Zastupitelstvo: 2017 » 2017-01-26 ZM 1 » Dle bodůStáhnout najednou

002-01 Volba náměstkyně primátora.pdf Velikost: 234,23 KB
003 Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2017 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 1,95 MB
004 Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu na stavebním pozemku k bytové jednotce.pdf Velikost: 1,25 MB
005 Majetkoprávní operace – prodej pozemků.pdf Velikost: 5,72 MB
006 Majetkoprávní operace - záměr prodeje podílů na stav. pozemku k bytovým jednotkám.pdf Velikost: 3,06 MB
007 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 7,82 MB
008 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 23,18 MB
009 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků.pdf Velikost: 8,2 MB
010 Přijetí daru od Libereckého kraje - DDM Větrník - V-Klub.pdf Velikost: 10,09 MB
010-01 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec a.s..pdf Velikost: 3,71 MB
012 Přijetí dotace v rámci projektu -Liberec - Zittau- podpora vzájemné spolupráce- rozvoje a prosperity- (ALiZi).pdf Velikost: 10,92 MB
013 Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu -Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů - implementace a integrace proces.pdf Velikost: 1,78 MB
014 Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2016.pdf Velikost: 929,37 KB
015 Přidělení dotací z Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2017.pdf Velikost: 1,37 MB
016 Přijetí dotace na realizaci akcí „ Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Liberci“.pdf Velikost: 566,04 KB
017 Dodatek č. 32 ke Smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 554,97 KB
018 Návrh k pořízení 89. změny územního plánu města Liberec - návrhy č. 89-1 - 89-6.pdf Velikost: 2,34 MB
019 schválení zadání 90. změny územního plánu města Liberec- strategická změna lokalita Perštýn.pdf Velikost: 1,75 MB
020 Podnět k pořízení 94. strategické změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 17,23 MB
021 Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2017.pdf Velikost: 3,31 MB
022 Pověření Komunitních prací Liberec- o. p. s. k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace.pdf Velikost: 3,23 MB
023 Vyhlášení programů 6.1 a 6.2 Sportovního fondu .pdf Velikost: 6,07 MB
024 Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu a vyhlášení programů 5.1- 5.4 Fondu kultury a cestovního ruchu.pdf Velikost: 3,23 MB
025 Podpora investičních projektů sportovních klubů.pdf Velikost: 365,15 KB
026 Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí roku 2016.pdf Velikost: 553,63 KB
027 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 10. a 11. řádného zasedání zastupitelstva města 2016.pdf Velikost: 8,27 MB
201 Rozpočtové opatření č. 8 statutárního města Liberec r. 2016 - zapojení dotací.pdf Velikost: 494,83 KB
202 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až prosinec 2016.pdf Velikost: 304,54 KB
203 O provedených změnách - přesunech v rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016 schválených veedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 274,54 KB
204 Informace o činnosti výboru pro rozvoj a územní plánování.pdf Velikost: 637,48 KB
205 Informace o činnosti výboru pro vzdělávání .pdf Velikost: 285,5 KB
206 Plán činnosti výboru pro vzdělávání na I. pololetí roku 2017.pdf Velikost: 281,02 KB
207 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec roku 2016.pdf Velikost: 1,28 MB
208 Projekt -Bazén Liberec- - odložení trestní věci podezření ze spáchání zločinu porušení povinnosti při správě cizího majetku.pdf Velikost: 1 MB