Rada: 2017 » 2017-03-07 RM 5 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou - Investiční úvěr CS revolvingového typu.pdf Velikost: 694.47 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou - Prodej pozemku.pdf Velikost: 1.29 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou - Dar pozemků.pdf Velikost: 1.72 MB
006 MO Vratislavice nad Nisou - Výkup pozemku.pdf Velikost: 1.06 MB
007 MO Vratislavice nad Nisou - Služebnosti .pdf Velikost: 1.55 MB
008 MO Vratislavice nad Nisou - Změna usnesení - služebnost .pdf Velikost: 1.29 MB
009 Střednědobý rozpočtový výhled.pdf Velikost: 735.2 KB
010 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 1.54 MB
011 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku.pdf Velikost: 1.9 MB
012 Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru - garážového stání.pdf Velikost: 1.35 MB
013 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 7.59 MB
014 Informace - Dopis občana - převod pozemku - narovnání.pdf Velikost: 7.06 MB
015 Vyjádření SML k rozvojovým záměrům služeb pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2018 .pdf Velikost: 1.48 MB
015-01 Zpráva o stavu romské menšiny v ORP 3 Liberec za rok 2016.pdf Velikost: 1.03 MB
017 Vyhodnocení výběrového řízení na projektovou přípravu pro projekt „Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“ .pdf Velikost: 1.52 MB
017-01 Výsledek administrativní kontroly v rámci projektu -Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady-.pdf Velikost: 3.07 MB
017-02 Platební výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně.pdf Velikost: 1.9 MB
017-03 Příkazní smlouva Mgr. Tomáš Bobek- advokátní kancelář.pdf Velikost: 567.05 KB
017-04 Schválení smluv na zpracování architektonického návrhu k projektu -Terminál- dle výjimky ze směrnice a jmenování komise pro hodnocení architekt.pdf Velikost: 1.43 MB
019 Nové názvy ulic 03-2017.pdf Velikost: 749.41 KB
020 Zajištění realizace rozšíření plošného sběru bioodpadu v Liberci.pdf Velikost: 451.02 KB
021 Smlouva o zřízení služebnosti.pdf Velikost: 1.7 MB
022 Správní rada Smutečního fondu.pdf Velikost: 1.17 MB
024 Smlouva o budoucí smlouvě o připojení odběrného el. zařízení.pdf Velikost: 1.69 MB
025 Smlouva o zřízení služebnosti a smlouva o zajištění přeložky plynovodu v ul. Rychtářská.pdf Velikost: 2.61 MB
026 Smlouva o zřízení služebnosti a smlouva o zajištění přeložky plynovodu v ul. Konopná.pdf Velikost: 2.72 MB
027 Kupní smlouva na 58 ks parkovacích automatů .pdf Velikost: 13.43 MB
028 Plán obnovy veřejného osvětlení v roce 2017 .pdf Velikost: 512.81 KB
030 Uzavření smlouvy o výpůjčce Patriots Liberec- z.s. .pdf Velikost: 2.16 MB
031 Podpora akce Bohemia JazzFest 2017.pdf Velikost: 2.37 MB
032 Dodatek č. 14 ke smlouvě o poskytování služeb (provoz a správa informačního systému) číslo KT-7010-05-0051 uzavřenou s Libereckou IS- a.s. dne 8. .pdf Velikost: 681.95 KB
033 Žádosti o poskytnutí dotací na rok 2017 z Dotačního fondu Libereckého kraje - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.pdf Velikost: 253.24 KB
201 Zápis z kontrolní akce KV č. 1-2016 -Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2015-.pdf Velikost: 3.79 MB
202 Zápis z kontrolní akce KV č. 10-2015 -Kontrola postupu SML ve vztahu k budově bývalého kina Lípa- 1. máje 59-5- 460 07 Liberec v letech 2012 -2014.pdf Velikost: 17.88 MB