Zastupitelstvo: 2017 » 2017-03-30 ZM 3 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou - Investiční úvěr CS revolvingového typu.pdf Velikost: 634,15 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou - Prodej pozemku.pdf Velikost: 1,24 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou - Dar pozemků.pdf Velikost: 1,66 MB
006 MO Vratislavice nad Nisou - Výkup pozemku.pdf Velikost: 1021,75 KB
007 MO Vratislavice nad Nisou - Výkup pozemků (lesopark).pdf Velikost: 768,71 KB
008 Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu stavebního pozemku k bytové jednotce.pdf Velikost: 3,84 MB
009 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 36,86 MB
010 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 23,2 MB
011 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 2 .pdf Velikost: 7 MB
012 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - Státní pozemkový úřad - Radčice u Krásné Studánky.pdf Velikost: 4,02 MB
013 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku.pdf Velikost: 3,27 MB
014 Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemku p.č.5155-2- k.ú. Liberec .pdf Velikost: 2,28 MB
014-01 Pravidla pro vydávání tiskových zpráv a dalších mediálních výstupů.pdf Velikost: 2,1 MB
014-02 Změna Organizačního řádu MML.pdf Velikost: 5,51 MB
015 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL- a.s..pdf Velikost: 1,45 MB
016 Zápis z kontroly KV č. 10-2015 -Kontrola postupu SML ve vztahu k budově bývalého kina Lípa- 1. máje 59-5- 460 07 Liberec v letech 2012 - 2014-.pdf Velikost: 17,69 MB
017 Zápis z kontroly KV č. 1-2016 -Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2015-.pdf Velikost: 3,61 MB
018 Záměr vstupu investora do Sportovního areálu Ještěd.pdf Velikost: 9,37 MB
019 Novostavba tramvajové trati Liberec dolní centrum (Rybníček) – sídliště Rochlice II (Zelené Údolí).pdf Velikost: 6,1 MB
019-01 Záměr vytvoření transparentních pravidel pro určení adres- kde lze provozovat hazardní hry- provoz kasina se živou hrou.pdf Velikost: 2,1 MB
020-01 Návrh řešení prioritních problémů z Veřejného fóra Zdravého města 2016.pdf Velikost: 553,15 KB
021 Fond rozvoje - změna statutu a pravidel.pdf Velikost: 739,99 KB
022 Návrh rozpočtového opatření č. 1B) - Fond rozvoje a Dotační fond statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 583,46 KB
023 Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 861,22 KB
024 Střednědobý rozpočtový výhled.pdf Velikost: 904,12 KB
025 Inventarizační zpráva roku 2016.pdf Velikost: 1,31 MB
026 Komunikační strategie Plánu udržitelné mobility Liberec- Jablonec nad Nisou pro veřejnou a cyklistickou dopravu.pdf Velikost: 1,97 MB
027 Přijetí dotace v rámci projektu -Hodnoty ekosystémových služeb- biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan- Liberce.pdf Velikost: 21,95 MB
028 Budoucí záměr výkupu budovy č.p. 113-8 ul. Sokolská- Liberec I - Staré Město.pdf Velikost: 15,64 MB
029 Zvýšení efektivity činnosti Komunitních prací Liberec o. p. s. .pdf Velikost: 1,26 MB
030 Vydání změny č. 82 územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 5,02 MB
031 Aktualizace Územní energetické koncepce 2016.pdf Velikost: 631,81 KB
032 Nové názvy ulic 3-2017.pdf Velikost: 818,93 KB
033 Žádost o poskytnutí dodatečného příspěvku za rok 2016 z důvodu ztráty organizace Městské lesy Liberec- p.o..pdf Velikost: 1,55 MB
033-01 Žádost o vyvěšení romské vlajky u příležitosti Mezinárodního dne Romů.pdf Velikost: 432,07 KB
034 Poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA- z. ú. na provozní náklady na rok 2017 .pdf Velikost: 31,46 MB
035 Podpora akce Bohemia JazzFest 2017.pdf Velikost: 2,42 MB
036 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na akci -Dějepis na živo - Bitva u Liberce 1757-.pdf Velikost: 2,44 MB
037 -Spacium- o.p.s.- v likvidaci- jmenování členů správní a dozorčí rady a jmenování likvidátora.pdf Velikost: 788,03 KB
038 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města 2017.pdf Velikost: 33,77 MB
038-01 Žádost hejtmana Martina Půty.pdf Velikost: 2,53 MB
201 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až únor 2017.pdf Velikost: 302,65 KB
202 Návrh rozpočtového opatření č. 1A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 508,62 KB
203 O provedených změnách - přesunech v rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 1. 2017 - 28. 2. 2017 schválených vedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 275,26 KB
204 Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2017.pdf Velikost: 658,73 KB
204-01 Výsledek administrativní kontroly v rámci projektu -Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady-.pdf Velikost: 3,02 MB
204-02 Memorandum o financování MHD v Liberci a Jablonci n.N. pro roky 2017-2020.pdf Velikost: 964,7 KB