Zastupitelstvo: 2016 » 2016-09-29 ZM 8 » Dle bodůStáhnout najednou

03. Smlouva o poskytnutí nepeněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.- oprava.pdf Velikost: 7.88 MB
04. MO - MO Liberec Vratislavice n. N.pdf Velikost: 880.32 KB
05. MO - prodej podílů stav.pozemků k byt.jednotkám.pdf Velikost: 4.28 MB
06. MO - prodeje soluvlastnických podílů SML na zahradách.pdf Velikost: 3.46 MB
07. MO - prodej pozemků.pdf Velikost: 17.72 MB
08. MO - výkup pozemku.pdf Velikost: 28.76 MB
09. MO - výkup pozemku od ČR-ÚZSVM_Doubí.pdf Velikost: 1.63 MB
10. MO - převod pozemku formou souhlasného prohlášení.pdf Velikost: 1008.49 KB
11. MO - záměr prodeje pozemků.pdf Velikost: 42.49 MB
12. MO - záměr výkupu pozemku - změna usnesení.pdf Velikost: 3.86 MB
13. MO - záměr nabytí nem. od ČR-ÚZSVM-ul.Meruňková.pdf Velikost: 1.16 MB
14. MO - záměr nabytí nem. od ČR-SPÚ_park_Horní Suchá.pdf Velikost: 7.11 MB
15. MO - záměr prodeje podílu garáže _Č. mládeže.pdf Velikost: 15.84 MB
16. Nabytí majetku v rámci pozůstalostního řízení.pdf Velikost: 2.2 MB
17. Záměr výkupu venk.úprav a VB v areálu Letiště Lbc od Ing.A..pdf Velikost: 21.1 MB
18. Doplnění statutu KV.pdf Velikost: 37.83 KB
19. Zápis z kontroly poskytování informací členům ZML.pdf Velikost: 131.34 KB
20. Návrh rozpočtového opatření č. 5B) - Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města.pdf Velikost: 629.24 KB
21. Návrh rozpočtového opatření č. 5C) statutárního města Liberec na rok 2016.pdf Velikost: 1.31 MB
22. SVS a.s. - budoucí prodej kanalizačního řadu Liberec, ul. Ještědská.pdf Velikost: 5.98 MB
23. Záměr převodu úseku silnice III_2784.pdf Velikost: 798.7 KB
24. Návrh k pořízení 88.změny ÚPML_Vratislavice.pdf Velikost: 1.96 MB
25. Návrh k pořízení 90.změny ÚPML.pdf Velikost: 480.46 KB
26. Aktualizace přílohy ke zřizovací listině Městkých lesů Liberec p o - majetková příloha.pdf Velikost: 2.7 MB
27. Návrh nové zřizovací listiny Městských lesů Liberec p o - změna sídla.pdf Velikost: 338.75 KB
28. Zpráva o využití Fondu zdraví za rok 2015.pdf.pdf Velikost: 114.54 KB
29. Zpráva o využití a vyúčt. Fond prevence.pdf.pdf Velikost: 93.77 KB
30. Zpráva o využití dotací z FPRV za rok 2015.pdf.pdf Velikost: 3.32 MB
31. Smlouva o postoupení pohledávky.pdf.pdf Velikost: 1.97 MB
32. Poskytnutí dotace - Oblastní charita Liberec.pdf.pdf Velikost: 1.83 MB
33. Návrh na jmenování dvou zástupců SML do dozorčí komise spolku Fotbalový klub KRÁSNÁ STUDÁNKA.pdf Velikost: 3.07 MB
34. Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí roku 2016.pdf Velikost: 255.6 KB
35. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 7. řádného zasedání zastupitelstva města.pdf Velikost: 8.05 MB
I. INF - Rozpočtové opatření č. 5A) statutárního města Liberec r. 2016 - zapojení dotací.pdf Velikost: 485.75 KB
II. Informace o činnosti KV II.-III Q.2016.pdf Velikost: 29.53 KB
III. Konsiliar.pdf Velikost: 221.03 KB
IV. Strategie rozvoje PO SML.pdf Velikost: 92.19 MB
V. Vklad infrastruktury do TLib 5.pdf Velikost: 13.15 MB
VI. Informace - Plnění usnesení rady města za měsíc červen a červenec roku 2016.pdf Velikost: 303.97 KB
VII. Informace - Plnění usnesení rady města za měsíc srpen roku 2016.pdf Velikost: 215.04 KB
VIII. Informace - Dopis p. J. T..pdf Velikost: 22.87 MB