Rada: 2017 » 2017-02-27 RM 2M » Dle bodůStáhnout najednou

002 Vyjádření odboru strategického rozvoje a dotací k žádosti společnosti Projektový atelier David- s.r.o.- zastoupenou Ing. arch. L. Davidem ohledně .pdf Velikost: 557.4 KB
003 Vypsání výběrových řízení na projektovou přípravu projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberce.pdf Velikost: 5.41 MB
004 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec a.s..pdf Velikost: 5.62 MB
004-01 Zvýšení efektivity činnosti Komunitních prací Liberec o. p. s..pdf Velikost: 5.19 MB
004-02 Fond rozvoje - změna statutu a pravidel.pdf Velikost: 918 KB
004-03 Zrušení výběrového řízení k projektu -Terminál-.pdf Velikost: 336.69 KB