Rada: 2017 » 2017-01-03 RM 1 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice n.N. - Služebnosti .pdf Velikost: 1,74 MB
003 MO Vratislavice n.N. - Změna usnesení - služebnost GasNet- s.r.o..pdf Velikost: 1,38 MB
004 MO Vratislavice n.N. - Změna usnesení - služebnost ČEZ Distribuce- a.s.- p.p.č. 2133-1 a 2375.pdf Velikost: 1,21 MB
005 MO Vratislavice n.N. - Změna usnesení - služebnost ČEZ Distribuce- a.s.- p.p.č. 1679-1.pdf Velikost: 1,23 MB
006 Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci výtahů nad Sokolovnou 616- Česká 617 .pdf Velikost: 2,14 MB
006-01 Informace o prodeji budovy z majetku TUL.pdf Velikost: 498,47 KB
007 Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě pro Základní školu s RVJ- Liberec- Husova 142-44- p. o..pdf Velikost: 763,8 KB
008 Bezúplatný převod majetku Základní školy- Liberec- Lesní 575-12- příspěvkové organizace.pdf Velikost: 4,91 MB
009 Bezúplatný převod majetku Základní školy- Liberec- Kaplického 384- příspěvkové organizace.pdf Velikost: 1,59 MB
010 Souhlas s účastí v projektu „Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.- pro dvě základní školy zřizované SML.pdf Velikost: 2,01 MB
011 Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci IROP pro Základní školu- Liberec- ul. 5. května 64-49- příspěvková organizace.pdf Velikost: 1,1 MB
012 Projekt sociální bydlení - mimořádný postup pro přidělování náhradních bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec .pdf Velikost: 368,93 KB
013 Protokol z kontroly organizace ZŠ Kaplického- Liberec.pdf Velikost: 741,91 KB
014 Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu na rok 2017.pdf Velikost: 566,59 KB
015 Zrušení výběrového řízení na generální opravu vyzdívek kremačních pecí.pdf Velikost: 800,22 KB
016 Integrace IS SML na registr smluv včetně schválení výjimky ze směrnice 03RM.pdf Velikost: 380,07 KB
017 Hodnocení 10. ZM konaného dne 24. 11. 2016.pdf Velikost: 1,02 MB