Rada: 2016 » 2016-12-06 RM 21 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - Služebnosti .pdf Velikost: 3,89 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou - Prodej pozemku.pdf Velikost: 1,77 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou - Změna usnesení.pdf Velikost: 1,06 MB
004-01 Regulace provozování hazardních her na území statutárního města Liberec.pdf Velikost: 4,29 MB
005 Návrh rozpočtového opatření č. 7A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016.pdf Velikost: 867,59 KB
006 Návrh rozpočtového opatření č. 7B) - Fond rozvoje a Dotační fond statutárního města Liberec na rok 2016.pdf Velikost: 1,27 MB
007 Návrh rozpočtového opatření č. 7C) statutárního města Liberec na rok 2016.pdf Velikost: 1,44 MB
008 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až říjen 2016.pdf Velikost: 603,42 KB
009 Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu na stavebních pozemcích.pdf Velikost: 598,93 KB
010 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 1,06 MB
011 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 8,67 MB
012 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků.pdf Velikost: 2,68 MB
013 Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemků.pdf Velikost: 1,09 MB
014 Majetkoprávní operace - pronájem pozemku.pdf Velikost: 826,58 KB
015 Majetkoprávní operace - pacht pozemků.pdf Velikost: 653,58 KB
016 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků - Aeroklub Liberec z.s..pdf Velikost: 977,53 KB
017 Majetkoprávní operace - změna pachtýře.pdf Velikost: 971,28 KB
018 Majetkoprávní operace - změna výměry výpůjčky- ukončení smlouvy a uzavření nové.pdf Velikost: 1,6 MB
019 Majetkoprávní operace - odstoupení od smlouvy o výpůjčce.pdf Velikost: 3,58 MB
020 Majetkoprávní operace - pronájem nebytových prostor - garáží.pdf Velikost: 659,1 KB
021 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 778,13 KB
022 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 2,81 MB
023 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti v k.ú. Liberec-ČEZ.pdf Velikost: 878,8 KB
024 Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti v k.ú. Liberec - Česká telekomun. infrastruktura- a.s..pdf Velikost: 733,41 KB
025 Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti v k.ú. Liberec- p.č.5765-1 a 5766-1.pdf Velikost: 571,36 KB
026 Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti v k.ú. Liberec- p.č. 6043.pdf Velikost: 610,69 KB
027 Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti v k.ú. Rochlice u Liberce- Horní Růžodol.pdf Velikost: 1,87 MB
028 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnost v k.ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 621,75 KB
029 Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti v k. ú. Františkov u Liberce.pdf Velikost: 947,89 KB
030 Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti v k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 925,87 KB
031 Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti v k.ú. Růžodol I - ČEZ.pdf Velikost: 775 KB
032 Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti v k.ú. Ruprechtice- p.č.843-1.pdf Velikost: 610,43 KB
033 Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti v k.ú. Ruprechtice- p.č.168- 1443-86.pdf Velikost: 844,83 KB
034 Majetkoprávní operace - Změna usnesení - služebnosti v k.ú. Ruprechtice- p.č.2175- 2184-1.pdf Velikost: 608,01 KB
035 Majetkoprávní operace - Změna usnesení - služebnosti v k.ú. Staré Pavlovice- Ruprechtice a Nové Pavlovice.pdf Velikost: 5,86 MB
036 Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti v k.ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 643,06 KB
037 Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti v k.ú. Karlinky.pdf Velikost: 781,77 KB
038 Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti v k.ú. Doubí u Liberce.pdf Velikost: 629,23 KB
039 Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti v k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 435,51 KB
040 Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti v k.ú. Krásná Studánka.pdf Velikost: 642,41 KB
041 Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti v k.ú. Radčice u Krásné Studánky.pdf Velikost: 557,5 KB
042 Výkup bytové jednotky č.393-4 v budově Žitavská 393- Liberec III-Jeřáb.pdf Velikost: 1,89 MB
043 Vypsání výběrového řízení MŠ Pastelka Ostašov.pdf Velikost: 1,34 MB
044 Schválení Dohody o narovnání ZŠ Česká.pdf Velikost: 1,62 MB
044-01 Schválení projektového záměru -Energetické úspory a revitalizace části ZŠ Broumovská-.pdf Velikost: 1,12 MB
045 Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemcích p.č.818-22 a 818-23- k.ú. Růžodol I.pdf Velikost: 798,55 KB
045-01 Schválení výjimky ze směrnice 3RM zateplení půdních prostor ZŠ.pdf Velikost: 3,4 MB
045-02 Uzavření dodatku č. 1 Příkazní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Sportovním areálem Ještěd a. s. .pdf Velikost: 1,47 MB
046 Poskytnutí dotace pro Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy - Resocializační a psychoterapeutické oddělení K 20 .pdf Velikost: 10,55 MB
047 Poskytnutí věcného a finančního daru Libereckému kraji pro DC Liberec.pdf Velikost: 923,29 KB
048 Záměr Mateřské školy -Srdíčko-- Liberec- Oldřichova 836-5- p. o.- pronajmout nebytové prostory školy- s účinností od 1. 3. 2017 po dobu 5 let..pdf Velikost: 776,76 KB
049 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 376,63 KB
051 Žádost spolku IMMO SP o souhlas s realizací projektu .pdf Velikost: 1,41 MB
052 Prodloužení platnosti Komunitního plánu sociálních služeb a služeb sociálního charakteru v regionu Liberec na období let 2014 – 2016 do 31. 12. 20.pdf Velikost: 616,29 KB
053 Projektový záměr - Férová škola.pdf Velikost: 2,75 MB
054 Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Férová škola.pdf Velikost: 1,34 MB
055 Přijetí dotace na projekt -Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci-.pdf Velikost: 2,41 MB
056 Strategie rozvoje příspěvkových organizací SML – Zoologická zahrada Liberec.pdf Velikost: 18,93 MB
057 Návrh na úpravu platu ředitelky Centra zdravotní a sociální péče Liberec- příspěvkové organizace.pdf Velikost: 355,33 KB
058 Protokol z kontroly organizace Naivní divadlo Liberec.pdf Velikost: 967,84 KB
059 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.pdf Velikost: 1,79 MB
060 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na poskytování právních služeb.pdf Velikost: 1,64 MB
061 Ing. Lukáč - stížnost na nečinnost Rady města Liberec.pdf Velikost: 3,94 MB
062 Přijetí dotace ze státního rozpočtu ČR na projekt -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 1,31 MB
063-01 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit- ZŠ Broumovská.pdf Velikost: 1,12 MB
063-02 Zpracování žádosti o podporu projektu -Návrh územního plánu města Liberec-.pdf Velikost: 401,06 KB
063-03 Návrh dalšího postupu v jednání s Teplárnou Liberec a.s. a uzavření smlouvy se společností ESTIMATE Consulting s.r.o..pdf Velikost: 913,1 KB
063-04 Poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí Severočeskému muzeu v Liberci.pdf Velikost: 9,37 MB
064 Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku -Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec-.pdf Velikost: 2,2 MB
065 Podnět k pořízení 91. strategické změny územního plánu města Liberec - podnět č. 91-1 - opakované předložení.pdf Velikost: 3,33 MB
066 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Údržba drobných vodních prvků ve vlastnictví SML“.pdf Velikost: 2,45 MB
067 Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2017 a schválení jedné z verzí Pravidel pro poskytování dotací z dílčího fond.pdf Velikost: 4,24 MB
068 Dodatek č. 2 k Dohodě o používání komunikací v oblasti sportovního areálu Ještěd.pdf Velikost: 1,28 MB
069 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Ekofondu_úprava termínu použitelnosti dotace_Jakub Hříbal_Park mladých_VOČA.pdf Velikost: 2,4 MB
071 Plánovací smlouva - centrum Konopná.pdf Velikost: 4,03 MB
072 Plánovací smlouva - obnova chodníku krytem z betonové zámkové dlažby.pdf Velikost: 2,2 MB
073 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci mezi SML a LK.pdf Velikost: 595,38 KB
074 Dodatek č. 30 ke Smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 666,21 KB
075 Dodatek č. 31 ke Smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 628,68 KB
076 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro HELIOS MB s.r.o..pdf Velikost: 3,96 MB
077 Zajištění parkování 12 služebních vozidel v KVKL.pdf Velikost: 745,49 KB
078 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 3,88 MB
079 Opravy nemovitostí na hřbitovech ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 2,71 MB
080 Úprava vzorové smlouvy pro TAXI.pdf Velikost: 796,94 KB
081 Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 mezi SML a LK.pdf Velikost: 1,43 MB
082 Hromadná žádost občanů Písecké- Krumlovské a Prachatické ulice o zřízení VO.pdf Velikost: 1,72 MB
083 Parkovací informační a navigační systém v Liberci.pdf Velikost: 8,67 MB
084 Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie.pdf Velikost: 6,31 MB
085 Parkovací systém ve městě Liberci – problematika parkovacích automatů.pdf Velikost: 14,71 MB
086 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Kulturního fondu SML za rok 2015.pdf Velikost: 1,15 MB
087 Změna v personálním obsazení Sportovní komise - odvolání dvou členů.pdf Velikost: 1020,39 KB
087-01 Návrh Dodatku č. 1 Ke Smlouvě o prodeji poštovních cenin v Městském informačním centru Liberec.pdf Velikost: 2,57 MB
087-02 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na podporu akce -Pohár primátora- v rámci závodu Jizerská 50.pdf Velikost: 1,9 MB
087-03 Jmenování předsedkyně komise pro kulturu a cestovní ruch (KKCR).pdf Velikost: 354,72 KB
087-04 Účast studentky na jednání hodnotící komise.pdf Velikost: 806,75 KB
087-05 Poskytnutí dotace Volejbalovému klubu Dukla Liberec.pdf Velikost: 1,06 MB
089 Pořízení aplikace Signer včetně schválení výjimky ze směrnice 03RM.pdf Velikost: 389,15 KB
090 Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol.pdf Velikost: 1,1 MB
091 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec a.s..pdf Velikost: 3,4 MB
091-01 Schválení výsledku výběrového řízení a vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu -Výběr dodavatele tisku městského periodika Liberecký .pdf Velikost: 1,87 MB
091-02 Darovací smlouva - Pivovar Svijany- a.s..pdf Velikost: 707,89 KB
091-03 Darovací smlouva - FAIR PLAY TREND- a.s..pdf Velikost: 474,06 KB
091-04 Darovací smlouva - KASRO spol. s.r.o..pdf Velikost: 539,67 KB
091-05 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL- a.s..pdf Velikost: 1,7 MB
092 Poskytnutí peněžitého daru pro velitele jednotek dobrovolných hasičů a jejich zástupce..pdf Velikost: 370,97 KB
093 Smlouva s Českou poštou - bezhotovostní úhrada cen poštovních služeb.pdf Velikost: 1,91 MB
094 Uzavření Smlouvy o bezplatné výpůjčce a užití uměleckého díla.pdf Velikost: 482,92 KB
095 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec.pdf Velikost: 356,74 KB
096 Organizační zajištění 11. ZM - 15. 12. 2016.pdf Velikost: 359,18 KB
201 Zápis z kontroly KV č. 10-2015 -Kontrola postupu SML ve vztahu k budově bývalého kina Lípa v letech 2012 - 2014-.pdf Velikost: 17,88 MB
202 Přehled nárůstu počtu zaměstnanců od 10-2014 do 11-2016.pdf Velikost: 395,94 KB