Zastupitelstvo: 2016 » 2016-09-01 ZM 7 » Dle bodůStáhnout najednou

03. MO - prodej podílu stav.pozemku k byt.jednotce.pdf Velikost: 2,57 MB
04. MO - záměr prodeje pozemků.pdf Velikost: 13,46 MB
05. MO - budoucí prodej pozemku.pdf Velikost: 1,02 MB
06. MO - záměr směny pozemků.pdf Velikost: 3,02 MB
07. Nevyužití předk.práva_garáž na p.p.č.87_2,k.ú.N.Pavl.pdf Velikost: 2,84 MB
08. Změna usnesení - převod pozemků U Jezu.pdf Velikost: 7,23 MB
09. Návrh řešení finanční situace společnosti SAJ.pdf Velikost: 936,03 KB
10. Delegace zástupce obce na VH spol. Teplárna Liberec, a.s..pdf Velikost: 20,99 MB
11. Zápis KV z kontroly využití doporučení komisí rady.pdf Velikost: 913,78 KB
12. Soutěž o návrhu projektu Modernizace KNL.pdf Velikost: 4,57 MB
13. Přehled o použití prostředků fondu rozvoje v roce 2015 a změna statutu fondu rozvoje.pdf Velikost: 869,16 KB
14. Schválení nové ZL ZUŠ Frýdlatnská.pdf Velikost: 299,24 KB
15. Schválení nové ZL ZŠ Orlí.pdf Velikost: 303,1 KB
16. Návrh dodatku č. 1 ke ZL ZOO Lbc.pdf Velikost: 955,19 KB
17. Poskyntutí věcného daru Krajské vědecké knihovně v Liberci.pdf Velikost: 196,23 KB
18. Poskytnutí peněžitých darů TJ BÍLÍ TYGŘI, TJ VK DUKLA, FC SLOVAN LIBEREC- mládež.pdf Velikost: 269,92 KB
19. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. ZM 3. 6. 2016.pdf Velikost: 14,21 MB
I. Rozpočtové opatření č. 4 statutárního města Liberec r. 2016 - zapojení dotací.pdf Velikost: 553,3 KB
II. Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2021.pdf Velikost: 391,57 KB
III. Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až červenec 2016.pdf Velikost: 312,31 KB
IV. Inf. o provedených změnách - přesunech v rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 5. 2016 do 31. 7. 2016 schválených vedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 203,15 KB
IX. Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR na projekt Podpora trvale udržitelného rozvoje.pdf Velikost: 251,67 KB
V. Informace o činnosti výboru pro vzdělávání.pdf Velikost: 45,46 KB
VI. Plán činnosti výboru pro vzdělávání.pdf Velikost: 28,18 KB
VII. Střednědobé cíle kvlaity vzdělávání v ZŠ.pdf Velikost: 1,41 MB
VIII. Rozhodnutí o přijetí dotace - NFŽP - Energeticky udržitelný Liberec.pdf Velikost: 510,67 KB
X. Registrace akce Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci - ZŠ Broumovská.pdf Velikost: 587,58 KB