Zastupitelstvo: 2016 » 2016-12-15 ZM 11 » Dle bodůStáhnout najednou

002-01 Odvolání náměstkyně primátora Ing. Karolíny Hrbkové. .pdf Velikost: 755,39 KB
002-02 Změna určeného zastupitele dle zákona č. 183-2000 Sb.- o územním plánování a stavebním řádu- k jednání s pořizovatelem územně plánovací dokumen.pdf Velikost: 235,37 KB
003 Návrh rozpočtového opatření č. 7B) - Fond rozvoje a Dotační fond statutárního města Liberec na rok 2016.pdf Velikost: 555,72 KB
004 Návrh rozpočtového opatření č. 7C) statutárního města Liberec na rok 2016.pdf Velikost: 1,17 MB
005 Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2017 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 1,48 MB
005-01 Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 240,37 KB
006 MO Vratislavice nad Nisou - Změna usnesení.pdf Velikost: 786,21 KB
007 MO Vratislavice nad Nisou - Prodej pozemku.pdf Velikost: 1,33 MB
008 Převod pozemků U Jezu - změna usnesení.pdf Velikost: 745,25 KB
009 Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu na stavebních pozemcích.pdf Velikost: 412,21 KB
010 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 915,4 KB
011 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 7,33 MB
012 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků.pdf Velikost: 1,76 MB
013 Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemků.pdf Velikost: 937,81 KB
014 Výkup bytové jednotky č.393-4 v budově Žitavská 393- Liberec III-Jeřáb.pdf Velikost: 1,71 MB
015 Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemcích p.č.818-22 a 818-23- k.ú. Růžodol I.pdf Velikost: 631,9 KB
016 Záměr bezúplatného převodu pozemku - náprava prodeje z r.2014.pdf Velikost: 12,25 MB
017 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec a.s..pdf Velikost: 3,02 MB
017-01 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec a.s..pdf Velikost: 1,54 MB
018 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL- a.s..pdf Velikost: 1,32 MB
019 Regulace provozování hazardních her na území statutárního města Liberec.pdf Velikost: 1,01 MB
020 Obecně závazná vyhláška k regulaci sázkových her.pdf Velikost: 1,01 MB
021 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec o nočním klidu.pdf Velikost: 673,49 KB
022 Zápis z kontroly KV č. 10-2015 -Kontrola postupu SML ve vztahu k budově bývalého kina Lípa v letech 2012 - 2014-.pdf Velikost: 17,51 MB
023 Přijetí dotace ze státního rozpočtu ČR na projekt -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 1,06 MB
024 Ing. Lukáč - stížnost na nečinnost Rady města Liberec.pdf Velikost: 3,54 MB
025 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit- ZŠ Broumovská.pdf Velikost: 6,53 MB
026 Poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí Severočeskému muzeu v Liberci .pdf Velikost: 8,97 MB
027 Navýšení rozpočtu projektu „Revitalizace fotbalového stadionu Vesec“.pdf Velikost: 2,57 MB
028 Plánovací smlouva - centrum Konopná.pdf Velikost: 3,62 MB
029 Plánovací smlouva - obnova chodníku krytem z betonové zámkové dlažby.pdf Velikost: 1,83 MB
029-01 Vrácení dotace z programu IOP.pdf Velikost: 8,32 MB
030 Podnět k pořízení 91. strategické změny územního plánu města Liberec - podnět č. 91-1.pdf Velikost: 3,02 MB
030-01 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Ekofondu - úprava termínu použitelnosti dotace.pdf Velikost: 1,57 MB
031 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Ekofondu - úprava termínu použitelnosti dotace - Jakub Hříbal Park mladých VOČA.pdf Velikost: 1,87 MB
032 Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2017 a schválení Pravidel pro poskytování dotací z dílčího fondu Ekofodnu Dot.pdf Velikost: 3,39 MB
033 Přijetí dotace na projekt -Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci-.pdf Velikost: 1,94 MB
034 Prodloužení platnosti Komunitního plánu sociálních služeb a služeb sociálního charakteru v regionu Liberec na období let 2014 – 2016 do 31. 12. 20.pdf Velikost: 236,32 KB
035 Poskytnutí věcného a finančního daru Libereckému kraji pro DC Sluníčko.pdf Velikost: 395,14 KB
036 Poskytnutí dotace Volejbalovému klubu Dukla Liberec.pdf Velikost: 632,39 KB
037 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Kulturního fondu SML za rok 2015.pdf Velikost: 631,17 KB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 7A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016.pdf Velikost: 340,92 KB
202 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až říjen 2016.pdf Velikost: 210,08 KB
203 O provedených změnách - přesunech v rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 10 2016 - 30. 11 2016 schválených vedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 182,47 KB
204 Plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města Liberec na I. pololetí 2017.pdf Velikost: 233,5 KB
205 Strategie rozvoje příspěvkových organizací SML – Zoologická zahrada Liberec.pdf Velikost: 18,54 MB
206 Informace o stavu pořizování nového územního plánu města.pdf Velikost: 210,13 KB