování projektové přípravy pro projekt „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitníh.pdf Velikost: 398,67 KB
011-02 Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům A“ .pdf Velikost: 1,24 MB
011-03 Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům B“ .pdf Velikost: 2,19 MB
011-04 Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům C“.pdf Velikost: 1,36 MB
011-05 Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům D“.pdf Velikost: 2,07 MB
011-06 Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům E“.pdf Velikost: 2,17 MB
011-07 Vypsání zadávacího řízení na stavební práce v rámci projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického.pdf Velikost: 385,57 KB
011-08 Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje.pdf Velikost: 1,22 MB
011-09 Vydání 75. změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 2,69 MB
012 Smlouva o smlouvě budoucí darovací - přijetí daru 2 ks lenošek a stojanu na kola do plochy v ul. Komenského.pdf Velikost: 1,38 MB
013 Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (Horská a Žižkovo náměstí).pdf Velikost: 1,3 MB
014 Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (Kubelíkova a Uralská).pdf Velikost: 1,3 MB
015 Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (Průmyslová).pdf Velikost: 1,3 MB
016 Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (Zhořelecká - přechod Krajinská a DDH).pdf Velikost: 1,3 MB
017 Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Husova-Hrubínova-Svobody.pdf Velikost: 1,3 MB
018 Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - chodník a svět. signalizace Kunratická.pdf Velikost: 1,3 MB
019 Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Dr. M. Horákové - Čechova - U Potůčku.pdf Velikost: 1,3 MB
020 Podnět na opravu parkoviště mezi komunikacemi Lomená a Březinova.pdf Velikost: 3,89 MB
021 Žádost o zajištění přístupu ke garážím v ul. Květnové revoluce a žádost o stanovisko ke stavbě.pdf Velikost: 2,7 MB
022 Dohoda o narovnání finanční ztráty za rok 2016.pdf Velikost: 580,91 KB
023 Sdružené investice 2017- financování oprav povrchů komunikací - SVS- a. s..pdf Velikost: 625,93 KB
024 Rekonstrukce části dešťové kanalizace v ul. Dr. M. Horákové - výjimka ze směrnice.pdf Velikost: 3,93 MB
025 Schválení výsledku VŘ - Oprava ul. Metelkova po pokládce inženýrských sítí.pdf Velikost: 1,16 MB
026 Memorandum o financování MHD v Liberci a Jablonci nad Nisou pro roky 2017 - 2020 .pdf Velikost: 1,13 MB
026-01 Poskytnutí peněžitého daru - Ing. Martin Hlavsa.pdf Velikost: 728,02 KB
026-02 Poskytnutí peněžitého daru - Síť pro rodinu.pdf Velikost: 353,13 KB
027 Hodnocení 3. ZM konaného ve dnech 30. 3. 2017 a 12. 4. 2017.pdf Velikost: 1,6 MB
201 Informace požadované na tajemníkovi magistrátu usnesením rady města č. 403-2017- které se týkají pozemků p. č. 2603-19 a 2603-20 v k. ú. Vratislav.pdf Velikost: 305,68 KB
201-01 Přehled nárůstu počtu zaměstnanců MML od 10-2014 do 04-2017.pdf Velikost: 308,28 KB