Rada: 2017 » 2017-03-21 RM 6 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje pozemků.pdf Velikost: 2,69 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou - výkup pozemků.pdf Velikost: 945,74 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti .pdf Velikost: 4,49 MB
004-01 Záměr vstupu investora do Sportovního areálu Ještěd.pdf Velikost: 8,75 MB
004-02 Projednání a vyjádření akcionáře k záměru vstupu investora do Sportovního areálu Ještěd- a.s. .pdf Velikost: 241,55 KB
005 Zajištění dopravní obslužnosti v městské hromadné dopravě - tramvajová doprava.pdf Velikost: 2,53 MB
006 Subdodavatelská smlouva mezi DPMLJ a BusLine.pdf Velikost: 7,27 MB
007 Problematika krematoria a veřejného pohřebiště Urnový háj.pdf Velikost: 379,86 KB
008 In-house zakázky pro Technické služby města Liberce- a. s..pdf Velikost: 415,83 KB
008-01 Novostavba tramvajové trati Liberec dolní centrum (Rybníček) – sídliště Rochlice II (Zelené Údolí).pdf Velikost: 6,4 MB
009 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až únor 2017.pdf Velikost: 598 KB
010 Návrh rozpočtového opatření č.1A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 879,21 KB
011 Návrh rozpočtového opatření č. 1B) - Fond rozvoje a Dotační fond statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 943,4 KB
012 Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 1,12 MB
014-02 Pravidla pro vydávání tiskových zpráv a dalších mediálních výstupů .pdf Velikost: 235,44 KB
015 Inventarizační zpráva roku 2016.pdf Velikost: 1,58 MB
016 Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu stavebního pozemku k bytové jednotce.pdf Velikost: 4,72 MB
017 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 38,6 MB
018 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 24,15 MB
019 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 2 .pdf Velikost: 7,68 MB
020 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - Státní pozemkový úřad - Radčice u Krásné Studánky.pdf Velikost: 4,81 MB
021 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku.pdf Velikost: 3,97 MB
022 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - záměr prodeje části pozemku.pdf Velikost: 796,5 KB
023 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 1,57 MB
024 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 633,81 KB
025 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 9,79 MB
026 Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemku p. č. 5155-2- k. ú. Liberec .pdf Velikost: 2,97 MB
027 Schválení dodatku ke smlouvě dostavba FC Slovan Liberec.pdf Velikost: 26,98 MB
028 Schválení dodatku ke smlouvě ZŠ Broumovská na stavební práce.pdf Velikost: 6,64 MB
029 Schválení výjimky ze směrnice 3RM využití objektu v ulici Věkova.pdf Velikost: 3,16 MB
030 Schválení výjimky ze směrnice č. 3 RM.pdf Velikost: 3,29 MB
030-01 Schválení dodatku ke smlouvě Hlaváček architekti - LVT.pdf Velikost: 7,56 MB
031 Schválení dodatku ke smlouvě PD úprav Náměstí Míru.pdf Velikost: 8,68 MB
032 Přidělení náhradního bytu ve vlastnictví SML - projekt sociálního bydlení.pdf Velikost: 351,54 KB
033 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 365,95 KB
034 Poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA- z. ú. na provozní náklady na rok 2017 .pdf Velikost: 31,72 MB
035-01 Záměr Zoologické zahrady Liberec- p. o. pronajmout nebytové prostory na dobu delší než jeden rok .pdf Velikost: 2,77 MB
036 Protokol z kontroly Fondu prevence SML.pdf Velikost: 755,25 KB
037 Protokol z kontroly Fondu zdraví SML.pdf Velikost: 688,9 KB
038 Nařízení rady města- kterým se mění tržní řád.pdf Velikost: 633,68 KB
039 Smluvní zajištění provozování vodovodního řadu v ul. Holubova- k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 812,88 KB
040 Realizace I. etapy repase či výměny oken budovy historické radnice v I. NP v celkovém počtu 6 kusů - recepce a podatelna - výjimka ze směrnice 3RM.pdf Velikost: 1,13 MB
041 Přijetí dotace v rámci projektu -Hodnoty ekosystémových služeb- biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan- Liberce.pdf Velikost: 13,64 MB
042 Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města Liberec - schválení přijetí dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace.pdf Velikost: 1 MB
043 Komunikační strategie Plánu udržitelné mobility Liberec - Jablonec nad Nisou pro veřejnou a cyklistickou dopravu.pdf Velikost: 2,16 MB
043-01 Změny v personálním obsazení hodnotící komise pro posouzení architektonických návrhů k projektu -Terminál-.pdf Velikost: 791,96 KB
043-02 Dodatek č. 19 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3. 1. 2001.pdf Velikost: 9,48 MB
043-03 Schválení podání žádosti o podporu na projekt -Návrh územního plánu města Liberec-.pdf Velikost: 544,73 KB
043-04 Revokace usnesení rady města č. 216-2017.pdf Velikost: 1,03 MB
043-05 Výsledek soudního jednání v rámci ukončeného projektu -Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina-.pdf Velikost: 3,46 MB
043-06 Schválení podání žádosti o podporu na projekt -Podpora alternativních způsobů dopravy - pořízení vozidel s alternativním pohonem-.pdf Velikost: 2,06 MB
044 Výjimka ze stavební uzávěry - LS - byty Hanychovská.pdf Velikost: 2,15 MB
045 Vydání změny č. 82 územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 5,1 MB
046 Vyhodnocení výběrového řízení na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na stezku pro chodce a cyklisty Odra - Nisa- v rámci trasy č. 20 na.pdf Velikost: 1,72 MB
047 Nákup typizovaných nádob na sběr tříděného odpadu - výjimka ze směrnice č. 3RM.pdf Velikost: 3,8 MB
048 Žádost o poskytnutí dodatečného příspěvku za rok 2016 z důvodu ztráty organizace Městské lesy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,91 MB
049 Zajištění úklidů ploch veřejné zeleně ve městě Liberci - výjimka ze směrnice RM.pdf Velikost: 2,45 MB
050 Zásobení vodou lokality Nezamyslova- Mošnova- U Slunečních lázní- k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 41,42 MB
051 Operační plán letního čištění města pro rok 2017.pdf Velikost: 2,49 MB
052 Vypsání výběrového řízení -Oprava ul. Metelkova po pokládce IS-.pdf Velikost: 1,29 MB
053 Provádění ručních prací v rámci zajištění zimní údržby.pdf Velikost: 812,15 KB
054 Výkony zimní údržby - posypový materiál.pdf Velikost: 1,25 MB
056 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 410,11 KB
057 Opravy výtluků na komunikacích po zimním období 2017 - výjimka ze směrnice.pdf Velikost: 4,01 MB
058 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na akci -Dějepis na živo - Bitva u Liberce 1757-.pdf Velikost: 2,98 MB
059 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu Martina Polesného v rámci Mistrovství světa v dlouhém triatlonu 2017.pdf Velikost: 1,78 MB
060 Podpora akce Ostašovské poutní slavnosti.pdf Velikost: 1,22 MB
060-01 -Spacium- o. p. s.- v likvidaci - jmenování členů správní a dozorčí rady a jmenování likvidátora.pdf Velikost: 1,54 MB
061 Projekt „Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol“ – průzkum potřeb libereckých škol.pdf Velikost: 670,04 KB
062 Projekt „Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol“ – územní rozhodnutí- územní souhlasy.pdf Velikost: 844,05 KB
062-01 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL- a. s..pdf Velikost: 1,72 MB
062-02 Požadavek SML na zachování zeleně - parčík -Sherwood- u KULK.pdf Velikost: 5,99 MB
063 Realizace centralizovaného nákupu elektrické energie a zemního plynu pro SML a další odběratele prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Klad.pdf Velikost: 4,32 MB
063-01 Změna Organizačního řádu MML.pdf Velikost: 3,37 MB
064 Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2017.pdf Velikost: 931,39 KB
065 Hodnocení 2. ZM konaného dne 2. 3. 2017.pdf Velikost: 1,45 MB
066 Organizační zajištění 3. ZM - 30. 3. 2017.pdf Velikost: 360,84 KB
201 Informace - Sběrné dvorky.pdf Velikost: 613,3 KB