Zastupitelstvo: 2016 » 2016-10-27 ZM 9 » Dle bodůStáhnout najednou

03 Majetkoprávní operace - prodej pozemků.pdf Velikost: 7,42 MB
04 Majetkoprávní operace - směna pozemků - Česká inspekce životního prostředí.pdf Velikost: 6,19 MB
05 Majetkoprávní operace - změna usnesení - směna pozemků.pdf Velikost: 10,77 MB
06 Majetkoprávní operace - záměr směny nebo výkupu pozemků.pdf Velikost: 1,32 MB
07 Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemku.pdf Velikost: 1,86 MB
07-01 Změna usnesení - prodej pozemků Libereckému kraji - U Jezu.pdf Velikost: 133,37 KB
08 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec a.s..pdf Velikost: 330,53 KB
09 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her.pdf Velikost: 1,52 MB
10 Změna stanov Liberecké IS- a.s. - rozšíření předmětu podnikání.pdf Velikost: 47,45 KB
11 Poskytnutí dotace - závěrečný koncert v Liberci 15. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica.pdf Velikost: 1,83 MB
12 Návrh rozpočtového opatření č. 6B) - Fond rozvoje a dotační fondy statutárního města Liberec na rok 2016.pdf Velikost: 78,74 KB
13 Návrh rozpočtového opatření č. 6C) statutárního města Liberec na rok 2016.pdf Velikost: 136,31 KB
14 Vyhlášení programů Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML na rok 2017.pdf Velikost: 1,42 MB
15 Prodej vodohospodářských staveb v k.ú. Horní Hanychov- ul. Sáňkařská - Sdružená.pdf Velikost: 2,4 MB
16 Návrh na úpravu Pravidel Fondu vzdělávání a vyhlášení 1. kola 2017 Fondu vzdělávání.pdf Velikost: 4,48 MB
17 Úprava Pravidel pro poskytování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML a vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace na.pdf Velikost: 4,12 MB
18 Poskytnutí věcného a finančního daru Libereckému kraji pro DC Liberec.pdf Velikost: 2,23 MB
19 Změna zřizovací listiny Zoologické zahrady- příspěvkové organizace.pdf Velikost: 862,06 KB
20 Obnovení členství statutárního města Liberec v asociaci měst s loutkovým divadlem AVIAMA.pdf Velikost: 272 KB
21 Poskytnutí dotace neziskové organizaci Člověk v tísni- o. p. s. na sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve výši 100.000 Kč na ro.pdf Velikost: 14,38 MB
22 Poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí neziskové organizaci POST BELLUM- o. p. s..pdf Velikost: 2,66 MB
23 Poskytnutí dotace neziskové organizaci Centrum LIRA- z. ú.- ve výši 500.000 Kč.pdf Velikost: 11,33 MB
24 Návrh na souběžné udělení Medaile města Liberec v roce 2017 – Marta Kottová & Ervín Šolc.pdf Velikost: 56,95 KB
25 Pojmenování parku v ulici Komenského na Park Clam-Gallasů.pdf Velikost: 1,53 MB
26 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 2. kolo roku 2016.pdf Velikost: 9,65 MB
27 Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí roku 2016.pdf Velikost: 115,53 KB
28 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. 9. 2016.pdf Velikost: 6,71 MB
I 201 Návrh rozpočtového opatření č. 6A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016.pdf Velikost: 63,36 KB
I 202 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až září 2016.pdf Velikost: 49,35 KB
I 203 O provedených změnách - přesunech v rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 8. 2016 - 30. 9. 2016 schválených vedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 34,95 KB
I 204 Informace o záměru DPMLJ- a.s. čerpat dotace z IROP (IPRÚ) na nákup bezbariérových autobusů na pohon CNG .pdf Velikost: 629,33 KB
I 205 Veřejné fórum 2016.pdf Velikost: 37,77 KB
I 206 Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2016.pdf Velikost: 201,54 KB
I 206-01 Informace - představení nového ředitele TSML- a. s..pdf Velikost: 32,24 KB