Zastupitelstvo: 2017 » 2017-04-27 ZM 4 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou - Přijetí daru.pdf Velikost: 1.38 MB
004 MO Vratislavice Nad Nisou - Směna pozemků.pdf Velikost: 1.44 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou - Bezúplatný převod pozemku - změna usnesení.pdf Velikost: 656.24 KB
006 Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu stavebního pozemku k bytové jednotce.pdf Velikost: 600.06 KB
007 Majetkoprávní operace – prodej pozemků .pdf Velikost: 1.72 MB
008 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 7.79 MB
009 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 3.34 MB
010 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 1043-23- k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 3.05 MB
010 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p.č.1043-23- k.ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 3.17 MB
011 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p.č.269-3- k.ú. Kateřinky u Liberce.pdf Velikost: 3.5 MB
012 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků – PIOTRS s.r.o..pdf Velikost: 2.61 MB
013 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků – k.ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 1.11 MB
014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků v k.ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 1.41 MB
014-01 Projekční příprava novostavby tramvajové trati Liberec dolní centrum (Rybníček) – sídliště Rochlice II (Zelené Údolí).pdf Velikost: 1.57 MB
015 Podnět k pořízení 96. strategické změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 552.99 KB
016 Návrh k pořízení 89. změny územního plánu města Liberec - návrh č. 89-3.pdf Velikost: 788.44 KB
017 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FCC Liberec- s.r.o..pdf Velikost: 1.55 MB
018 Zápis z kontroly KV č. 6-2015 -Kontrola plnění Koncesní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností S group SPORT FACILITY MANA.pdf Velikost: 58.48 MB
019 Doplnění obsazení kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec..pdf Velikost: 343.1 KB
020 Rezignace člena finančního výboru Ing. Hany Jelínkové a volba nového člena Tomáše Kysely..pdf Velikost: 825.76 KB
021 Návrh rozpočtového opatření č.2 B) - Fond rozvoje a Dotační fond statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 1.05 MB
021-01 Návrh rozpočtového opatření č. 2C) statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 1.03 MB
022 Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec.pdf Velikost: 611.71 KB
022-01 Budoucí záměr výkupu pozemků od společnosti Autobusové nádraží Liberec s.r.o. - projekt -Terminál- IPRÚ.pdf Velikost: 1.33 MB
023 Schválení podání žádosti o podporu projektu -Kolem kolem Jizerek- .pdf Velikost: 5.43 MB
024 Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2017.pdf Velikost: 7.44 MB
025 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML pro rok 2017.pdf Velikost: 2.22 MB
026 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2017.pdf Velikost: 1.71 MB
027 Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 2.36 MB
028 Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději- z. s. na protidrogové služby na rok 2017.pdf Velikost: 10.24 MB
029 Poskytnutí dotace Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje- o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 2.27 MB
029 Poskytnutí dotace Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje- o.p.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 2.46 MB
030 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na akci -Mistrovství světa v agility 2017-.pdf Velikost: 3.17 MB
031 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec.pdf Velikost: 2.77 MB
032 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Majáles 2017.pdf Velikost: 7.22 MB
033 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu sdružení pro Veletrhy dětské knihy.pdf Velikost: 1.1 MB
034 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu.pdf Velikost: 2.2 MB
035 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu dětského sboru Severáček.pdf Velikost: 1.02 MB
035-01 Schválení zásad pro určení adres- kde lze provozovat kasino .pdf Velikost: 2.21 MB
036 Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí roku 2017.pdf Velikost: 714.31 KB
201 Jedno kasino v městském objektu.pdf Velikost: 773.6 KB
202 Lyžařský areál Ještěd - smlouva o správě majetku.pdf Velikost: 459.29 KB
203 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až březen 2017.pdf Velikost: 303.22 KB
204 Informace o aktuální stavu refinancování dlouhodobého dluhu-draft smluvní dokumentace.pdf Velikost: 2.57 MB
205 Informace o nových zákonech č. 23-2017 Sb.- o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a č. 24-2017 Sb.- zákon- kterým se mění některé zákony v souvislo.pdf Velikost: 580.92 KB
206 Návrh rozpočtového opatření č.2A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 502.8 KB
207 Informace o přípravě návrhu na prohlášení Liebiegova městečka městskou památkovou zónou.pdf Velikost: 624.74 KB
208 Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2017.pdf Velikost: 744.53 KB
208-01 Připravované a administrované projekty Odboru strategického rozvoje a dotací. .pdf Velikost: 573.94 KB