Rada: 2017 » 2017-02-07 RM 3 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - Služebnosti .pdf Velikost: 1,63 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou - Změna usnesení - služebnost ČEZ Distribuce a.s.- p.p.č. 460.pdf Velikost: 1,14 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou - Změna usnesení - Služebnost ČEZ Distribuce-a.s.-p.p.č. 594-605_1-621_1 .pdf Velikost: 1,57 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou - Změna usnesení - služebnost p.p.č. 2918- 2921 .pdf Velikost: 991,16 KB
006 MO Vratislavice nad Nisou - Záměr prodeje pozemků.pdf Velikost: 954,45 KB
007 MO Vratislavice nad Nisou - Zápočet vzájemných pohledávek.pdf Velikost: 5,06 MB
007-01 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci.pdf Velikost: 5,64 MB
009 Schválení Dohody o bezplatném užívání a o zrušení věcného břemene - Ing. Absolon.pdf Velikost: 9,76 MB
010 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - výkup pozemku.pdf Velikost: 6,49 MB
011 Majetkoprávní operace - Služebnosti.pdf Velikost: 1,64 MB
012 Majetkoprávní operace - Změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 4,89 MB
013 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - služebnosti..pdf Velikost: 237,15 KB
013-01 Informace o podané námitce proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a schválení výsledku zadávacího řízení na moderniz.pdf Velikost: 1,91 MB
014 Souhlas s nerovnoměrným čerpáním neinvestičního příspěvku v roce 2017 pro Zoologickou zahradu Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,24 MB
016 Protokol z kontroly organizace ZŠ nám. Míru- Liberec.pdf Velikost: 610,54 KB
017 Protokol z kontroly organizace ZŠ Orlí- Liberec.pdf Velikost: 534,55 KB
018 Protokol z kontroly organizace MŠ Hvězdička- Liberec.pdf Velikost: 367,46 KB
018-01 Schválení vyhlášení výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace výběrového řízení k projektu -Terminál-.pdf Velikost: 13,11 MB
018-02 Smlouva Česká spořitelna- a.s..pdf Velikost: 648,64 KB
019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 9,32 MB
019-01 Vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na stezku pro chodce a cyklisty Odra - Nisa- v rámci trasy č. 20 na .pdf Velikost: 1,98 MB
021 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině - Změna výčtu doplňkové činnosti Městských lesů Liberec- p. o. dle platné legislativy.pdf Velikost: 6,74 MB
022 Dodatek č. 33 ke Smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 544,93 KB
023 Informace o vyúčtování oprav a údržby zastávek a čekáren v majetku SML.pdf Velikost: 584,5 KB
024 Činnost komise dopravní v roce 2016.pdf Velikost: 339,21 KB
025 Uzavření smlouvy o „výpůjčce pozemků“ pro služební účely Policie ČR.pdf Velikost: 1,79 MB
026 Žádost o revokaci usnesení.pdf Velikost: 6,63 MB
027 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 360,25 KB
028 Uzavření smlouvy s UZSVM o právu k provedení stavby.pdf Velikost: 2,36 MB
029 Přijetí dotace z Česko-německého fondu budoucnosti na projekt -Objekt Liberec- v rámci Česko-německého kulturního jara 2017.pdf Velikost: 591,9 KB
030 Darovací smlouva STILLKING Features- s.r.o..pdf Velikost: 369,72 KB
030-01 Sportovní areál Liberec s.r.o.- uzavření dodatku č. 13 k nájemní smlouvě č. 7004-06-0026 mezi statutárním městem Liberec a společností Sportovn.pdf Velikost: 8,3 MB
030-02 Ocenění Kulturní počin roku 2016.pdf Velikost: 681,5 KB
030-03 Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze Sportovního fondu SML za rok 2015.pdf Velikost: 1 MB
030-04 Projektový záměr - Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business int.pdf Velikost: 599,63 KB
031 Schválení neinvestiční dotace na výkon státní správy - činnost Jednotného kontaktního místa (dále jen -JKM-) v roce 2017..pdf Velikost: 4,54 MB
031-01 Darovací smlouva - Severočeská vodárenská společnost a.s..pdf Velikost: 354,33 KB
031-02 Vyhodnocení potřebnosti a efektivity nově vytvořených pracovních pozic s příspěvkem Úřadu práce.pdf Velikost: 248,87 KB
032 Změna Organizačního řádu MML.pdf Velikost: 803,91 KB
201 Podání žádostí o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně.pdf Velikost: 2,29 MB
201-01 REAL SPACE s.r.o. - vyrozumění o zahájení exekuce.pdf Velikost: 190,78 KB