Rada: 2017 » 2017-04-04 RM 7 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Žádost o prominutí slevy z kupní ceny.pdf Velikost: 365,8 KB
003 Refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím upraveného směnečného programu dle nabídky a předloženého návrhu smluvní dokumentace od ČS a..pdf Velikost: 1021,11 KB
004 Pravidla pro finanční vypořádání činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec a pro doplňkovou činnost na rok 2017.pdf Velikost: 662,97 KB
005 Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce- státní podnik -v likvidaci-- pana Kamila Mejsnara - účetní závěrka 2016.pdf Velikost: 5,75 MB
006 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 1,38 MB
007 Majetkoprávní operace - zemědělské pachty pozemků.pdf Velikost: 3,24 MB
008 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 889,12 KB
009 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - služebnost.pdf Velikost: 354,08 KB
010 Schválení výjimky ze směr. č. 3RM Zadávání veřejných zakázek .pdf Velikost: 3,15 MB
011 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,54 MB
012 Vyjádření SML k rozvojovému záměru České unie neslyšících.pdf Velikost: 461,2 KB
013 Souhlas s účastí Základní umělecké školy- Liberec- Frýdlantská 1359-19- p. o. v projektu.pdf Velikost: 1,58 MB
013-01 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy -Pod Ještědem-- Liberec- U Školky 67- příspěvkové .pdf Velikost: 1,48 MB
014 Schválení podání žádosti o podporu projektu -Dětské hřiště Hvězdná-.pdf Velikost: 464,07 KB
015 Schválení postupu na prohlášení Liebiegova městečka městskou památkovou zónou.pdf Velikost: 1,59 MB
016 Návrh postupu zrušení Centra pro výzkum energetického využití litosféry.pdf Velikost: 672,14 KB
017 Štěpkování a prodej dřevní hmoty ve vlastnictví statutárního města Liberec.pdf Velikost: 776,53 KB
018 Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2017.pdf Velikost: 7,88 MB
019 Jmenování hodnotitelů projektů z Ekofondu .pdf Velikost: 1,36 MB
020 Schválení přijetí peněžitého daru od společnosti DIMATEX CS- spol. s r. o..pdf Velikost: 1,33 MB
022 Odstranění a znovupoložení krytu vozovek při opravách inž. sítí - výjimka ze směrnice.pdf Velikost: 1,61 MB
023 Žádost o vyvěšení romské vlajky u příležitosti Mezinárodního dne Romů.pdf Velikost: 550,44 KB
024 Sankce za porušení rozpočtové kázně v rámci poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města Liberec.pdf Velikost: 1,9 MB
026 Uzavření smlouvy o poskytování reklamních mediálních služeb se společností HyperCube- a. s..pdf Velikost: 2,32 MB
026-01 Schválení výjimky ze směrnice 3RM - Zadávání veřejných zakázek- smlouvy o roznášce periodika - Liberecký zpravodaj.pdf Velikost: 2,13 MB
027 Poskytnutí peněžního daru.pdf Velikost: 1,52 MB
027-01 Terénní úpravy a rekonstrukce původního oplocení pozemku p. č. 923-1- k. ú. Liberec v ul. Komenského.pdf Velikost: 5,51 MB
027-03 Změna Organizačního řádu MML .pdf Velikost: 573,85 KB
028 Vypsání veřejné zakázky na dodávku 3 osobních automobilů.pdf Velikost: 362,81 KB
029 Nákup elektronických virtuálních varhan včetně ozvučovací techniky do obřadní síně historické radnice - výjimka ze Směrnice rady č.3 RM.pdf Velikost: 812,08 KB